Skip to main content

Megállapodás

A Snow License Manager támogatja a következő táblázatban leírt hat megállapodástípust. Ezenkívül egyéni megállapodástípusokat hozhat létre, melyek az előzetesen meghatározott megállapodástípusok egyikéhez sem illik.

Megállapodástípus

Leírás

Az egyetlen megállapodástípus, mely lehetővé teszi licencek csatolását.

Csak hardverkarbantartásra.

Csak hardvertámogatási megállapodások esetén.

Csak hardverbeszerzési megállapodások esetén.

Bármilyen megállapodáshoz használható általános megállapodástípus.

Kizárólag Oracle megállapodások, pl. Oracle támogatási és szoftverfrissítési megállapodás vagy Oracle ULA (korlátlan licencszerződés).

Megjegyzés

Az Oracle-megállapodások regisztrálása, kezelése és megtekintése a felhasználói interfész Vállalati > Oracle áttekintés területén történik, lásd: Oracle áttekintés.

Főmegállapodás

A főmegállapodás határozza meg az alá tartozó megállapodások vagy feladatok feltételeit és adatait. A főmegállapodások licenceket vagy más objektumokat is tartalmazhatnak a rendszerben.

Almegállapodás

Az almegállapodás aláírása egy másik megállapodásban, a főmegállapodásban történik.

Előfizetési megállapodás

Az előfizetési megállapodás csak a meghatározott időszakra érvényes. Az előfizetési megállapodáshoz tartozó licencek csak a megállapodás érvényességi idejéig érvényesek. Előfizetési megállapodáshoz kapcsolódó előfizetési licencek esetében a megállapodás időtartama felülírja a licencek időtartamát. Ha például egy előfizetési licenc meghatározott időszaka az előfizetési megállapodás meghatározott időszakának lejárta után járna le, az előfizetési licenc az előfizetési időszak vége után nem szerepel a továbbiakban a megfelelőségszámításokban.

A gyakorlatban két mód van az előfizetések kezelésére attól függően, hogyan történik a lejárat kezelése a termékhasználati jogok szempontjából:

  • Ha egy adott megállapodásban szereplő valamennyi licenc a megállapodással együtt jár le, érdemes a megállapodást előfizetési megállapodásként létrehozni, így nem kell időszakot megadni az összes csatolt licenchez.

  • Ha a megállapodás olyan licenceket tartalmaz, amelyek különböző időpontokban vagy a megállapodás megújítása után járnak le, a megállapodást nem előfizetési megállapodásként érdemes hozzáadni, hanem előnyösebb megadni az előfizetési időszakokat, amikor hozzáadja az egyes licencvásárlásokat.