Skip to main content

Megállapodás hozzáadása

Oracle megállapodástól eltérő megállapodás hozzáadása:

 1. A Megállapodások menüben kattintson a Megállapodás hozzáadása lehetőségre.

  Megjelenik a Megállapodás hozzáadása nézet.

 2. Adja meg az adatokat a füleken található mezőkben a következőkben taglaltak szerint.

 3. Kattintson a Mentés gombra.

Oracle-megállapodás hozzáadása:

 1. A Vállalati menüben kattintson az Oracle áttekintés gombra.

  Megjelenik az Oracle áttekintés.

 2. A Jogosultságok fülön kattintson a Megállapodások pontra.

 3. Kattintson a Megállapodás hozzáadása lehetőségre.

 4. Adja meg az adatokat a füleken található mezőkben a következőkben taglaltak szerint.

 5. Kattintson a Mentés gombra.

Általános fül

A megállapodással kapcsolatos általános információk (pl. megállapodástípus és megállapodásszám) megadásához használja az Általános fülön található mezőket.

Megjegyzés

A kiválasztott megállapodás típusától függően az elérhető mezők és lehetőségek eltérőek lehetnek.

 1. Válassza ki a megállapodás Típusát a listáról.

  Ahhoz, hogy licenceket tudjon a megállapodáshoz adni, a Szoftvermegállapodás lehetőséget válassza ki. Az összes többi megállapodástípus hardvervonatkozású, azaz nem igényel csatolt licencet. A megállapodástípusokkal kapcsolatos további információkért lásd: Megállapodás.

 2. Írja be a gyártó szerinti Megállapodásszám és Megállapodás neve értékét.

  Ha a megállapodásnak van Megállapodásszáma és Megállapodás neve, használja őket. Azonban ha nincs egyedi szám vagy egyedi megállapodásnév, határozzon meg egy belső elnevezési módszertant, hogy az elnevezéseket a szervezeten belül mindenki ugyanolyan módon végezze.

 3. Oracle megállapodásokhoz válassza ki a lista Állapot elemét:

  • Az új megállapodás regisztrálásakor válassza ki az Érvényes lehetőséget.

  • A nyomon követhetőség biztosítása érdekében a korábbi megállapodásoknak is elérhetőnek kell lenniük a rendszerben. Megállapodás frissítésekor vagy áttelepítésekor válassza ki a Befejeződött állapotot annak jelzésére, hogy a megállapodás már nem érvényes.

 4. Oracle megállapodások esetében adja meg a megállapodáshoz kapcsolódó egyedi információkat a Leírás mezőben a következő szerint: Leírás fül.

 5. Ahhoz, hogy automatikusan számítógépeket rendeljen hozzá a megállapodáshoz (szoftvermegállapodásoknál és Oracle megállapodásoknál nem elérhető), jelölje be a Számítógépek automatikus csatolása jelölőnégyzetet, és válasszon ki szervezeti csomópontokat a listáról.

 6. Előfizetési megállapodásoknál jelölje be az Előfizetési megállapodás jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés

  Az előfizetési megállapodások időszaka felülírja a megállapodáshoz csatolt esetleges előfizetési időszakokat, ha az Előfizetési megállapodás jelölőnégyzet be van jelölve. Ez hatással van arra, hogy mely licencek lesznek belefoglalva a megfelelőségszámításba. Ha inkább előfizetési időszakot szeretne adni az egyes licencekhez, akkor ne jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Továbbra is hozzáadhat még lejárati és megújítási adatokat.

 7. Frissítési jogokkal rendelkező szoftvermegállapodásoknál jelölje be a Frissítési jogok jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy frissítési jogok érvényesek, és hogy minden kézileg hozzáadott és a megállapodáshoz csatolt licenc frissítési jogokkal fog rendelkezni.

 8. Ahhoz, hogy a megállapodás mindig látható legyen, amikor rá szeretne keresni, és megállapodásokat szeretne licencvásárlásokhoz csatolni, jelölje be a Szerepeltetés olyan keresésekben, ahol a licencvásárlás dátuma az aktív időszakon kívül van jelölőnégyzetet. A megállapodás így akkor is látható lesz, ha a megállapodás időszaka lejárt, vagy még nem indult el a licencvásárlás dátumának időpontjában.

Megállapodás időszakai fül

A megállapodás kezdeti és befejezési dátumának megadásához használja a Megállapodás időszakai fület. Vegye figyelembe, hogy a megállapodások időszakai nem lehetnek átfedésben.

A megállapodás megújítása esetén ellenőrizze, hogy a megállapodáshoz mellékelt összes licenc bele van-e foglalva a megújításba:

 • Ha a licencek bele vannak foglalva a megújításba, adja hozzá az új megállapodási időszakot a meglévő megállapodáshoz.

 • Ha a licencek nincsenek belefoglalva a megújításba, tegye a következőket:

  • Adjon hozzá új megállapodást a megújításhoz, és csatolja a megújítással fedezett licenceket.

  • Adja hozzá az új időszakokat a meglévő megállapodáshoz, de válassza le azokat a licenceket, melyeket az új megállapodás nem fedez.

Adatok szerkesztése a Megállapodás időszakai fülön:

 1. Kattintson az Új időtartam hozzáadása lehetőségre.

 2. Válasszon ki dátumokat az Érvényesség kezdete és Érvényesség vége listákról, majd kattintson az OK gombra.

  A megállapodás időtartama hozzá lesz adva a listához.

Kapcsolattartási információk fül

A Kapcsolattartási információk fülön adhat hozzá kapcsolatfelvételi adatokat, a szerződéskötő és a saját szervezetén belüli megállapodástulajdonos részéről:

Adjon hozzá kapcsolatfelvételi adatokat a Szerződéskötő, a Szerződéskötő kapcsolattartója, a Helyi kapcsolattartó (a szervezeten belüli megállapodástulajdonos) részéről. Ha a megállapodást az alkalmazás gyártója osztotta ki, adja hozzá a gyártót Vállalkozóként. Ha a megállapodás viszonteladón keresztül került kiosztásra, adja hozzá a viszonteladót Vállalkozóként. A helyi kapcsolattartó a szervezeten belüli megállapodástulajdonos.

Riasztások fül

Használja a Riasztások fület annak megadásához, hogy a megállapodás lejáratáról megjelenjenek-e riasztások a Snowboard/Áttekintés menüben. 

 1. A megállapodás riasztásainak aktiválásához jelölje be a Riasztások aktiválása megállapodás lejáratakor és azt megelőzően jelölőnégyzetet (Oracle megállapodásokra nem vonatkozik).

 2. Írja be a Megújítás mezőbe AlertSetRenewal (Oracle megállapodások esetében AlertSetRenewal_Oracle.png), hány nappal a lejárat előtt kelljen megújítani a megállapodást, vagy legyen automatikusan megújítva a megállapodás szerint.

  példa 8.

  Ha a tényleges megújítási dátum a megállapodás befejezési dátuma, írjon be 0-t.

  Ha a megújítási dátum 3 hónappal a megállapodás befejezése előtt van, írjon be 90-et. 3. Oracle megállapodások esetében opcionálisan jelölje be a Két további magas prioritású riasztás aktiválása jelölőnégyzetet, majd folytassa a következőkkel: Lépés 4 és Lépés 5.

 4. Írja be a Figyelmeztetések mezőbe AlertSetWarning (Oracle megállapodások esetében AlertSetWarning_Oracle.png), hogy a lejárat előtt hány nappal jelenjen meg a megállapodási riasztás figyelmeztetésként.

 5. Írja be a Kritikus mezőbe AlertSetCritical (Oracle megállapodások esetében AlertSetCritical_Oracle.png), hogy a lejárat előtt hány nappal jelenjen meg a megállapodási riasztás kritikus riasztásként.

E-mailes értesítések is hozzáadhatók, hogy egy megállapodás lejárata előtt riasztást kapjon. További információkat lásd: Értesítéseim.

Leírás fül

A megállapodásra vonatkozó egyedi információk (pl. metrikák, földrajzi korlátozások és használati jogok) hozzáadásához használja a Leírás fület. Ezzel idő takarítható meg a megállapodással kapcsolatos licencek hozzáadásakor, lévén, hogy a főbb adatokat jobban látható módon mutatja, és nem kell minden alkalommal végigböngészni a csatolt megállapodási dokumentumot.

Olvassa át a megállapodást, majd másolja ki és illessze be, illetve gépelje be a vonatkozó adatokat a fül fehér mezőibe.

Megjegyzés

A Leírás fül nem érhető el Oracle megállapodásoknál.

Dokumentumok fül

A megállapodással kapcsolatos dokumentumok feltöltéséhez vagy az azzal kapcsolatos hivatkozások hozzáadásához használja a Dokumentumok fület. Tanácsos a dokumentumoknak értelmes neveket adni, hogy később ne kelljen egyenként megnyitogatni, ha az ember tudni akarja a tartalmát.

A megállapodással kapcsolatos dokumentumok feltöltéséhez vagy az azzal kapcsolatos hivatkozások hozzáadásához kattintson a Dokumentum hozzáadása lehetőségre.

További információkat lásd: Dokumentumok és hivatkozások kezelése.

Egyéni adat fül

Az Egyéni adat fülön adja meg az információkat és értékeket a Megállapodás kategória kötelezően kitöltendő egyéni mezőiben.

További információkat lásd: Egyéni mezőinformáció megadása.

Biztonság fül

A Biztonság fül használatával kezelheti a megállapodások biztonságát szervezeti vagy szerepköri szinten. Azáltal, hogy a megállapodást egy vagy két szerepkörhöz csatolja, a rendszer csak azon felhasználók számára fogja elérhetővé tenni a megállapodást, akik az adott szerepkörhöz vannak rendelve. A szerepkörök kezeléséhez lásd a Snow Management and Configuration Center használati útmutatóját.

 • Ahhoz, hogy szervezeti szinten korlátozza a megállapodáshoz való hozzáférést, válasszon ki egy szervezeti csomópontot a Szervezeti hozzáférés listából, és jelölje be a Hozzáférés korlátozása a szervezeti beállítás alapján jelölőnégyzetet.

 • A megállapodáshoz való hozzáférés szerepköri szinten történő korlátozásához jelölje be a Hozzáférés engedélyezése csak a következő szerepkörök számára jelölőnégyzetet, majd a szerepkörök kiválasztásához használja a bal oldali jelölőnégyzeteket.