Skip to main content

Importálás futtatása

 1. A Kezdőoldal menüben válassza az Adatok importálása lehetőséget.

  Az Adatok importálása nézet megjelenik.

 2. Az importálási varázsló elindításához válassza ki az importálási típust.

Adatforrás feltöltése

 1. Válassza a Tallózás gombot, majd válassza ki az importálni kívánt forrásfájlt.

 2. Ha az importálási forrásfájl egy CSV-fájl, válassza ki a listából, mi volt a használt Határoló. Egyéb esetekben hagyja az alapértelmezett értéken.

 3. Válassza a Következő gombot.

Importálási beállítások konfigurálása

 1. Adatimportálási beállítások kezelése a következő részek szerint. Az elérhető importálási beállítások az importálás/frissítés típusától függenek.

 2. Válassza a Következő gombot.

Minden importálás/frissítés beállítása

Az Új szervezeti művelet listából válassza ki azon szervezetek kezelésének módját, amelyek az importálási forrásfájlban szerepelnek, de a Snow License Manager adatbázisában nem. A lehetőségeket a következő táblázat írja le.

Új szervezeti művelet beállításai

Leírás

Ne tegyen semmit

Hagyja figyelmen kívül az ismeretlen szervezeteket.

A szervezettel kapcsolatos információra ugyanakkor szükség van a sikeres importáláshoz. A mező az Előnézet fázisban kiemelésre fog kerülni, és az adott sor adatainak importálása nem lesz lehetséges.

Létrehozás

A rendszer létre fog hozni egy új szervezeti csomópontot közvetlenül a gyökérből (például: GYÖKÉR/[új szervezeti csomópont]) vagy az importálási forrásfájl útvonala szerint (például: GYÖKÉR/IT/[új szervezeti csomópont]).

Licencimportálási beállítások

Az Identitásleképezés részben válassza ki azt az azonossági mezőt, amelyet egy licencnek egy alkalmazáshoz történő társítása során használni kíván:

 • Készletazonosító szám

 • Alkalmazás neve

 • Alkalmazás cikkszáma

Számítógép frissítési beállítások

Az Elavult számítógéppel kapcsolatos művelet listából válassza ki azon számítógépek kezelésének módját, amelyek a Snow License Manager adatbázisában szerepelnek, de az importálási forrásfájlban nem. A lehetőségeket a következő táblázat írja le.

Elavult számítógéppel kapcsolatos művelet beállításai

Leírás

Ne tegyen semmit

Nem történik semmi az elavult számítógépekkel.

Inaktiválás

Az importálás alatt minden elavult számítógép inaktiválásra kerül. Az inaktív számítógépek nem igényelnek licenceket a telepített alkalmazásaikhoz, és nincsenek figyelembe véve a megfelelőségi számításokban.

Archívum

Minden elavult számítógép archiválásra kerül az importálás alatt. Az archivált számítógépek el lesznek távolítva, és a hozzájuk társított valamennyi licenc felszabadul.

Törlés

Minden elavult számítógép törlésre kerül az importálás alatt. A törölt számítógépek eltávolításra kerülnek a rendszerből; minden számítógépes adat törlésre kerül, és azok minden felhasználókhoz, megállapodásokhoz, licencekhez stb. kapcsolódása feloldásra kerül.

Az importálás alatt archivált vagy törölt számítógépek nem állíthatók helyre. Ha Önnek olyan importfájlja van, amely nem tartalmaz minden, az adatbázishoz tartozó számítógépet, amennyiben azokat valóban el kívánja távolítani a rendszerből, kizárólag az Archiválás vagy a Törlés opciót válassza.

Megjegyzés

Lehetséges az elavult számítógép műveletet az adatbázis bizonyos számítógépeire korlátozni egy Snow MACC-en belüli konfigurációs beállítás segítségével.

Egyéni Objektum frissítési beállítások

Az Objektum típusa listában adja meg a frissítésre kerülő objektum típusát. Az objektum típusának függvényében különböző célmezők lesznek elérhetőek a Mezőleképezések funkcióhoz.

Licenckiosztás importálási beállítások

A Kiosztási művelet listában jelölje ki egy licenc meglévő kiosztásaihoz való hozzáadáshoz vagy a teljes törléséhez.

Forrás- és célmezők leképezése

Az importálási Forrás fájl oszlopcímeit képezze le a megfelelő Cél mezőkre a Snow License Managerben. A kötelező mezőket csillaggal * jelöltük, és az importálási forrásfájlnak tartalmaznia kell ezeket. A mezőket az importálás/frissítés típusának függvényében kell leképezni.

Ha a forrásfájl nem rendelkezik fejléccel, helyette a Mutató szerinti leképezés használható.

Azonosítók társítása és konfigurálása

A frissített információknak a megfelelő elemekre történő leképezése érdekében ki kell választani egy azonosítót. Annak függvényében, hogyan néz ki az importfájl, válassza a fájlfejléc szerinti azonosítást vagy a mutató szerinti leképezést.

Azonosítók társítása és konfigurálása:

 1. A mutató szerinti leképezéshez jelölje be a Mutató szerinti leképezés jelölőnégyzetet.

 2. A Leképezési azonosítók jobb oldali céllistájából válassza ki az azonosítót.

 3. A Leképezési azonosítók bal oldali forráslistájából válassza ki a kijelölt azonosítóval kapcsolatos információ helyéhez tartozó oszlopcímet vagy oszloppozíciót.

 4. Adatérték elején vagy végén található szóközök eltávolításához jelölje be a Kezdő vagy záró szóköz eltávolítása jelölőnégyzetet.

Mezőleképezési opciók leképezése és konfigurálása

 1. Mezőleképezés konfigurálásához válassza a mező nevétől jobbra található Leképezés Mapping ikont.

  Egy párbeszédpanel megjelenik.

 2. Adatérték elején vagy végén található szóközök eltávolításához jelölje be a Kezdő vagy záró szóköz eltávolítása jelölőnégyzetet.

 3. A mutató szerinti leképezéshez jelölje be a Mutató szerinti leképezés jelölőnégyzetet.

 4. Adjon meg egy importálandó alapértelmezett értéket arra az esetre, ha nem lenne érték a forrásmezőben.

 5. Opcionálisan adjon meg egy, az összes importált érték elé hozzáadandó előtagot (szöveg és/vagy szám). Ez különböző helyekhez kapcsolódó objektumoknak az elválasztására használható. Például minden svédországi helyen található számítógép neve elé hozzáadhatja az „SE_” előtagot.

 6. Minden meglévő egyéni mező tartalmaz egy opciót meglévő elemek frissítéséhez. Az Üresérték-művelet listában válassza ki, hogy a rendszer az adatbázis frissítésekor hogyan kezelje a forrásfájl üres mezőit:

  • Ne frissítsen – Az adatbázis nem kerül frissítésre.

  • Érték eltávolítása – Az adatbázis üres értékkel kerül frissítésre.

   Megjegyzés

   Ha az Alapértelmezett érték meghatározásra került a fentiek szerint, az Üres érték-művelet nem alkalmazható.

 7. Válassza a Mentés gombot. A mező nevétől jobbra lévő Leképezés ikont felváltotta egy felkiáltójel MappingSet, amely azt jelzi, hogy elkészültek a beállítások.

 8. A Forrás listából válassza ki azt az oszlopfejlécet vagy oszloppozíciót, amelynél a kijelölt Cél mezővel kapcsolatos információ található.

 9. Ismételje meg az előző lépéseket mindegyik mezőleképezéshez.

 10. Válassza a Következő gombot.

Importált adatok előnézete

Az Importált adatok előnézete felületén a hibák, a hiányzó információk és a várttól eltérő adatok színesen kiemelésre kerülnek a következő táblázat szerint.

Mezőszín

Leírás

Sárga

Ha a Hiányos licencek funkció aktiválva van (erre a Snow MACC-ben kerül sor), a szükséges információkat nem tartalmazó mezők sárga kiemeléssel jelennek meg.

Licenc importálása esetén az importálás során a rendszer azt is ellenőrzi, hogy a készletazonosító szám megfelel-e a megadott licencbeállításoknak. Ha az importált adat nem felel meg a várt metrikának, figyelmeztetés jelenik meg. Előfordulhat, hogy az importálás folytatása előtt meg szeretné változtatni a forrásfájl váratlan értékét. Az importálás folytatható módosítás nélkül is, azonban ne feledje, hogy folytatás esetén az adatbázis nem megfelelő párosítást fog tartalmazni.

Piros

A hibák, például az ütközések vagy érvénytelen értékek piros kiemelést kapnak. A piros kiemelésű mezőt tartalmazó sorok nem lesznek importálva.

Az importálás/frissítés érvénytelen sorok esetén is folytatható. Ugyanakkor csak a kiemelést nem tartalmazó vagy legfeljebb sárga kiemelésű mezőket tartalmazó sorok lesznek importálva.

Adatok előnézetének megtekintése:

 1. Amennyiben egy kiemelt mezőről további információkat szeretne megtudni, vigye a kurzort a vonatkozó mezőre.

 2. A teljes előnézet Excel-fájlba történő exportálásához válassza az Összes sor exportálása lehetőséget.

 3. Ha csak a hibákat tartalmazó sorokat szeretné exportálni, válassza ki az Érvénytelen sorok exportálása lehetőséget. A fájl tartalmazni fogja a hibák/figyelmeztetések leírásait. Ez segíthet Önnek a forrásfájl helyes létrehozásában – jó mezőkkel, jó tartalommal.

 4. A visszalépéshez, valamint a mezőleképezések és az importálási beállítások javításához válassza az Előző gombot.

 5. Az importálás elindításához válassza a Következő gombot.

Importálás

Az importálás folyamatának előrehaladása látható lesz.

 • A folyamat végeztével válassza a Befejezés gombot.