Alkalmazás részletes nézet

Egy adott alkalmazással kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez kattintson az adott elemre egy alkalmazásokat felsoroló listán.

Az Alkalmazás részletes nézet információs mezői licencelési információkat jelenítenek meg a következő táblázat szerinti bontásban.

Példányok

Licencek

Licenckövetelmény

Fedezet

Megfelelőség

Az ikon a példány típusától függ

IconLicenses
IconLicenseReq
IconLicCoverage
IconCompliance

Példányok száma.

A példány típusa az alkalmazás megfelelőségének számításához használt metrikától függ.

Rendelkezésre álló licencek száma.

A kiválasztott metrikáknak való megfelelés biztosításához szükséges licencszám.

Meglévő licencekkel fedezett példányok száma

A Fedezet és a Licenckövetelmény közötti számított eltérés.

Megfelel: zöld ikon

Nem felel meg: piros ikon

A licencet nem igénylő alkalmazások esetén (a metrika „Nincs szükség licencre” értékre van állítva) a rendszer csak a Telepítések információs mezőt fogja használni.

informationbox

A részletes nézet alsó része részletes információkat tartalmaz a fülekbe rendezve felsorolt alkalmazásokról a következő táblázat szerint.

Megjegyzés

Az alkalmazás részletes nézetében elérhető fülek a metrikától függenek, valamint attól, hogy az alkalmazás számítógépre vagy mobileszközre van-e telepítve.

Fül

Leírás

Licencek

Beszerzések: A kiválasztott alkalmazás összes vásároltlicenc-regisztrálása.

Átruházások: Minden frissítési vagy downgrade jogok keretében más alkalmazásverzióktól, illetve más alkalmazásverziók számára kapott vagy átruházott licenc.

Nyomon követés: A licenckövetelmények összefoglalója és a jogosultsági állapot, fogyasztónkénti bontásban.

További információkat lásd: Licencek fül.

Kiosztás

Megjeleníti a licencek és telepítések kiosztását.

 • A Licenckövetelmény oszlop azt jeleníti meg, mennyi licencre van szükség az egyes szervezeti csomópontok számára (azaz az adott alkalmazás licencelhető telepítéseinek száma), és tartalmazza a regisztrált használat nélküli telepített alkalmazásokat is.

 • A Fedezet oszlop az elérhető licencekkel fedezett példányok számát jeleníti meg.

 • A Megfelelőség oszlop a Fedezet és a Licenckövetelmény közötti számított eltérést jeleníti meg.

Megfelelőség

Részletek: Annak bemutatása, hogy az Alkalmazás részletes nézet információs mezőiben megjelenített értékek hogyan lettek kiszámítva.

Előzmények: Egy alkalmazás adott időszakra vonatkozó legmagasabb és legalacsonyabb megfelelőségi értékeinek grafikonja havi bontásban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Trend: Egy alkalmazás adott időszakra vonatkozó követelményének, fedezetének, megfelelőségének és megfelelőségi trendjének grafikonja. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki. A grafikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez kattintson a Követelmények, a Fedezet, a Megfelelőség és/vagy a Megfelelőségi trend címkére.

További információkat lásd: Megfelelőség fül.

Telepítések: Minden olyan számítógép, mely tartalmazza a kiválasztott alkalmazás telepített példányát.

Előzmények: Grafikon az alkalmazás telepítéseinek számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Minden olyan mobileszköz, mely tartalmazza a kiválasztott alkalmazás telepített példányát.

Csak mobileszközök esetén elérhető.

Felhasználó: Az összes olyan felhasználó, aki használta az alkalmazást, és a legutóbbi használat ideje.

Egyidejű felhasználás: Grafikon az egyidejű felhasználók maximális számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Csak az Egyidejű felhasználók metrikájú alkalmazások esetén lesz megjelenítve.

Előzmények: Grafikon az alkalmazás felhasználóinak számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Eszközök: Az alkalmazást használó eszközök.

Rendelkezésre álló alkalmazások, melyek távoli vagy virtuálisasztal-hozzáférési kapcsolattal elérhetők.

Egyidejű felhasználás: Grafikon az egyidejű eszközök maximális számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Csak az Egyidejűleg használt eszközök metrikájú alkalmazások esetén lesz megjelenítve, és ha az alkalmazás egy eszközön telepítve van.

Előzmények: Grafikon az alkalmazást használó eszközök számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

A csomag minden alkalmazásának a neve. A csomagokon keresztüli telepítésszám is összehasonlításra kerül az összes telepítésszámmal, és a különbség megadja az egyedi telepítések számát.

Csak alkalmazáscsomagok (pl. Adobe Creative Suite-ok vagy Microsoft Office) esetén elérhető.

Általános információk az információtípus szerint csoportosított alkalmazásról.

Az alkalmazással kapcsolatban megadott pénzügyi információk. Minden érték a felhasználó által beállított pénznemben jelenik meg.

További információkat lásd: Pénzügyi információ fül.

Az alkalmazás készletazonosító számával kapcsolatos információk.

 • A Termékleírás oszlop a gyártó által szolgáltatott alkalmazásadatokat jeleníti meg.

 • A FRI és a DWN oszlop a termékhasználati jogokat; a frissítési és downgrade jogokat jeleníti meg.

Licencek fül

A Licencek fül a Beszerzések, az Átruházások és a Nyomon követés nézetét tartalmazza.

Beszerzések nézet

A Beszerzések nézet az alkalmazáshoz regisztrált összes licencvásárlás adatait jeleníti meg. A Hiányos jelölőnégyzet a hiányos licencek jelzésére használatos.

Az aktuális licenckiosztás külön ablakban való bemutatásához kattintson a vásárlás dátuma melletti nyílra ArrowRight.

Egy adott licencregisztráció részleteinek a megtekintéséhez kattintson a lista vonatkozó vásárlására.

Átruházások nézet

Ha bizonyos licencek frissítési jogok vagy downgrade jogok alapján lettek rendelkezésre bocsátva, az ezeket az átruházásokat tartalmazó listát az Átruházások nézetben lehet megtekinteni. A listán leolvashatók az érintett alkalmazások, az átruházás típusa, a licenc metrikája, valamint az átruházott licencek száma.

Egy adott alkalmazás részleteinek megtekintéséhez kattintson a lista vonatkozó alkalmazására.

Nyomon követés nézet

A Nyomon követés nézet az összes olyan fogyasztót felsorolja, akinek az alkalmazáshoz licenc szükséges:

 • A Használt oszlop megmutatja, hogy a telepítést használták-e, vagy sem.

 • A Kötelező oszlop megmutatja, hogy hány licenc szükséges a fedezéshez. A mennyiség melletti nyílra kattintva megtekintheti, hogy milyen licencmódosítások történtek a kezdeti licenckövetelményen.

 • A Jogosultsági állapot oszlop a fogyasztó fedezettségének mértékét jeleníti meg. Az állapot melletti nyílra kattintva megtekintheti a részletes adatokat, és hivatkozáson keresztül átugorhat a fedezésre használt bármelyik licencvásárlásra.

Egy adott fogyasztó részleteinek megtekintéséhez kattintson a lista vonatkozó fogyasztójára.

Megfelelőség fül

A Megfelelőség fül Részletek nézete részletes információkkal szolgál arról, hogy az Alkalmazás részletes nézetben a licencek, követelmény és fedezet hogyan lettek kiszámítva.

A felső rész az alkalmazás metrikáján alapuló számításokat mutatja. Ha egy licenc az alkalmazás metrikájától eltérő metrikával lett regisztrálva, további számítási folyamatok következnek.

Fül

Leírás

Kezdeti követelmény

A módosítások előtti kiindulási licenckövetelmény. A szám az alkalmazás metrikájában van kifejezve, vagy más metrikájú licencek esetén a metrika le lesz fordítva az adott metrika megfelelő mennyiségére.

példa 70.

A metrika a következőre van állítva: Processzorok száma. 10 kiszolgálónk van, melyben összesen 14 processzoron észlelték ezt az alkalmazást. A kezdeti követelmény ebben az esetben 14 processzor lesz. Ha egy licencvásárlást Telepítések metrikával regisztráltak, a kezdeti követelmény 10 telepítésnek fog megfelelni.

További információkért lásd a melléklet megfelelőségi példáit.Licencek

A rendelkezésre álló licencek, melyek ennek az alkalmazásnak a fedezésére használhatók.

A regisztrált vásárolt licencek száma mellett minden végrehajtott licencbeállítás megjelenik, például:

 • frissítési vagy downgrade jogok keretében kapott vagy átruházott licencek (±)

 • hiányos vagy kiosztatlan licencek (-)

 • előfizetési licencek, melyeknél az előfizetések lejártak (-).

Kötelező licencek

A szükséges licencszámmal kapcsolatos információ.

A kezdeti licenckövetelmények száma mellett minden végrehajtott licencbeállítás megjelenik, például:

 • kiterjesztett fedezet vagy másodlagos használati jogok (-)

 • alkalmazás-összefűzés (-)

 • használat kívül esik a mérési időszakon (-)

 • VDI (-)

 • Magtényezők (±).

Ezek a részletek csak az alkalmazás metrikájának részében jelenik meg.

Fedezet

Információ az alkalmazás fedezettségének mértékéről.

A rendelkezésre álló licencek száma mellett minden végrehajtott licencbeállítás megjelenik, például:

 • egyéb metrika (+) által fedezve

 • más metrikák licencelése (-)

 • helylicencek (+)

 • Virtuálisgép-használati jogok (+)

 • Előfizetési csomaggal fedezve (+)

  Megjegyzés

  A Microsoft Office 365-alkalmazások licencfedezetének automatikus észleléséhez össze kell kapcsolnia a Snow License Manager-felhasználókat Microsoft Office 365-felhasználókkal. Ezenkívül a Microsoft Office 365-höz való Snow Integration Connector összekötőt is be kell állítani.

 • Duplán licencelt (-)

  Megjegyzés

  A duplán licencelt alkalmazások olyan alkalmazások, melyek egyszerre vannak licenc által és előfizetési csomag által fedezve.

  A normál automatikus licenckiosztás nem veszi figyelembe, mely felhasználó rendelkezik az alkalmazást fedező előfizetési csomaggal. Ennek eredményeképpen ugyanazt a felhasználót egyszerre fogja fedezni a normál licenc és az előfizetési csomag.

  Javasoljuk, hogy a Microsoft Office 365-höz használja a Snow Integration Connectort, és kapcsolja össze a felhasználókat, hogy a Microsoft Office 365-ös előfizetési csomagjába belefoglalt alkalmazások fedezve legyenek. Ha egy alkalmazást normál licenccel szeretne fedeztetni, ügyeljen arra, hogy azt rendelje a fedezni kívánt adott felhasználóhoz vagy eszközhöz, és ne használja nála az automatikus kiosztás funkciót.

Megfelelőség

Egy összefoglaló, amely megmutatja, hogy az alkalmazás megfelelő-e, vagy sem:

Pénzügyi információ fül

A Pénzügyi információ fül megjeleníti az alkalmazással kapcsolatos költségeket és pénzügyi kockázatokat.

Típus

Leírás

Alkalmazások összköltsége

A költség a következőképpen számítandó:

Metrikára vetített alkalmazásköltség × licenckövetelmény

<Metrikára> vetített alkalmazásköltség

A költséget kézzel kell beállítani az Alkalmazás szerkesztése nézetben.

Licencek összköltsége

A költség a következőképpen számítandó:

Licenc vásárlási összköltsége + Karbantartás összköltsége + Támogatás összköltsége

 • Vásárolt licencek össz-száma = az alkalmazáshoz regisztrált összes licenchez tartozó Vételár összege

 • A karbantartás összköltsége és a támogatás összköltsége minden időszakra és az alkalmazáshoz regisztrált minden licencre vonatkozik.

Licencenkénti átlagos költség (metrika)

A költségek az alkalmazás metrikáján alapszanak:

Licencek összköltsége/ Licencek összesített száma

Megjegyzés

Ez a költség csak az alkalmazáséval azonos metrikával regisztrált vásárolt licencekre lesz kiszámítva.

Kockázat

Ez az alkalmazás költségére vonatkozó megfelelőségi eltérést mutatja. A kockázat lehet negatív vagy pozitív, attól függően, hogy a megfelelőség negatív vagy pozitív. A kockázat számítása a következőképpen történik:

Licencenkénti átlagos költség (metrika) × Megfelelőség

Ha nem vásárolnak licenceket az alkalmazáshoz vagy ha a regisztrált licencek metrikája különbözik az alkalmazás metrikájától, a kockázatot a következőképpen kell kiszámolni:

Metrikánkénti alkalmazási költség × Megfelelőség

Kockázat (nem használt szoftver)

A nem használt szoftverek költségét mutatja.

Ha licenceket vásárolnak az alkalmazáshoz ÉS az alkalmazásoknak ugyanaz a metrikája, mint az alkalmazásnak:

Licencenkénti átlagos költség (metrika) × Nem használt telepítések száma

Ha nem vásárolnak licenceket az alkalmazáshoz VAGY ha a licencek metrikája különbözik az alkalmazás metrikájától:

Metrikánkénti alkalmazási költség × Nem használt telepítések száma

A kockázat azt is megmutatja, hogy az alkalmazás százalékban számítva milyen mértékben van használatban és megjelenítve:

(Nem használt telepítések száma / Összes telepítés száma) × 100