Skip to main content

Licencek archiválása és archiválásának visszavonása

A licencek archiválhatók, például akkor, ha nincsenek használatban, vagy ha még piszkozat állapotúak. Ilyenkor az adatbázisban tárolódnak a későbbi használat érdekében, szemben azzal, amikor töröl egy licencet, és az teljesen el lesz távolítva a rendszerből. Az archivált licencek megtekinthetők, de nem szerepelnek a megfelelőségi számításokban. Az archiválási folyamat során lehetősége van a kapcsolódó licencek és megállapodások archiválására.

Ha egy alaplicencet a frissített licencei nélkül archivál, akkor a frissített licencek hiányossá válnak, mert az alaplicenc hiányzik.

A licencek archiválása visszavonható, és ezután szerepelni fognak a megfelelőségi számításokban. Az archiválás visszavonásának folyamata során lehetősége van a kiválasztott licencekkel egy időben archivált licencek archiválásának visszavonására.

A licencek archiválása kizárólag az alaplicencekkel és a frissített licencekkel együtt vonható vissza. A licencek az archiválás visszavonása után újra hozzá lesznek kapcsolva a korábbi megállapodásukhoz.

Az archivált licenceket az Archivált licencek jelentésben tekintheti meg. A jelentés megkeresésével kapcsolatos útmutatásért lásd: Jelentés keresése.

Licenc archiválása

 1. A „Licencek” menüben válassza ki az Összes licenc felsorolása vagy a Licencek keresése lehetőséget, hogy megkeresse a szerkeszteni kívánt licencet.

 2. Válassza ki a licenc sorát.

  A Licenc adatai nézet megjelenik.

 3. A helyi menüben válassza ki a Licenc archiválása lehetőséget.

  A Licencek kiválasztása nézet megjelenik. A nézet felsorolja a kiválasztott licenchez kapcsolódó összes alaplicencet és frissített licencet.

 4. Jelölje be az archiválni kívánt licencek jelölőnégyzetét.

 5. Válassza ki a Következő gombot, ha engedélyezett, ami azt jelzi, hogy a kijelölt licencekhez megállapodások kapcsolódnak. Egyéb esetben folytassa a(z) Lépés 7. lépéssel.

  A Megállapodások kiválasztása nézet megjelenik. A lista felsorolja a kijelölt licencekhez kapcsolódó megállapodásokat.

 6. Jelölje be az archiválni kívánt megállapodások jelölőnégyzetét.

 7. Válassza az Archiválás gombot.

Megtörténik a kijelölt licencek és megállapodások archiválása, és visszatér a Licenclista nézethez. Az Archiválva oszloppal megjelenítheti vagy elrejtheti az archivált licenceket a listán.

Licenc archiválásának visszavonása

 1. A Licencek menüben válassza ki az Összes licenc felsorolása lehetőséget.

 2. A Licenc listában válassza az Igen pontot a menüben, az Archiválva oszlopban.

 3. Válassza ki a licenc sorát.

  A Licenc adatai nézet megjelenik.

 4. A helyi menüben válassza ki a Licenc archiválásának visszavonása lehetőséget.

  A Licencek kiválasztása nézet megjelenik. A nézet felsorolja a kiválasztott licenchez kapcsolódó összes alaplicencet és frissített licencet.

 5. Jelölje be azoknak a licenceknek a jelölőnégyzetét, amelyeknek az archiválását vissza kívánja vonni.

 6. Válassza ki a Következő gombot, ha engedélyezett, ami azt jelzi, hogy a kijelölt licencekhez megállapodások kapcsolódnak. Egyéb esetben folytassa ezzel: Lépés 8.

  A Megállapodások kiválasztása nézet megjelenik. A lista felsorolja a kijelölt licencekhez korábban kapcsolódó megállapodásokat.

 7. Jelölje be azoknak a megállapodásoknak a jelölőnégyzetét, amelyeknek az archiválását vissza kívánja vonni.

 8. Válassza az Archiválás visszavonása lehetőséget.

Megtörténik a kijelölt licencek és megállapodások archiválásának visszavonása, és visszatér a Licenclista nézethez.