Skip to main content

Megállapodások archiválása és archiválásának visszavonása

A megállapodások archiválhatók, például akkor, ha nincsenek használatban, vagy ha még piszkozat állapotúak. Ilyenkor az adatbázisban tárolódnak a későbbi használat érdekében, szemben azzal, amikor töröl egy megállapodást, és az teljesen el lesz távolítva a rendszerből. Az archiválási folyamat során lehetősége van a kapcsolódó licencek és megállapodások archiválására.

Ha nem archiválja ezeket a licenceket és megállapodásokat is, akkor le lesznek választva. A leválasztott licencek nem megfelelővé válhatnak, mivel a megállapodás száma és a megállapodásban megadott karbantartási időtartam leválasztódik a licencről.

A megállapodások archiválása visszavonható, hogy újra aktívan használhatók legyenek. Az archiválási folyamat során lehetősége van a kiválasztott megállapodással együtt archivált, kapcsolódó licencek és megállapodások archiválásának visszavonására.

Ha visszavonja egy megállapodás archiválását, akkor a korábban hozzákapcsolt licencek és megállapodások újra hozzá lesznek kapcsolva. Ha azonban már hozzákapcsolta a licenceket és a megállapodásokat egy másik megállapodáshoz, nem lesznek újra a kiválasztott megállapodáshoz kapcsolva.

Az archivált megállapodásokat az Archivált megállapodások jelentésben tekintheti meg. A jelentés megkeresésével kapcsolatos útmutatásért lásd: Jelentés keresése.

Megállapodás archiválása

 1. A Megállapodások menüben válassza ki az Összes megállapodás felsorolása vagy a Megállapodások keresése lehetőséget, hogy megkeresse a szerkeszteni kívánt megállapodást.

 2. Válassza ki a megállapodás sorát.

  A Megállapodás adatai nézet megjelenik.

 3. A helyi menüben válassza ki a Megállapodás archiválása lehetőséget.

  A Megállapodások kiválasztása nézet megjelenik.

 4. Jelölje be az archiválni kívánt megállapodások jelölőnégyzetét.

 5. Válassza ki a Következő gombot, ha engedélyezett, ami azt jelzi, hogy a kijelölt megállapodásokhoz licencek kapcsolódnak. Egyéb esetben folytassa ezzel: Lépés 7.

  A Licencek kiválasztása nézet megjelenik. A lista felsorolja a kijelölt megállapodásokhoz kapcsolódó licenceket.

 6. Jelölje be az archiválni kívánt licencek jelölőnégyzetét.

 7. Válassza az Archiválás gombot.

Megtörténik a kijelölt megállapodások és licencek archiválása, és visszatér a Megállapodáslista nézethez. Az Archiváltak megjelenítése jelölőnégyzettel megjelenítheti vagy elrejtheti az archivált megállapodásokat a listán.

Megállapodás archiválásának visszavonása

 1. A Megállapodások menüben válassza ki az Összes megállapodás felsorolása lehetőséget.

 2. Jelölje be az Archiváltak megjelenítése jelölőnégyzetet.

 3. Válassza ki a megállapodás sorát.

  A Megállapodás adatai nézet megjelenik.

 4. A helyi menüben válassza ki az Archiválás visszavonása lehetőséget.

  A Megállapodások kiválasztása nézet megjelenik.

 5. Jelölje be azoknak a megállapodásoknak a jelölőnégyzetét, amelyeknek az archiválását vissza kívánja vonni.

 6. Válassza ki a Következő gombot, ha engedélyezett, ami azt jelzi, hogy a kijelölt megállapodásokhoz korábban licencek kapcsolódtak. Egyéb esetben folytassa ezzel: Lépés 8.

  A Licencek kiválasztása nézet megjelenik. A lista felsorolja a kijelölt megállapodáshoz korábban kapcsolódó licenceket.

 7. Jelölje be azoknak a licenceknek a jelölőnégyzetét, amelyeknek az archiválását vissza kívánja vonni.

 8. Válassza az Archiválás visszavonása lehetőséget.

Megtörténik a kijelölt megállapodások és licencek archiválásának visszavonása, és visszatér a Megállapodáslista nézethez.