Skip to main content

Adatok importálása

Az adatimportálás egy varázsló-alapú opció az adatimportáláshoz. Az importálás típusának függvényében vagy új objektumok kerülnek létrehozásra, vagy meglévő objektumok kerülnek frissítésre új metaadatokkal.

Új, vagy frissített információk importálásához használjon Excel (XLS vagy XLSX) vagy egy CSV (Comma Separated Values – vesszővel elválasztott értékek) fájlt az importálni kívánt adatokkal. Az adatok importálhatóak előre meghatározott mezőkbe és a kategóriára vonatkozó legtöbb személyre szabott mezőbe (kivéve a devizatípus személyre szabott mezőit).

Megjegyzés

Az elérhető importtípusok a bejelentkezett felhasználó hozzáférési jogaitól függenek.

Külön varázsló érhető el mindegyik importálási/frissítési típushoz. A varázslók végigvezetik az importálás/frissítés lépésein. A folyamat leírása az Importálás futtatása részben olvasható, és az alábbi lépésekből áll:

 1. Adatforrás feltöltése.

 2. Beállítások importálása.

 3. Mezőleképezések.

 4. Importált adatok előnézete.

 5. Importálás.

A Microsoft License Statement MLS fájlok importálásának leírását lásd itt: Microsoft License Statement (MLS) fájlimportálás.

Fájl importálásához a fájlnak érvényesítettnek kell lennie, és az importálásra kerülő forrásfájl oszlopneveit le kell képezni a Snow License Manager megfelelő mezőire.

Az importálásra kerülő forrásfájl

Az importálásra kerülő forrásfájlnak Excel- (.xls vagy .xlsx) vagy CSV-formátumúnak (vesszővel elválasztott értékek) kell lennie, emellett mind fájlfejléccel ellátott, mind fájlfejléc nélküli fájlok használhatóak. Ne feledje, hogy a CSV-fájlok kódolása UTF-8 kell legyen. Az adatok importálhatóak előre meghatározott mezőkbe és a kategóriára vonatkozó legtöbb egyéni mezőbe (kivéve a pénznem egyéni mezőit).

Adatimportálási mintáknak a Snow License Manager platformban történő letöltéséhez:

 1. A Kezdőoldal menüben válassza az Adatok importálása lehetőséget.

  Az Adatok importálása nézet megjelenik.

 2. Válassza ki a Sablonok importálása lehetőséget.

  Sablonok importálása párbeszédpanel megjelenik.

 3. Válasszon ki egy importálási sablont a listából, majd válassza a Letöltés gombot.

  A sablon letöltésre került.

Megjegyzés

A forrásfájl oszlopneveinek (ha vannak) nem kell egyezniük a célmezők Snow License Managerben szereplő nevével.

Új vagy frissített adatok sikeres importálásához meg kell adni bizonyos adatokat a Snow License Managerben. A kötelező importálási adatokkal kapcsolatos részletesebb információkért, valamint arról, hogy az adatokat az importálást követően a Snow License Managerben hol találja, lásd az Adatimportálási mezők leírása című dokumentumot.

Adatok érvényesítése

Az importálás előtt, annak ellenőrzésére, hogy az importálni kívánt forrásfájl kizárólag megengedett adattípusokat és értékeket tartalmaz, az Adatok importálása funkció érvényesíti az adatokat. Az importálás előnézetében a hibák piros színnel kiemelésre kerülnek. A hibával kapcsolatos további információkért mutasson az adott mezőre.

A piros színnel kiemelt hibák és ütközések megakadályozzák az adatok importálását/frissítését.

Csak a Snow License Manager platformban már meglévő objektumok adatai frissíthetők. Amennyiben az importált adatok nem illenek egy objektumhoz az adatbázisban, az adott objektum frissítési művelete nem folytatható.

Mezőleképezések

Az importálás Mezőleképezések fázisában az importálásra kerülő forrásfájl oszlopneveit a Snow License Manager megfelelő mezőihez kell társítani. Ha az importálásra kerülő forrásfájl nem rendelkezik fejléccel, helyette az index szerinti leképezés alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az importálási forrásfájl mezői indexekkel (0, 1, 2 stb. oszloppozíció) lesznek azonosítva, nem pedig szöveggel (oszlopfejléc).