Skip to main content

Megállapodás hozzáadása

 1. A Megállapodások menüben kattintson a Megállapodás hozzáadása lehetőségre.

  A Megállapodás hozzáadása nézet megjelenik.

 2. Adja meg az adatokat a füleken található mezőkben a következőkben taglaltak szerint.

 3. Kattintson a Mentés gombra.

Általános fül

A megállapodással kapcsolatos általános információk (pl. megállapodástípus és megállapodásszám) megadásához használja az Általános fülön található mezőket.

Megjegyzés

A kiválasztott megállapodás típusától függően az elérhető mezők és lehetőségek eltérőek lehetnek.

 1. Válassza ki a megállapodás Típusát a listáról.

  Ahhoz, hogy licenceket tudjon a megállapodáshoz adni, válassza ki a Szoftvermegállapodást. Az összes többi megállapodástípus hardvervonatkozású, azaz nem igényel csatolt licencet. A megállapodástípusokkal kapcsolatos további információkért lásd: Megállapodás.

 2. Írja be a gyártó szerinti Megállapodásszám és Megállapodás neve értékét.

  Ha a megállapodásnak van megállapodásszáma és megállapodásneve, ezeket használja. Ha azonban nincs egyedi megállapodásszám vagy specifikus megállapodásnév, határozzon meg egy belső elnevezési módszertant, hogy az elnevezéseket a szervezeten belül mindenki ugyanolyan módon végezze.

 3. Oracle megállapodásokhoz válassza ki a listáról az Állapot értékét:

  • Az új megállapodás regisztrálásakor válassza ki az Érvényes lehetőséget.

  • A nyomon követhetőség biztosítása érdekében a korábbi megállapodásoknak is elérhetőnek kell lenniük a rendszerben. Megállapodás frissítésekor vagy áttelepítésekor válassza ki a Befejeződött állapotot annak jelzésére, hogy a megállapodás már nem érvényes

 4. Ahhoz, hogy automatikusan számítógépeket rendeljen hozzá a megállapodáshoz (szoftvermegállapodásoknál és Oracle megállapodásoknál nem elérhető), jelölje be a Számítógépek automatikus csatolása jelölőnégyzetet, és válasszon ki szervezeti csomópontokat a listáról.

 5. Előfizetési megállapodásoknál jelölje be az Előfizetési megállapodás jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés

  Az előfizetési megállapodások időszaka felülírja a megállapodáshoz csatolt esetleges előfizetési időszakokat, ha az Előfizetési megállapodás jelölőnégyzet be van jelölve. Ez hatással van arra, mely licencek lesznek belefoglalva a megfelelőségi számításba. Ha inkább előfizetési időszakot szeretne adni az egyes licencekhez, akkor ne jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Továbbra is hozzáadhat még lejárati és megújítási adatokat.

 6. Frissítési jogokkal rendelkező szoftvermegállapodásoknál jelölje be az Automatikus licencfrissítés jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy frissítési jogok érvényesek, és hogy minden kézileg hozzáadott és a megállapodáshoz csatolt licenc frissítési jogokkal fog rendelkezni.

 7. Ahhoz, hogy a lejárat után is látható legyen a megállapodás a megállapodások listájában, jelölje be a Lejárat után kiválasztható jelölőnégyzetet.

Megállapodás időszakai fül

A megállapodás kezdeti és befejezési dátumának megadásához használja a Megállapodás időszakai fület. Vegye figyelembe, hogy a megállapodások időszakai nem lehetnek átfedésben.

A megállapodás megújítása esetén ellenőrizze, hogy a megállapodáshoz mellékelt összes licenc bele van-e foglalva a megújításba:

 • Ha a licencek bele vannak foglalva a megújításba, adja hozzá az új megállapodási időszakot a meglévő megállapodáshoz.

 • Ha a licencek nincsenek belefoglalva a megújításba, tegye a következőket:

  • Adjon hozzá új megállapodást a megújításhoz, és csatolja a megújítással fedezett licenceket.

  • Adja hozzá az új időszakokat a meglévő megállapodáshoz, de válassza le azokat a licenceket, melyeket az új megállapodás nem fedez.

Adatok szerkesztése a Megállapodás időszakai fülön:

 1. Kattintson az Új időtartam hozzáadása lehetőségre.

 2. Válasszon ki dátumokat az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége listáról, majd kattintson az OK gombra.

  A megállapodás időtartama hozzá lesz adva a listához.

Kapcsolattartási információk fül

A Kapcsolattartási információk fülön adhat hozzá kapcsolatfelvételi adatokat, a szerződéskötő és a saját szervezetén belüli megállapodástulajdonos részéről:

Adjon hozzá kapcsolatfelvételi adatokat a Szerződéskötő, a Szerződéskötő kapcsolattartója és a Helyi kapcsolattartó részéről. Ha a megállapodást az alkalmazás gyártója osztotta ki, adja hozzá a gyártót szerződéskötőként. Ha a megállapodás viszonteladón keresztül került kiosztásra, adja hozzá a viszonteladót szerződéskötőként. A helyi kapcsolattartó a szervezeten belüli megállapodástulajdonos.

Riasztások fül

Használja a Riasztások fület annak megadásához, hogy a megállapodás lejáratáról megjelenjenek-e riasztások a Snowboard/Áttekintés menüben. 

 1. A megállapodás riasztásainak aktiválásához jelölje be a Riasztások aktiválása megállapodás lejáratakor és azt megelőzően jelölőnégyzetet.

 2. Írja be a Megújítás mezőbe AlertSetRenewal, hogy a lejárat előtt hány nappal kelljen megújítani a megállapodást, vagy legyen automatikusan megújítva a megállapodás szerint.

  példa 74.

  Ha a tényleges megújítási dátum a megállapodás befejezési dátuma, írjon be 0-t.

  Ha a megújítási dátum 3 hónappal a megállapodás befejezése előtt van, írjon be 90-et. 3. Írja be a Figyelmeztetések mezőbe AlertSetWarning, hogy a lejárat előtt hány nappal jelenjen meg a megállapodási riasztás figyelmeztetésként.

 4. Írja be a Kritikus mezőbe AlertSetCritical, hogy a lejárat előtt hány nappal jelenjen meg a megállapodási riasztás kritikus riasztásként.

E-mailes értesítések is hozzáadhatók, hogy egy megállapodás lejárata előtt riasztást kapjon. További információkat lásd: Értesítéseim.

Leírás fül

A megállapodásra vonatkozó egyedi információk (pl. metrikák, földrajzi korlátozások és használati jogok) hozzáadásához használja a Leírás fület. Ezzel idő takarítható meg a megállapodással kapcsolatos licencek hozzáadásakor, lévén, hogy a főbb adatokat jobban látható módon mutatja, és nem kell minden alkalommal végigböngészni a csatolt megállapodási dokumentumot.

Olvassa át a megállapodást, majd másolja ki és illessze be, illetve gépelje be a vonatkozó adatokat a fül fehér mezőibe.

Dokumentumok fül

A megállapodással kapcsolatos dokumentumok feltöltéséhez vagy az azzal kapcsolatos hivatkozások hozzáadásához használja a Dokumentumok fület. Tanácsos a dokumentumoknak értelmes neveket adni, hogy később ne kelljen egyenként megnyitogatni, ha az ember tudni akarja a tartalmát.

A megállapodással kapcsolatos dokumentumok feltöltéséhez vagy az azzal kapcsolatos hivatkozások hozzáadásához kattintson a Dokumentum hozzáadása lehetőségre.

További információkat lásd: Dokumentumok és hivatkozások kezelése.

Egyéni adat fül

Az Egyéni adat fülön adja meg az információkat és értékeket a Megállapodás kategória kötelezően kitöltendő egyéni mezőiben.

További információkat lásd: Egyéni mezők.

Biztonság fül

A Biztonság fül használatával kezelheti a megállapodások biztonságát szervezeti vagy szerepköri szinten. Azáltal, hogy a megállapodást egy vagy két szerepkörhöz csatolja, a rendszer csak azon felhasználók számára fogja elérhetővé tenni a megállapodást, akik az adott szerepkörhöz vannak rendelve. A szerepkörök kezeléséhez lásd: a Snow Management and Configuration Center használati útmutatóját.

 • Ahhoz, hogy szervezeti szinten korlátozza a megállapodáshoz való hozzáférést, válasszon ki egy vagy több szervezeti csomópontot a Szervezeti hozzáférés listáról, és jelölje be a Szervezeti beállítások szerinti hozzáférés korlátozása jelölőnégyzetet.

 • A megállapodáshoz való hozzáférés szerepköri szinten történő korlátozásához jelölje be a Hozzáférés engedélyezése csak a következő szerepkörök számára jelölőnégyzetet, majd a szerepkörök kiválasztásához használja a bal oldali jelölőnégyzeteket.