Skip to main content

Jelentés megjelenítése

Jelentés feltöltése a környezet adataival:

 1. Válassza ki bármelyik listanézetben (Minden jelentés, Jelentésfájlok vagy Ütemezett jelentések) a jelentés nevét.

  A Jelentés részletei nézet megjelenik.

 2. A jelentés oszlopai feltöltődnek a környezet aktuális vagy gyorsítótárazott adataival.

  • Ha a jelentést a környezet aktuális adataival szeretné feltölteni, válassza ki a Jelentés megjelenítése lehetőséget.

  • Ha a jelentést a környezet gyorsítótárazott adataival szeretné feltölteni, válassza ki a Gyorsítótárazott jelentés megjelenítése lehetőséget.

   Megjegyzés

   A jelentést csak akkor lehet gyorsítótárazott adatokkal feltölteni, ha a gyorsítótárazás be van kapcsolva. Lásd: Gyorsítótárazás be- és kikapcsolása.

A jelentés adatainak szűkítéséhez használja a szűrési funkciókat, amelyek a jelentési kritériumok panelen érhetők el. Lásd: Jelentési kritérium módosítása.

Gyorsítótárazás be- és kikapcsolása

Egyes jelentések futtatása hosszabb időt vehet igénybe. Használja a Jelentések gyorsítótárazása funkciót, hogy a jelentéseket az éles adatbázis helyett gyorsítótárból futtassa. Ezzel gyorsabban lefuttathatja a jelentéseket.

Gyorsítótárazás be- és kikapcsolása egy jelentésnél:

 • A jelentés helyi menüjében válassza a Gyorsítótárazás bekapcsolása vagy a Gyorsítótárazás kikapcsolása lehetőséget

Ha egyszerre több jelentésnél szeretné be- vagy kikapcsolni a gyorsítótárazást, tekintse meg a következőt: Jelentés-gyorsítótár.

Jelentési kritérium módosítása

A jelentések szűrése ideális módszert biztosít a jelentés futtatásával a rendszerből kigyűjtött adatmennyiség szűkítésére. A Jelentés részletei nézetben a Jelentési kritériumok panelen hozhat létre szűrőket feltételek vagy feltételcsoportok hozzáadásával.

A panel elrejtéséhez/összecsukásához válassza aCriteriaHide ikont, a megjelenítéséhez/kibontásához pedig aCriteriaShowikont.

Szűkítési feltételek létrehozásához használja az előre kitöltött legördülő menüket. A menü tartalma a szűrt jelentéstől, az operátorok, például a hasonló és a nem egyenlő ezzel: pedig attól függ, hogy a kiválasztott paraméter szöveg vagy szám-e. Feltételes logika vonatkozik rá. Összetett szűrésekhez hozzon létre feltételcsoportokat.

Ikon

Leírás

addgroup

Hozzáadhat új feltételcsoportot.

removegroup

Eltávolíthatja mind a csoportot, mind a csoporton belüli összes feltételt.

addcriteria

Hozzáadhat új feltételt egy csoporton belül vagy azon kívül. Beágyazott feltételek is létrehozhatók.

RemoveWhite

Eltávolíthat egy feltételt.

Operátorok alkalmazása esetén a % szimbólumot használhatja helyettesítő karakterként.

reportcriteria

Szűrés eltávolítása:

Lehetőség

Leírás

Beállítás alapértelmezettként

Megjegyzés

Ez a lehetőség kizárólag felhasználó által módosított jelentésekre vonatkozik. Nem vonatkozik a normál jelentésekre.

Alkalmazza a jelentés alapértelmezett beállítását az aktuális feltételekre.

Visszaállítás

Visszaállítja a beállításokat az alapértelmezett szűrőre. Ha nincs alapértelmezett beállítás, minden feltétel törölve lesz.

Törlés

Eltávolítja az összes megjelenített feltételt.

Dátumoperátorok

A következő táblázatban a lehetséges dátumoperátorok leírása szerepel.

Dátumoperátor

Leírás

Ez után

A megadott dátum után, de a kiválasztott dátumra nem terjed ki.

Ez előtt

A megadott dátum előtt, de a kiválasztott dátumra nem terjed ki.

Ezek között

A megadott dátumok között, és magában foglalja a két kiválasztott dátumot is.

Ettől

A megadott dátumtól, de a kiválasztott dátumra nem terjed ki.

Ha a „Ma” ki van választva, a jelentés a mai napot követő naptól kezdve jeleníti meg az adatokat. Ha egy hét- vagy hónapszám van kiválasztva, a hetek vagy hónapok számának számlálása a mai napot követő naptól kezdődik.

Eddig

A megadott dátumig, de a kiválasztott dátumra nem terjed ki.

Ha a „Ma” ki van választva, a jelentés a mai napot követő napig befejezőleg jeleníti meg az adatokat. Ha egy hét- vagy hónapszám van kiválasztva, a hetek vagy hónapok számának számlálása a mai napot követő naptól kezdődik.

Ebben

A mai nap és azon dátum között, amikor a kiválasztott hét- vagy hónapszám letelt.

A hetek vagy hónapok kiválasztott számának számlálása a mai dátumtól történik.

Ezen belül: következő

A mai nap és azon dátum között, amikor a kiválasztott hét- vagy hónapszám letelt.

A hetek vagy hónapok kiválasztott számának számlálása a mai dátumot követő naptól történik.

Nem ebben

Nem a mai nap és azon nap között, amikor a kiválasztott hét- vagy hónapszám letelt.

A hetek vagy hónapok kiválasztott számának számlálása a mai dátumtól történik.

Ezen belül

A mai napot megelőző hetek vagy hónapok kiválasztott száma és a mai nap között.

A hetek vagy hónapok kiválasztott számának számlálása a mai dátumtól történik.

Ezen belül: utolsó

A mai napot megelőző hetek vagy hónapok kiválasztott száma és a mai nap között.

A hetek vagy hónapok kiválasztott számának számlálása a mai dátumot követő naptól történik.

Nem ezen belül

Nem a mai napot megelőző hetek vagy hónapok kiválasztott száma és a mai nap között.

A hetek vagy hónapok kiválasztott számának számlálása a mai dátumtól történik.

Jelentés mentése

A jelentés mentésével a jelentéskonfigurációt menti az oszlopokkal és a szűrőkkel együtt, a rendszerről származó adatok nem lesznek mentve. Ha például módosítja a normál Megfelelőségi összefoglaló jelentést, és menti Saját megfelelőségi összefoglaló néven, minden alkalommal, amikor megnyitja a Saját megfelelőségi összefoglaló jelentést, a módosított oszlopok és szűrők jelennek meg, és a Jelentés megjelenítése funkció a rendszerből származó legfrissebb adatokkal tölti fel az oszlopokat.

 1. A Jelentés részletei nézetben válassza ki a Jelentés mentése parancsot a helyi ContextMenuIcon.pngmenüből.

  A Jelentés mentése párbeszédpanel megjelenik.

 2. A párbeszédpanelen módosíthatja a jelentés Név és Leírás mezőjét.

 3. Válassza ki a listából a Csoportnév elemet, vagy írjon be egy új csoportnevet.

 4. Ha egy felhasználó által módosított jelentés konfigurációját menti, a Mentés újként jelölőnégyzet megjelenik a párbeszédpanelen. Ne jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha felül szeretné írni a felhasználó által módosított jelentés meglévő beállításait. Új konfiguráció létrehozásához jelölje be a Mentés újként jelölőnégyzetet.

 5. Kattintson a Mentés gombra.

  A jelentéskonfiguráció megjelenik a Minden jelentés nézet tetején a kiválasztott csoportnév alatt vagy, ha nem adott meg csoportnevet, a csoportosítatlan jelentések között.

Jelentés törlése

Akkor törölhet egy jelentést, ha megjelenik az RemoveWhite ikon a jelentés neve mellett. Azokat a jelentéseket törölheti, amelyeket Ön (a bejelentkezett felhasználó) hozott létre. Nem lehet törölni például a normál jelentéseket vagy a megosztott jelentéseket, amelyeket egy másik felhasználó hozott létre.