Skip to main content

Oracle ellenőrzött adatok kezelése

Az alábbiakban megismerheti, hogyan tudja kezelni az adatokat az Oracle ellenőrzött adatok fülön, hogy letöltse az Oracle által ellenőrzött adatokként elfogadott, a környezetével kapcsolatos adatokat.

Ellenőrzött adatokkal rendelkező számítógépek megtekintése

 1. Az Oracle ellenőrzött adatok fülön nyissa meg a Számítógépek hiánytalan ellenőrzött adatokkal nézetet.

  A táblázatban megjelenik az összes leltárba vett számítógép, amelynél előkészíthetők és letölthetők ellenőrzött adatok.

 2. Válassza ki a számítógép nevétől balra található nyilat a táblázatsor kibontásához és a részletes információk megtekintéséhez.

  A kibontott nézetben az adatok külön táblázatban jelennek meg az Adatbázisok, a Middleware és a Java kapcsán. A táblázatok tartalmával kapcsolatos leírást lásd: Oracle ellenőrzött adatok lapfül – Referencia.

Tipp

 • A táblázatot szűrheti úgy, hogy csak a leltárba vett Adatbázisok, Middleware-termékek vagy Java-telepítések jelenjenek meg.

 • A táblázatot szűrheti úgy, hogy csak az üres értékekkel rendelkező elemek jelenjenek meg a Kiosztott adatbázislicenc, a Környezet és/vagy a Metrika tulajdonság esetén.

A szűrők a táblázat feletti legördülő listákban érhetők el.

Oracle ellenőrzött adatok előkészítése és letöltése

Az Oracle által ellenőrzött adatokként elfogadott, a környezetével kapcsolatos adatokat tartalmazó fájl letöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Megjegyzés

A következő elemek nem szerepeltethetők a kimeneti fájlban:

 • A Számítógépek hiányos ellenőrzött adatokkal táblázatban szereplő számítógépek. A fájlban való szerepeltetésükkel kapcsolatos instrukciókat lásd: Problémák megoldása a hiányos adatokkal rendelkező számítógépeknél.

 • Adatbázisok, amelyeknél információ hiányzik a Kiosztott adatbázislicenc, a Metrika vagy a Környezet tulajdonságnál, illetve azok a Java- vagy Middleware-telepítések, amelyeknél információ hiányzik a Környezet tulajdonságnál.

  A hiányzó adatokat hozzá kell adnia, mielőtt a számítógépek szerepeltethetőek lennének a kimeneti fájlban. Az adatok hozzáadásának módjával kapcsolatos instrukciókat lásd: Adatok szerkesztése.

 1. Az Oracle ellenőrzött adatok fülön nyissa meg a Számítógépek hiánytalan ellenőrzött adatokkal nézetet.

 2. Jelölje be azoknak az elemeknek a jelölőnégyzetét, amelyeket szerepeltetni szeretne a kimeneti fájlban, majd válassza a Fájl összeállítása lehetőséget.

  Tipp: Ha a táblázatban szereplő összes elemet szeretné szerepeltetni, válassza a Műveletek, majd az Összes kijelölése pontot.

  Megtörténik a kiválasztott elemek adatainak kigyűjtése. Ha sok elemet választott ki, a folyamat eltarthat egy ideig. Miután megtörtént az összes adat kigyűjtése, a Fájl letöltése gomb használhatóvá válik.

 3. Válassza a Fájl letöltése gombot.

  Az Oracle ellenőrzött adatokat tartalmazó fájl letöltése ZIP-fájlban történik meg.

Kifejezetten javasoljuk, hogy ellenőrizze a kimeneti fájl tartalmát, mielőtt megosztaná azt harmadik felekkel.

Adatok szerkesztése

A Számítógépek hiánytalan ellenőrzött adatokkal táblázat rekordjait szerkesztheti a következő tulajdonságok tekintetében:

 • Általános tulajdonság: Környezet

 • Adatbázis-specifikus tulajdonságok: Kiosztott adatbázislicenc, Metrika

 • Java-specifikus tulajdonságok: Gép típusa, OCI-val használt, Másik termék része, Támogatás szükséges, OTN, BCL, NFTC, BLRA

Megjegyzés

A szerkesztett értékek csak az Oracle ellenőrzött adatok nézetben szereplő rekordokra vannak kihatással, kivéve a Környezet tulajdonságot az adatbázispéldányoknál. Ebben az esetben az érték véglegesen tárolásra kerül, ami azt jelenti, hogy a felhasználói interfész más nézeteiben ugyanaz a Környezet érték fog megjelenni az adatbázispéldánynál.

Adatok hozzáadása vagy szerkesztése:

 1. Az Oracle ellenőrzött adatok fülön nyissa meg a Számítógépek hiánytalan ellenőrzött adatokkal nézetet.

 2. A táblázatban jelölje be egy vagy több szerkeszteni kívánt elem jelölőnégyzetét.

 3. Válassza ki a Műveletek, majd a Szerkesztés pontot.

 4. A Tulajdonságok szerkesztése ablakban válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőket, szerkessze az adatokat, majd válassza ki a Mentés gombot.

  A mezők leírását lásd: Oracle ellenőrzött adatok lapfül – Referencia.

Tipp

Ha egyetlen sort szeretne szerkeszteni a táblázatban, kiválaszthatja a Szerkesztés ikont az adott sor Szerkesztés oszlopában, hogy közvetlenül a Tulajdonságok szerkesztése ablakra lépjen.

Adatok visszaállítása

A szerkesztett rekordokat visszaállíthatja az eredeti értékre.

Megjegyzés

 • A Környezet tulajdonságot nem lehet visszaállítani az adatbázispéldányoknál. Az adatbázispéldányok esetén a szerkesztett környezeti értékek módosításához használja a Szerkesztés funkciót.

 • Az összes szerkesztett és visszaállítható érték visszaállításra kerül minden adatbázis, Middleware és Java-példány esetén, amikor a visszaállítási funkciót használja, akár kiválasztotta őket a táblázatban, akár nem.

 1. Az Oracle ellenőrzött adatok fülön nyissa meg a Számítógépek hiánytalan ellenőrzött adatokkal nézetet.

 2. Jelölje be legalább egy táblázatban szereplő elem jelölőnégyzetét.

 3. Válassza ki a Műveletek, majd a Visszaállítás pontot.

Problémák megoldása a hiányos adatokkal rendelkező számítógépeknél

A hiányos adatokkal rendelkező számítógépek nem szerepeltethetők az Oracle ellenőrzött adatokat tartalmazó kimeneti fájlban. Problémák megoldása egy adott számítógépnél és az adatok hiánytalanná tétele:

 1. Az Oracle ellenőrzött adatok fülön nyissa meg a Számítógépek hiányos ellenőrzött adatokkal nézetet.

 2. A táblázatban egy adott számítógépnél felsorolt egyes problémáknál kövesse a Javaslatok oszlopban leírt javasolt műveleteket.

  Miután az összes problémát megoldotta, a számítógép átkerül a Számítógépek hiánytalan ellenőrzött adatokkal táblázatba, és szerepeltethetővé válik a kimeneti fájlban.