Skip to main content

Licencek importálása vagy frissítése

Új licencek importálásához vagy a Snow License Managerben már meglévő licencek adatainak frissítéséhez nyissa meg a Kezdőoldal > Adatok importálása > Licenc importálása/frissítése pontot. Ezzel elindul egy öt lépésből álló varázsló:

 1. A licenc importálásának előkészítése.

 2. A licencimportálási fájl feltöltése és az importálási beállítások konfigurálása.

 3. Forrás- és célmezők leképezése.

 4. Az importált adatok előnézete, beleértve opcionálisan az új metrikák hozzáadását.

 5. A licencimportálás eredményeinek megtekintése.

A varázsló egyes lépéseinek leírását alább találja.

Megjegyzés

 • Ha a licencimportálás megszakad, például akkor, ha a böngészőablakot véletlenül bezárják, a licencimportálási varázsló 1. lépéséhez visszatérve tudja folytatni az importálási folyamatot. Megjelenik egy párbeszédablak, ahol a Jelenlegi importálás folytatása vagy az Új importálás indítása lehetőség közül választhat.

 • A legutóbb befejezett licencimportálás eredményeit új importálás indításáig tudja megtekinteni vagy visszavonni. Ha van korábban befejezett licencimportálás, az Utolsó importálás terület jelenik meg a jobb felső sarokban a varázsló 1. lépésében. Válassza ki az ezen a területen található hivatkozást az importáláshoz kapcsolódó Eredmények nézet megjelenítéséhez, ahol megtekintheti vagy visszavonhatja az importálás eredményeit.

1. lépés: A licenc importálásának előkészítése

Az előkészületek a következő lépéseket tartalmazzák:

 • Megállapodások importálása (opcionális)

  Ha a licenceket, amelyek importálására készül, olyan megállapodásokhoz szeretné hozzákapcsolni, amelyek még nem szerepelnek a Snow License Managerben, először importálnia kell a megállapodásokat. Megállapodások importálásához nyissa meg a Kezdőoldal > Adatok importálása > Megállapodás importálása pontot.

 • Licencimportálási fájl létrehozása

  A licencimportálási fájlnak Excel- (.xls vagy .xlsx) formátumban kell lennie. A varázsló ezen lépésében letölthető egy licencimportálási sablon a megfelelő formátumban és a megfelelő mezőkkel.

  A sablonban szereplő valamelyik mező leírásának megtekintéséhez használja a legördülő menüt. A kötelező importálási adatokkal kapcsolatos részletes információkért, valamint részletekért arról, hol találhatók az adatok az importálás után a Snow License Managerben, lásd a következőt:  .

  A következő mezők kötelezőek a sablonban:

  • Alkalmazás neve vagy Készletazonosító szám

  • Jogi szervezet

  • Vásárlás dátuma

  • Hozzárendelés típusa

  Licencfrissítések esetében a fentieken túl a következő mező is kötelező:

  • Licencazonosító

   Ha a licencazonosító nem szerepel, a Snow License Manager az importfájlban található licenceket újként értelmezi, nem frissítésként.

   Licenc azonosítójának megkeresése a Snow License Managerben: A Licencek > Összes licenc felsorolása területen nyissa meg az Oszlopválasztót, és adja hozzá az Licencazonosító oszlopot a listához.

  Megjegyzés

  Ha egy licencnél csak a fenti mezők lettek kitöltve, az importálva lesz a Snow License Managerbe, de hiányosként lesz megjelölve, és nem fog szerepelni a megfelelőségi számításokban. Ahhoz, hogy egy importált licenc hiánytalan legyen, a Metrika és a Mennyiség mezőt is ki kell tölteni.

Ha végzett az előkészületekkel, válassza a Licencimportálás indítása gombot, hogy továbblépjen a varázsló következő lépésére.

2. lépés: A licencimportálási fájl feltöltése és az importálási beállítások konfigurálása

A licencimportálási fájl feltöltéséhez válassza ki a Fájl kiválasztása pontot, majd keresse meg az előkészített fájlt. A fájl feltöltése után a fájlnév megjelenik a Fájl kiválasztása gomb jobb oldalán.

Konfigurálja a licencimportálás beállításait:

 • Identitásmező leképezése

  Válassza ki az Alkalmazás neve vagy a Készletazonosító szám értékét a licencek alkalmazásokra való leképezéséhez használni kívánt identitásmezőként.

 • Új szervezettel kapcsolatos művelet

  Válassza ki, hogyan történjen a licencimportálási fájl Jogi szervezet mezőjében szereplő szervezetek kezelése, amelyek még nem szerepelnek a Snow License Manager adatbázisában:

  • Ne tegyen semmit

   A mezőben szereplő adatok figyelmen kívül lesznek hagyva. Az új szervezet nem lesz hozzáadva a Snow License Managerhez.

   Felhívjuk a figyelmét, hogy a szervezettel kapcsolatos információk megadása kötelező. A mező ki lesz emelve a varázsló Előnézet lépésében, és az adott sor adatainak importálása nem lesz lehetséges.

  • Létrehozás

   A rendszer új szervezeti csomópontot hoz létre a licencimportálási fájlban megadott útvonalra, például: ROOT,IT,[új szervezeti csomópont].

   Ha nincs megadva útvonal, az új szervezeti csomópont közvetlenül a gyökérben jön létre.

Válassza a Következő gombot, hogy továbblépjen a varázsló következő lépésére.

3. lépés: Forrás- és célmezők leképezése

Ebben a lépésben a licencimportálási Forrás fájl mezői leképezésre kerülnek a Snow License Manager megfelelő Cél mezőire. Az egyező forrás- és célmezőnevek leképezése automatikusan megtörténik. Az automatikus leképezést kézileg felülírhatja, ha kiválaszt egy másik forrásmezőnevet a legördülő listából.

A kötelező mezőket csillaggal (*) jelöltük, és ezeknek szerepelnie kell a licencimportálási fájlban.

Licencfrissítések esetében a csillaggal megjelölt mezőkön túl a Licencazonosító mező is kötelező. Ha a Licencazonosító mező nincs leképezve, a Snow License Manager az importfájlban szereplő licenceket újként fogja kezelni. Ha a Licencazonosító mező le van képezve, a leképezett mezők értékei ki lesznek cserélve az importfájlban szereplő értékekre az adott licenceknél. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha az importálásra kerülő forrásfájlban nem szerepel érték egy leképezett mezőnél, a mező kiürül a Snow License Managerben.

Mezőleképezés konfigurálásához nyissa meg a konfigurációs párbeszédablakot a célfájlmező nevétől jobbra található Leképezés Mapping ikont kiválasztva.

 • Adatérték elején vagy végén található szóközök eltávolításához jelölje be a Kezdő vagy záró szóköz eltávolítása jelölőnégyzetet.

  Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, a rendszer az Alkalmazás neve mezőben szereplő „Alkalmazás xyz” és „ Alkalmazás xyz ” értéket egyként és ugyanazon alkalmazásként fogja értelmezni.

 • Ha szeretné a célmezőt alapértelmezett értékkel feltölteni, ha a forrásmező üres, adjon meg egy értéket az Alapértelmezett érték mezőben.

  Ha például az importfájl Frissítés? oszlopában szereplő mezők „Igen” értéket tartalmaznak frissítési licenceknél, és üresek nem frissítési licenceknél, és „Nem” érték van megadva alapértelmezett értékként, a célmező a „Nem” értékkel lesz kitöltve minden üres forrásmezőnél.

 • Ha előtagot szeretne hozzáadni az összes importált értékhez, adjon meg egy előtagot (szöveget és/vagy számot) az Előtag mezőben.

  Ez az opció néhány célmezőnél érthető el. Használható az importfájl értékeinek elválasztására vagy meghatározására. Ha például az importfájlban a számlareferencia-értékek „1”, „2” és „3”, és az „INV_” szöveget hozzáadja előtagként minden számlareferenciához, az importált értékek „INV_1”, „INV_2” és „INV_3” értékre változnak.

Válassza a Következő gombot, hogy továbblépjen a varázsló következő lépésére.

4. lépés: Az importált adatok előnézete, beleértve opcionálisan az új metrikák hozzáadását

Ez a lépés a licencimportálási fájlban található adatok előnézetét jeleníti meg. Az Állapot oszlop az importált fájl minden egyes soránál megjeleníti, hogy az adott sor Készen áll vagy Nem áll készen az importálásra. Folytathatja az importálást vagy a frissítést akkor is, ha az importfájl érvénytelen sorokat tartalmaz. A Nem áll készen állapotú sorok azonban nem vesznek részt az importálásban.

Az előnézet mezői a következő színekkel lehetnek kiemelve:

Kiemelőszín

Leírás

Nincs kiemelés

A mező megfelelően van kitöltve.

Kiemelt mezőket nem tartalmazó sor Készen áll állapotot kap zöld pipajellel. A licenc részt vesz az importálásban, és szerepelni fog a megfelelőségi számításokban.

Sárga

Szükséges információk hiányoznak.

A kiemelt mezőt nem tartalmazó sorokon túl a sárga színnel kiemelt mezőket tartalmazó sorok is Készen áll állapotot kapnak, de narancssárga pipajellel. A licenc részt fog venni az importálásban, de hiányosként lesz megjelölve. Nem fog szerepelni a megfelelőségi számításokban, amíg a hiányzó adatok megadása nem történik meg.

Megjegyzés

Licencfrissítések esetében az importfájl üres mezői a Snow License Managerben lévő mezők kiürítését eredményezik. A véletlen adatvesztés elkerülése érdekében ezért fontos, hogy figyelembe vegye a sárga mezőket (ha vannak), amikor az importálás a meglévő licencek frissítését eredményezi.

Megjegyzés

A Hiányos licencek funkciót aktiválni kell a Snow Management and Configuration Centerben, hogy a hiányzó szükséges információk sárgával történő kiemelése megtörténjen.

Piros

A mező hibákat tartalmaz, például ütközéseket vagy érvénytelen értékeket.

Az egy vagy több pirossal kiemelt mezőt tartalmazó sorok Nem áll készen megjelölést kapnak, és nem vesznek részt az importálásban.

A következő műveleteket hajthatja végre ebben a lépésben:

 • Mutasson rá egy kiemelt mezőre, hogy további információkat tekintsen meg róla.

 • Válassza ki az Összes sor exportálása pontot a teljes előnézet Excel-fájlba történő exportálásához.

 • Válassza ki az Érvénytelen sorok exportálása lehetőséget, hogy csak a hibákat tartalmazó sorokat exportálja Excel-fájlba.

  A hibák és a figyelmeztetések leírása szerepelni fog a fájlban. Ez segítséget nyújthat Önnek abban, hogy megfelelő forrásfájlt hozzon létre a megfelelő mezőkkel és tartalommal.

 • Válassza az Előző pontot a visszalépéshez, valamint a mezőleképezések és az importálási beállítások javításához.

 • Válassza ki az alkalmazásverziót a legördülő listáról a Készletazonosító szám oszlopban az alkalmazásverzió módosításához az adott sorban.

  A legördülő lista akkor érhető el, ha a készletazonosító szám lett kiválasztva identitásmezőként az importálási varázsló 2. lépésében, és a készletazonosító szám több alkalmazásverziót képvisel. Másik alkalmazásverzió kiválasztása elindítja a sor újbóli érvényesítését.

 • Válassza ki az Új metrikák hozzáadása lehetőséget, ha hozzá szeretne adni egy vagy több új metrikát a licencimportálási fájlból egy vagy több alkalmazáshoz a Snow License Managerben. Lásd: Új metrikák hozzáadása.

 • Ha elégedett az előnézettel, válassza ki az Importálás futtatása lehetőséget a licencek Snow License Managerbe történő importálásához.

  Megjelenik Az importálás befejeződött előugró ablak, és megjeleníti az importált sorok számát, valamint azoknak a soroknak a számát, amelyek importálása sikertelen volt. Válassza ki a Bezárás és eredmények megtekintése gombot, hogy továbblépjen a varázsló utolsó lépésére.

Új metrikák hozzáadása

Metrika mező akkor kap piros kiemelést, ha a licencimportálási fájlban egy alkalmazás metrikája nem egyezik a Snow License Managerben az alkalmazáshoz jelenleg hozzáadott metrikával vagy metrikákkal.

Licencimportálási fájlban szereplő metrika hozzáadása az alkalmazáshoz:

 1. Válassza ki az Új metrikák hozzáadása pontot.

  Az Előnézet importálása/Új metrikák hozzáadása nézet megjelenik. Megjelennek azok a licencimportálási fájlban szereplő sorok, amelyeknél nem egyező metrika van. A Snow License Managerben az alkalmazáshoz aktuálisan hozzáadott metrika vagy metrikák az Aktuális metrika (metrikák) oszlopban láthatók. A licencimportálási fájlból származó metrika az Új metrika oszlopban jelenik meg.

 2. Jelölje be a jelölőnégyzetet annál az alkalmazásnál, amelyhez hozzá szeretné adni az új metrikát.

  Több alkalmazást is ki lehet választani, ha ugyanazt az új metrikát használják.

 3. Válassza ki a Metrikák hozzáadása a kijelölt alkalmazásokhoz gombot.

  Az Előnézet importálása/Új metrikák hozzáadása /Metrikarészletek megadása nézet megjelenik.

 4. Adja meg az új metrikára vonatkozó részleteket.

  Segítségért lásd a Metrikák és az Általános alrészek vonatkozó részeit itt: Licencinformáció.

  Jelölje be a Beállítás alapértelmezett metrikaként jelölőnégyzetet, ha az új metrikát az alkalmazás alapértelmezett metrikájaként szeretné beállítani.

  Megjegyzés

  Az alapértelmezett metrika nem változtatható meg Windows Server alkalmazásnál.

 5. Az új metrika részleteinek alkalmazásáért válassza ki a következők egyikét:

  • Válassza az Alkalmazás a kijelöltekre gombot, ha a részleteket az előző nézetben kijelölt alkalmazásra szeretné alkalmazni.

  • Válassza az Alkalmazás az azonos metrikatípusú alkalmazásokra gombot, ha a részleteket az előző nézetben felsorolt, azonos új metrikatípusú összes alkalmazásra alkalmazni szeretné.

  Visszatér az Előnézet importálása/Új metrikák hozzáadása nézetre. Az alkalmazások, amelyekhez hozzáadta az új metrikákat, már Készen áll állapotban lesznek.

 6. Válassza a Tovább lehetőséget, ha elkészült az új metrikák alkalmazásokhoz való hozzáadásával.

  Visszatér az Előnézet importálása nézetre.

5. lépés: A licencimportálás eredményeinek megtekintése

A varázsló utolsó lépése a licencimportálás eredményeit jeleníti meg.

Az Állapot oszlop az importfájl minden soránál a következő állapotok valamelyikét jeleníti meg: Importálva, Frissítve, illetve Sikertelen, ha az importálás vagy a frissítés nem sikerült.

A következő műveleteket hajthatja végre ebben a lépésben:

 • Válassza ki az Összes sor exportálása pontot az összes sor Excel-fájlba történő exportálásához.

 • Válassza ki az Érvénytelen sorok exportálása lehetőséget, hogy csak a hibákat tartalmazó sorokat exportálja Excel-fájlba.

  A hibák/figyelmeztetések leírása szerepelni fog a fájlban.

 • Válassza ki az Importálás visszavonása gombot, hogy visszavonja az imént végrehajtott importálást.

  Megjegyzés

  Az alkalmazásoknál a metrikákon végrehajtott változások is vissza lesznek állítva az importálás előtti állapotra.

  Ha a visszavonás előtt használta bármelyik licencet az importálásból, a művelet a megfelelőség megszűnését okozhatja.

 • Válassza az Ugrás a licencekhez pontot, hogy megtekintse a Snow License Managerben szereplő összes licenc listáját.

 • Válassza ki az Új importálás indítása lehetőséget, hogy megnyissa az importálási varázsló 1. lépését, és új importálást indítson.