Skip to main content

Műveleti napló

A Műveleti napló nézet a rendszerben végrehajtott változtatásokról szolgál információkkal, például a hozzáadott vagy eltávolított licencekről, törölt elemekről, illetve egyéb kritikus változtatásokról.

A következő táblázat naplózott módosításokra mutat példákat. A módosítások kategóriák szerint vannak csoportosítva a táblázatban. Ne feledje, hogy a táblázat nem mutat minden naplózott módosítást.

Kategória

Naplózott módosítás

Egy megállapodás vagy almegállapodás törlésre került.

Egy megállapodás vagy almegállapodás törlése sikertelen.

Egy megállapodás MLS importáláson keresztül hozzá lett adva.

Egy megállapodás törlésre, hozzáadásra, vagy frissítésre került, vagy sikertelen volt a törlése MLS importáláson keresztül.

A főmegállapodáshoz megállapodás lett csatolva.

Egy megállapodás le lett választva a főmegállapodástól.

Feketelista-kritérium került hozzáadásra vagy törlésre. 

Fehérlista-kritérium került hozzáadásra vagy törlésre.

Telepítésre vonatkozó fehérlista-automatizálási szabály módosításra vagy inaktiválásra került.

Felhasználókra vonatkozó fehérlista-automatizálási szabály módosításra vagy inaktiválásra került.

A licencelt alkalmazásokra vonatkozó fehérlista-automatizálási szabály aktiválásra vagy inaktiválásra került sor.

A nem fehérlistás alkalmazások automatikus feketelistázására vonatkozó fehérlista-automatizálási szabály aktiválásra vagy inaktiválásra került sor.

CIDC került hozzáadásra, módosításra, vagy törlésre. 

A CIDC időszakot törölték, vagy kézileg aktiválták.

CIDC-re vonatkozó minden adat törlésre került.

CIDC-re vonatkozó minden adat törlésre került a Snow Inventory alkalmazásban.

A CIDC-re vonatkozó minden adat megőrzésre került X napig.

A CIDC-re vonatkozó minden adat helyreállításra került.

A számítógép nem archiválható.

A számítógép archiválása nem sikerült.

A számítógép törölve lett az archívumból.

A számítógép inaktív állapotra lett beállítva.

A datacenter/fürt törölve lett.

A számítógép metaadata importálva lett.

Az összehasonlító értékhez tartozó egyéni mező törölve lett.

Az egyéni mező törölve lett.

Az egyéni mező értéke törölve lett.

Az eszköz törölve lett.

Több eszköz törölve lett.

A dokumentum törölve lett.

A licenc áthelyezésre került.

Az értesítés törölve lett.

Az objektum tulajdonsága, vagy típusa törölve lett.

Oracle rendelés lett hozzáadva vagy törölve.

Kivételek

Egy kézi megfelelőségikivétel-elem létre lett hozva.

Egy kézi megfelelőségikivétel-elem törölve lett.

Egy kézi megfelelőségikivétel-elem frissítve lett.

A szervezeti importálás megtörtént.

A rendszerbeállítás alapértelmezettre lett beállítva, módosítva lett, vagy alapértelmezettről lett módosítva.

Minden rendszerbeállítás alapértelmezettre lett állítva.