Skip to main content

Microsoft 365

A Snow License Managerben a Microsoft 365 oldalain optimalizálási lehetőségeket talál az előfizetések használatával és költségeivel kapcsolatban.

Leírás

A Microsoft 365 oldalai a felhőszolgáltatás előfizetési csomagjaival, felhasználói aktivitásával és költségeivel kapcsolatban tartalmaznak információt. Az oldalak adatokkal való feltöltéséhez leltárforrások szükségesek, emellett a megfelelő statisztikai és elemzési adatok érdekében hozzá kell adnia a költségidőszakokat az előfizetésekhez, és össze kell kapcsolnia a felhasználókat. További információkat lásd: Előfeltételek.

Az Előfizetések, a Felhasználók és a Költség oldalon megvizsgálhatja az aktivitást, az elérhetőséget és a költést az összes Microsoft 365-előfizetésre és -felhasználóra vonatkozóan, így optimalizálási és potenciális költségmegtakarítási lehetőségeket találhat.

Az Áttekintés oldal a legfontosabb üzeneteket jeleníti meg a következő metrikákra vonatkozóan:

 • Előfizetések: Megjeleníti, hogy az előfizetései közül hány van felhasználónál telepítve (hozzárendelve).

 • Felhasználók: Megjeleníti azoknak a telepített előfizetésekkel rendelkező felhasználóknak a számát, amelyek az elmúlt 90 napban aktívak voltak.

 • Költés: Megjeleníti a nem telepített (nem hozzárendelt) előfizetésekre és az inaktív felhasználókra vonatkozó költést.

 • Előfizetés használata: Megjeleníti a felhasználóalapú metrikákkal rendelkező egyes előfizetések kihasználtságát, lebontva aktív felhasználókra, inaktív felhasználókra és nem telepített (nem hozzárendelt) előfizetésekre.

Az Elemzések potenciális költségmegtakarítási és optimalizálási lehetőségeket jelenít meg kifejezetten a Microsoft 365-előfizetésekre vonatkozóan, emellett hivatkozást is talál a kapcsolódó jelentéshez. A Jelentések oldalon közvetlenül felfedezheti és exportálhatja a Microsoft 365-höz kapcsolódó összes jelentést. A Portálok oldalon megjelenik az összes konfigurált Microsoft 365-portálja, amelyekről adatokat importál.

Definíciók

Az előfizetési feltételek definíciója a Microsoft 365 oldalain:

 • A Kiosztott és a Telepített a felhasználókhoz hozzárendelt előfizetések számát jelenti.

 • A Kiosztatlan és a Nem telepített a felhasználókhoz hozzárendelhető előfizetések számát jelenti.

 • A Túlzott mértékű hozzárendelés azt a számot jelenti, amennyivel a hozzárendelt előfizetések száma meghaladja a megvásárolt előfizetések számát. A túlzott mértékben hozzárendelt előfizetések rendezése gyakran a következő számlában vagy megújításkor megtörténik.

Felhasználói aktivitás

A felhasználói aktivitás arra utal, mikor végzett a felhasználó legutóbb tevékenységet az alkalmazásban. Az aktivitási adatok egy vagy több leltárforrásból származnak. Ilyen esetben a legutóbbi elérhető aktivitás jelenik meg a leltárforrástól függetlenül. Egyes alkalmazásoknál nincs lehetőség az aktivitás nyomon követésére.

A Microsoft 365-portál bizonyos alkalmazásokra vonatkozóan biztosít aktivitási adatokat: Outlook, OneDrive, SharePoint, Teams, Yammer, Skype. Az összes többi Microsoft 365-alkalmazás esetén az aktivitási adatok összegyűjtése Snow Inventory-ügynökökön és felhőalkalmazás-mérésen keresztül történik: Power BI, Visio, Project, Apps for Enterprise, Dynamics365, Office Online.

Ahhoz, hogy a Microsoft 365 oldalain mindig a frissített felhasználói aktivitási adatok jelenjenek meg, azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa be a leltárforrásait. További információkat lásd: Előfeltételek.

Változások a Snow License Manager 9.12 verziótól kezdve

A Snow License Manager 9.12 telepítése után, és azután, hogy az O365 szolgáltatás elindul, automatikusan elindul a felhasználói aktivitás előzményadatainak áttelepítése. Az áttelepítés végrehajtása csak egyszer történik meg, az O365 szolgáltatás első elindulásakor. Az Aktivitás oldalon szereplő Előfizetés használata diagramon pontos adatok szerepelnek, beleértve az inaktív felhasználók adatait is, és csak a Snow License Manager 9.12 telepítése utáni időtartamokból származhatnak. A Snow License Manager 9.12 telepítése előtti előzményadatok csak az aktív felhasználók számát jelenítik meg, és a számok megközelítőlegesek, trendek megjelenítését szolgálják.

A felhasználói aktivitás előzményadatainak áttelepítésével kapcsolatban további információt itt talál:  .

Jellemzők

A statisztikai adatok diagramokban és táblázatokban jelennek meg. Számos szűrő érhető el.

Szűrők

Számos különböző típusú szűrő érhető el a diagramok és a táblázatok adatainak szűréséhez.

 • Portálszűrő

  Kiválaszthat egy Microsoft-portált, amelyről az adatokat szűrni szeretné. A szűrő kihatással van az összes olyan oldalra, amely adatokat jelenít meg a kiválasztott portálról: Áttekintés, Előfizetések, Felhasználók, Költség. A szűrő az oldalak mindegyikéről kiválasztható.

 • Előfizetésszűrő

  Kiválaszthat egy vagy több előfizetést az Áttekintés diagramon vagy az előfizetés- és költségdiagramokon szereplő adatok szűréséhez. A szűrő a felhasználóalapú metrikákkal rendelkező előfizetéseket tartalmazza. A szűrő csak a diagramot érinti.

 • Évszűrő

  Kiválaszthat egy évet a diagramokon szereplő adatok szűréséhez. A szűrő csak a diagramot érinti.

 • Oszlopszűrő

  Egy adott oszlopban kereshet, hogy szűrje a táblázatok adatait. A szűrő csak a táblázatot érinti.

Diagramok

A diagramok több metrikáról rövid összefoglalót vagy a kiválasztott metrikához kapcsolódó tétel havi bontását jelenítik meg.

Oldal

Diagram

Leírás

Áttekintés

Áttekintés

Grafikus áttekintést jelenít meg a legfontosabb területekről:

 • Előfizetések: A telepített előfizetések aránya a teljes kifizetett összeghez viszonyítva.

 • Felhasználók: A felhasználói aktivitás aránya a telepített előfizetéseknél.

 • Éves/havi költés: A túllépés aránya a nem telepített (elérhető) előfizetések és inaktív felhasználók kapcsán.

Áttekintés

Előfizetési elérhetőség

Megjeleníti az összes felhasználóalapú metrikákkal rendelkező előfizetést egy összetett diagramban előfizetési csomagonként a kiosztott, a kiosztatlan és a túlzott mértékben kiosztott előfizetések szerint.

Áttekintés

Előfizetési aktivitás

Megjeleníti az összes felhasználóalapú metrikákkal rendelkező előfizetést egy összetett diagramban előfizetési csomagonként az aktív felhasználók, az inaktív felhasználók és az ismeretlen felhasználás szerint.

Az ismeretlen felhasználás azt jelenti, hogy az aktivitás nem követhető nyomon.

Előfizetések: Aktivitás

Előfizetés használata

Havi bontást jelenít meg előzményadatokkal az aktív és az inaktív felhasználókról, valamint az ismeretlen felhasználásról a telepített (hozzárendelt) licencekre vonatkozóan.

 • Aktív felhasználók: kevesebb, mint 90 nappal ezelőtt aktív (felügyelt előfizetéseknél)

 • Inaktív felhasználók:

  • több, mint 90 nappal ezelőtt aktív (felügyelt előfizetéseknél)

  • nincs rögzített aktivitás (felügyelt előfizetéseknél)

 • Ismeretlen felhasználás: az aktivitás nem követhető nyomon az előfizetéseknél

Előfizetések: Elérhetőség

Előfizetési elérhetőség

Havi bontást jelenít meg a telepített, a nem telepített és a túlzott mértékben kiosztott előfizetésekről.

Előfizetések: Aktivitás részletei / [előfizetés neve]

[előfizetés neve]

Havi bontást jelenít meg a felhasználói aktivitásról és a nem összekapcsolt felhasználók számáról az előfizetés kapcsán.

Felhasználók

Felhasználók

Havi bontást jelenít meg az aktív és az inaktív felhasználókról az összes, felhasználóalapú metrikákkal rendelkező Microsoft 365-előfizetésre vonatkozóan.

Költség

Előfizetési költség

Havi bontást jelenít meg az aktív és az inaktív felhasználók, valamint a nem telepített előfizetések költségeiről.

Előzményadatok is megjelennek, ha rendelkezésre állnak.

Költség részletei / [előfizetés neve]

Előfizetés használata

Havi bontást jelenít meg az aktív és az inaktív felhasználók, valamint a nem telepített előfizetések költségeiről.

Előzményadatok is megjelennek, ha rendelkezésre állnak.

A diagram alatti adatok a következők:

 • Nem telepített előfizetések és telepített előfizetések költsége az aktuális hónapra vonatkozóan.

 • Telepített előfizetések költsége inaktív és aktív felhasználókra bontva.

 • Halmozott összköltség havi bontásban, ha rendelkezésre állnak előzményadatok.

Az inaktív felhasználók és a nem telepített előfizetések költségei kiemelik a potenciális költségmegtakarítási lehetőségeket.

Táblázatok

A táblázatok részletes bontást jelenítenek meg tételenként a kiválasztott metrikára vonatkozóan, kiegészítő oszlopadatokkal együtt.

Oldal

Táblázat

Leírás

Előfizetések: Aktivitás

Előfizetési aktivitás részletei

Bontást jelenít meg a felhasználói aktivitásról. A bontás alapjául szolgáló adatok a Microsoft 365-portálról történő legutóbbi importálásból származnak.

Az Inaktív felhasználók oszlop potenciális előfizetésoptimalizálási lehetőséget jelez. Az alábbiakat tartalmazza:

 • Olyan felhasználók, amelyeknél nem rögzített a rendszer aktivitást (a Felügyelt oszlopban bejelölt előfizetéseknél).

 • Olyan felhasználók, amelyek több, mint 90 nappal ezelőtt voltak aktívak.

Előfizetések: Elérhetőség

Előfizetési elérhetőség részletei

Bontást jelenít meg a telepített és a nem telepített vagy túlzott mértékben kiosztott előfizetésekről.

Előfizetések: Alkalmazások

Alkalmazások

Bontást jelenít meg az összes Microsoft 365-alkalmazásra, a hozzájuk kapcsolódó felhasználói aktivitásra, valamint a megfelelő előfizetésekre vonatkozóan.

Előfizetések: Aktivitás részletei / [előfizetés neve]

[előfizetés neve]

Bontás jelenít meg a kiválasztott előfizetéses alkalmazások összes felhasználójáról és a hozzájuk kapcsolódó aktivitásról.

Felhasználók

Felhasználói adatok

Bontást jelenít meg a felhasználóalapú metrikákkal rendelkező előfizetések összes felhasználójáról és a legutóbbi aktivitásukról.

Felhasználónév / [felhasználónév]

Előfizetések

Termékek

Listát jelenít meg a megfelelő fülön a felhasználó előfizetéseiről és termékeiről, valamint az ezekben végzett aktivitásáról.

Költség

Előfizetési költség részletei

Bontást jelenít meg a költségekről az összes előfizetésre vonatkozóan.

A Túllépés oszlop az inaktív felhasználók és a nem telepített előfizetések költségeinek összegzését jeleníti meg, ami potenciális költségmegtakarítási lehetőséget jelez.