Skip to main content

Jelentések

Gyári jelentéssablonok széles választéka áll rendelkezésre az eszközkezeléshez, például: Esetleges szoftverköltség-megtakarítások, Nem használt alkalmazások költsége számítógépenként és Számítógépek telepített víruskereső szoftver nélkül.

A Jelentések kategóriában megtekintheti, exportálhatja, megoszthatja és ütemezheti a jelentéseket. Csak azok a jelentések jelennek meg azonban, amelyeket a bejelentkezett felhasználó jogosult megtekinteni. A szerepkörök kezeléséhez lásd: a Snow Management and Configuration Center használati útmutatóját.

A Snow License Manager számos különböző típusú jelentést kínál:

Jelentés típusa

Leírás

Gyári jelentéssablon

A Snow License Manager platform egy alapértelmezett gyári jelentéssablonja.

Felhasználói jelentés

Egy, a felhasználó által módosított jelentés.

Megosztott jelentés

Egy megosztott jelentés, mely a fenti jelentések bármelyike alapján készülhetett. A személynek, akivel a jelentés meg lett osztva, rendelkeznie kell hozzáférési jogosultsággal ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a jelentést.

Statisztikai jelentés

A kördiagramok statisztikai jelentéseken alapulnak. A módosított és mentett jelentések a Jelentések nézetben jelennek meg.

Jelentések nézet

A Jelentések nézet a rendszer összes rendelkezésre álló jelentését felsorolja.

  • A felső részben az összes felhasználó által módosított jelentés található.

  • A középső részben az összes egyéni jelentés.

  • Az alsó részben az összes gyári jelentéssablon található.

Jelentések kezelése

A teljesítmény maximálása és annak biztosítása érdekében, hogy Ön megkapja azt az információt, amire szüksége van, a tartalmak és a meglévő jelentések szűrése módosítható az SLM webes felhasználói felületen.

Vannak beépített szabványos jelentések, felhasználó által módosított szabványos jelentések, megosztott szabványos jelentések és személyre szabott jelentések. A különböző jelentéseket a következő táblázat szerinti ikonok szimbolizálják.

Ikon

Leírás

StandardReport_BuiltIn

StandardReport_UserModified

A jelentés egy beépített szabványos jelentésen alapul, és egy felhasználó által került módosításra. A jelentés kizárólag az azt létrehozó felhasználó számára hozzáférhető.

StandardReport_Shared

A jelentés egy felhasználó által módosított szabványos jelentés, amely megosztásra került más felhasználókkal. Ne feledje, hogy azoknak a felhasználóknak, akikkel a jelentés megosztásra került, rendelkezniük kell hozzáférési jogokkal ahhoz a jelentéshez, amelyen a módosított jelentés alapul.

StandardReport-Custom