Skip to main content

Alkalmazás részletes nézet

Egy adott alkalmazással kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez kattintson az adott elemre egy alkalmazásokat felsoroló listán.

Az Alkalmazás részletes nézet információs mezői licencelési információkat jelenítenek meg a következő táblázat szerinti bontásban.

Példányok

Licencek

Licenckövetelmény

Fedezet

Megfelelőség

Az ikon a példány típusától függ

IconLicenses
IconLicenseReq
IconLicCoverage
IconCompliance

Példányok száma.

A példány típusa az alkalmazás megfelelőségének számításához használt metrikától függ.

Rendelkezésre álló licencek száma.

A kiválasztott metrikáknak való megfelelés biztosításához szükséges licencszám.

Meglévő licencekkel fedezett példányok száma

A Fedezet és a Licenckövetelmény közötti számított eltérés.

Megfelel: zöld ikon

Nem felel meg: piros ikon

A licencet nem igénylő alkalmazások esetén (a metrika „Nincs szükség licencre” értékre van állítva) a rendszer csak a Telepítések információs mezőt fogja használni.

informationbox

A részletes nézet alsó része részletes információkat tartalmaz a fülekbe rendezve felsorolt alkalmazásokról a következő táblázat szerint.

Megjegyzés

Az alkalmazás részletes nézetében elérhető fülek a metrikától függenek, valamint attól, hogy az alkalmazás számítógépre vagy mobileszközre van-e telepítve.

Fül

Leírás

Licencek

Beszerzések: A kiválasztott alkalmazás összes vásároltlicenc-regisztrálása.

Átruházások: Minden frissítési vagy downgrade jogok keretében más alkalmazásverzióktól, illetve más alkalmazásverziók számára kapott vagy átruházott licenc.

Nyomon követés: A licenckövetelmények összefoglalója és a jogosultsági állapot, fogyasztónkénti bontásban.

További információkat lásd: Licencek fül.

Kiosztás

Megjeleníti a licencek és telepítések kiosztását.

 • A Licenckövetelmény oszlop azt jeleníti meg, mennyi licencre van szükség az egyes szervezeti csomópontok számára (azaz az adott alkalmazás licencelhető telepítéseinek száma), és tartalmazza a bejegyzett használat nélküli telepített alkalmazásokat is.

 • A Fedezet oszlop az elérhető licencekkel fedezett példányok számát jeleníti meg.

 • A Megfelelőség oszlop a Fedezet és a Licenckövetelmény közötti számított eltérést jeleníti meg.

Megfelelőség

Részletek: Annak bemutatása, hogy az Alkalmazás részletes nézet információs mezőiben megjelenített értékek hogyan lettek kiszámítva.

Előzmények: Egy alkalmazás adott időszakra vonatkozó legmagasabb és legalacsonyabb megfelelőségi értékeinek grafikonja havi bontásban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Trend: Egy alkalmazás adott időszakra vonatkozó követelményének, fedezetének, megfelelőségének és megfelelőségi trendjének grafikonja. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki. A grafikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez kattintson a Követelmények, a Fedezet, a Megfelelőség és/vagy a Megfelelőségi trend címkére.

További információkat lásd: Megfelelőség fül.

Telepítések: Minden olyan számítógép, mely tartalmazza a kiválasztott alkalmazás telepített példányát.

Előzmények: Grafikon az alkalmazás telepítéseinek számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Minden olyan mobileszköz, mely tartalmazza a kiválasztott alkalmazás telepített példányát.

Csak mobileszközök esetén elérhető.

Felhasználó: Az összes olyan felhasználó, aki használta az alkalmazást, és a legutóbbi használat ideje.

Egyidejű felhasználás: Grafikon az egyidejű felhasználók maximális számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Csak az Egyidejű felhasználók metrikájú alkalmazások esetén lesz megjelenítve.

Előzmények: Grafikon az alkalmazás felhasználóinak számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Eszközök: Az alkalmazást használó eszközök.

Rendelkezésre álló alkalmazások, melyek távoli vagy virtuálisasztal-hozzáférési kapcsolattal elérhetők.

Egyidejű felhasználás: Grafikon az egyidejű eszközök maximális számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

Csak az Egyidejűleg használt eszközök metrikájú alkalmazások esetén lesz megjelenítve, és ha az alkalmazás egy eszközön telepítve van.

Előzmények: Grafikon az alkalmazást használó eszközök számáról havi bontásban egy adott időszakban. Az időtartam a grafikon alatti tartományválasztóval választható ki.

A csomag minden alkalmazásának a neve. A csomagokon keresztüli telepítésszám is összehasonlításra kerül az összes telepítésszámmal, és a különbség megadja az egyedi telepítések számát.

Csak alkalmazáscsomagok, pl. Adobe Creative Cloud vagy Microsoft 365 esetén érhető el.

Általános információk az információtípus szerint csoportosított alkalmazásról.

Az alkalmazással kapcsolatban megadott pénzügyi információk. Minden érték a felhasználó által beállított pénznemben jelenik meg.

További információkat lásd: Pénzügyi információ fül.

Az alkalmazás készletazonosító számával kapcsolatos információk.

 • A Termékleírás oszlop a gyártó által szolgáltatott alkalmazásadatokat jeleníti meg.

 • A FRI és a DWN oszlop a termékhasználati jogokat; a frissítési és downgrade jogokat jeleníti meg.

Több metrika

Ha a Több metrikaSLM_MultipleMetricsIcon.png szimbólum megjelenik az alkalmazás neve mellett az Alkalmazás részletes nézetében, több mint egy metrika használható a licenckiosztásban, a jelentésekben és a megfelelőségi számításokban az alkalmazásnál. Alkalmazáshoz a Licencinformáció Metrikák területén adhat hozzá metrikákat.

Ha több metrika szerepel egy alkalmazásnál, a Példány mező előugró listájáról választhat ki metrikát.

SLM_MultipleMetrics_InstanceBox.png

Az információs mezők módosulnak, és a kiválasztott metrikára vonatkozó licencelési információkat jelenítik meg.

A kiválasztott metrika megjelenik az alkalmazás neve mellett a Több metrika SLM_MultipleMetricsIcon_AlternativeMetric.png szimbólummal együtt.

A Licencek és a Kiosztás fül a kiválasztott metrikáról, a Megfelelőség fül pedig az alkalmazáshoz hozzáadott összes metrikáról jelenít meg információkat.

Licencek fül

A Licencek fül a Beszerzések, az Átruházások és a Nyomon követés nézetét tartalmazza.

Beszerzések

A Beszerzések nézet az alkalmazáshoz regisztrált összes licencvásárlás adatait jeleníti meg. A Hiányos jelölőnégyzet a hiányos licencek jelzésére használatos.

Az aktuális licenckiosztás külön ablakban való bemutatásához kattintson a vásárlás dátuma melletti nyílra ArrowRight.

Egy adott licencregisztráció részleteinek a megtekintéséhez kattintson a lista vonatkozó vásárlására.

Átruházások

Ha bizonyos licencek frissítési jogok vagy downgrade jogok alapján lettek rendelkezésre bocsátva, az ezeket az átruházásokat tartalmazó listát az Átruházások nézetben lehet megtekinteni. A listán leolvashatók az érintett alkalmazások, az átruházás típusa, a licenc metrikája, valamint az átruházott licencek száma.

Egy adott alkalmazás részleteinek megtekintéséhez kattintson a lista vonatkozó alkalmazására.

Nyomon követés

A Nyomon követés nézet az összes olyan fogyasztót felsorolja, akinek az alkalmazáshoz licenc szükséges.

Ha több metrika érhető el az alkalmazáshoz, a fogyasztó típusa és a kapcsolódó információ a kiválasztott metrikától függ.

 • A Használt oszlop megmutatja, hogy a telepítést használták-e, vagy sem.

 • A Kötelező oszlop megmutatja, hogy hány licenc szükséges a fedezéshez. A mennyiség melletti nyílra kattintva megtekintheti, hogy milyen licencmódosítások történtek a kezdeti licenckövetelményen.

 • A Jogosultsági állapot oszlop a fogyasztó fedezettségének mértékét jeleníti meg. Az állapot melletti nyílra kattintva megtekintheti a részletes adatokat, és hivatkozáson keresztül átugorhat a fedezésre használt bármelyik licencvásárlásra.

Egy adott fogyasztó részleteinek megtekintéséhez kattintson a lista vonatkozó fogyasztójára.

Megfelelőség fül

A Megfelelőség lapfül Részletek nézete részletes információkkal szolgál arról, hogy az Alkalmazás részletes nézetben a licencek, a követelmény és a fedezet hogyan lettek kiszámítva.

A felső rész az alkalmazás metrikáján alapuló számításokat mutatja. Ha egy licenc az alkalmazás metrikájától eltérő metrikával lett regisztrálva, további számítási folyamatok következnek.

Ha több metrika érhető el az alkalmazáshoz, válassza ki a További metrikák megjelenítése pontot az összes elérhető metrikára vonatkozó számítások megtekintéséhez.

Fül

Leírás

Kezdeti követelmény

A módosítások előtti kiindulási licenckövetelmény. A szám az alkalmazás metrikájában van kifejezve, vagy más metrikájú licencek esetén a metrika le lesz fordítva az adott metrika megfelelő mennyiségére.

példa 6.

A metrika a következőre van állítva: Processzorok száma. 10 kiszolgálónk van, melyben összesen 14 processzoron észlelték ezt az alkalmazást. A kezdeti követelmény ebben az esetben 14 processzor lesz. Ha egy licencvásárlást Telepítések metrikával regisztráltak, a kezdeti követelmény 10 telepítésnek fog megfelelni.

További információkért lásd a melléklet megfelelőségi példáit.Licencek

A rendelkezésre álló licencek, melyek ennek az alkalmazásnak a fedezésére használhatók.

A regisztrált vásárolt licencek száma mellett minden végrehajtott licencbeállítás megjelenik, például:

 • frissítési vagy downgrade jogok keretében kapott vagy átruházott licencek (±)

 • hiányos vagy kiosztatlan licencek (-)

 • előfizetési licencek, melyeknél az előfizetések lejártak (-).

Kötelező licencek

A szükséges licencszámmal kapcsolatos információ.

A kezdeti licenckövetelmények száma mellett minden végrehajtott licencbeállítás megjelenik, például:

 • kiterjesztett fedezet vagy másodlagos használati jogok (-)

 • alkalmazás-összefűzés (-)

 • használat kívül esik a mérési időszakon (-)

 • VDI (-)

 • kézi megfelelőségi kivételek (-)

 • Magtényezők (±).

Ezek a részletek csak az alkalmazás metrikájának részében jelenik meg.

Fedezet

Információ az alkalmazás fedezettségének mértékéről.

A rendelkezésre álló licencek száma mellett minden végrehajtott licencbeállítás megjelenik, például:

 • egyéb metrika (+) által fedezve

  Az érték kiválasztásával megjelenítheti a további információkat tartalmazó előugró ablakot.

 • más metrikák licencelése (-)

 • helylicencek (+)

 • Virtuálisgép-használati jogok (+)

 • Előfizetési csomaggal fedezve (+)

  Megjegyzés

  A Microsoft 365-be belefoglalt alkalmazások licencfedezésének automatikus észlelése érdekében a Snow License Manager-felhasználókat össze kell kapcsolni a Microsoft 365-felhasználókkal. Ezenkívül a Microsoft 365-höz való Snow Integration Connector összekötőt is be kell állítani.

 • Duplán licencelt (-)

  Megjegyzés

  A duplán licencelt alkalmazások olyan alkalmazások, melyek egyszerre vannak licenc által és előfizetési csomag által fedezve.

  A normál automatikus licenckiosztás nem veszi figyelembe, hogy mely felhasználó rendelkezik az alkalmazást fedező előfizetési csomaggal. Ennek eredményeképpen ugyanazt a felhasználót egyszerre fogja fedezni a normál licenc és az előfizetési csomag.

  Javasoljuk, hogy a Microsoft 365-höz használja a Snow Integration Connectort, és kapcsolja össze a felhasználókat, hogy a Microsoft 365-előfizetési csomagjába belefoglalt alkalmazások fedezve legyenek. Ha egy alkalmazást normál licenccel szeretne fedeztetni, ügyeljen arra, hogy azt rendelje a fedezni kívánt adott felhasználóhoz vagy eszközhöz, és ne használja nála az automatikus kiosztás funkciót.

Megfelelőség

Egy összefoglaló, amely megmutatja, hogy az alkalmazás megfelelő-e, vagy sem:

Pénzügyi információ fül

A Pénzügyi információ fül megjeleníti az alkalmazással kapcsolatos költségeket és pénzügyi kockázatokat.

Típus

Leírás

Alkalmazások összköltsége

A költség a következőképpen számítandó:

Metrikára vetített alkalmazásköltség × licenckövetelmény

<Metrikára> vetített alkalmazásköltség

A költséget kézzel kell beállítani az Alkalmazás szerkesztése nézetben.

Licencek összköltsége

A költség a következőképpen számítandó:

Licenc vásárlási összköltsége + Karbantartás összköltsége + Támogatás összköltsége

 • Vásárolt licencek össz-száma = az alkalmazáshoz regisztrált összes licenchez tartozó Vételár összege

 • A karbantartás összköltsége és a támogatás összköltsége minden időszakra és az alkalmazáshoz regisztrált minden licencre vonatkozik.

Licencenkénti átlagos költség (metrika)

A költségek az alkalmazás metrikáján alapszanak:

Licencek összköltsége / Licencek összesített száma

Megjegyzés

Ez a költség csak az alkalmazáséval azonos metrikával regisztrált vásárolt licencekre lesz kiszámítva.

Kockázat

Ez az alkalmazás költségére vonatkozó megfelelőségi eltérést mutatja. A kockázat lehet negatív vagy pozitív, attól függően, hogy a megfelelőség negatív vagy pozitív. A kockázat számítása a következőképpen történik:

Licencenkénti átlagos költség (metrika) x Megfelelőség

Ha nem vásárolnak licenceket az alkalmazáshoz vagy ha a regisztrált licencek metrikája különbözik az alkalmazás metrikájától, a kockázatot a következőképpen kell kiszámolni:

Metrikára vetített alkalmazásköltség × Megfelelőség

Kockázat (nem használt szoftver)

A nem használt szoftverek költségét mutatja.

Ha licenceket vásárolnak az alkalmazáshoz ÉS az alkalmazásoknak ugyanaz a metrikája, mint az alkalmazásnak:

Licencenkénti átlagos költség (metrika) × Nem használt telepítések száma

Ha nem vásárolnak licenceket az alkalmazáshoz VAGY ha a licencek metrikája különbözik az alkalmazás metrikájától:

Metrikára vetített alkalmazásköltség × Nem használt telepítések száma

A kockázat azt is megmutatja, hogy az alkalmazás százalékban számítva milyen mértékben van használatban és megjelenítve:

(Nem használt telepítések száma / Összes telepítés száma) × 100