Skip to main content

4. megfelelőségi példa

Ez a példa megmutatja, hol találhatók a megfelelőségi kivételek a Snow License Manager más, a következőtől eltérő területein: Adminisztrációs áttekintő

compliance_example_4_manual_exclusion.png

Ha egy alkalmazást a Megfelelőség füllel jelenít meg, megjelennek a megfelelőségi kivételek.

compliance_exclusion_licenses_tracking.png

Ha egy alkalmazást az Alkalmazások füllel jelenít meg, megjelennek azok a megfelelőségi kivételek, ahol a Jogosultsági állapot Nincs követelmény.

compliance__example__4__remark.png

Ha egy számítógép részleteit az Alkalmazások füllel jeleníti meg, megjelenik az „EXC” megjegyzés, ha a megfelelőség ki van zárva.

Megfelelőségi kivételek a jelentésekben

A következő jelentések a Snow License Manager 9-es verziójával bevezetett megfelelőségi kivételek funkciójához kapcsolódnak:

  • Megjeleníti a számítógép nevét és a kizárt alkalmazást, további példákkal együtt.

    Az Ok oszlop a kizárás okát tartalmazza.

  • Megjeleníti az alkalmazásokra vonatkozó megfelelőségi összefoglalót.

  • Megjeleníti a licenc-nyomonkövetést számítógépenként.

    A Követelményhelyesbítés okai elnevezésű oszlop hozzáadásával megjelennek a „Kézi kizárások” ott, ahol megfelelőségi kivétel van használatban.

  • Ehhez a négy Windows Server-kiértékelési jelentéshez hozzáadható a Kizárt Windows Server virtuális gépek elnevezésű oszlop, amely a kizárt Windows Server virtuális gépek számát jeleníti meg.

A Megfelelőségi összefoglaló jelentés esetében példa a használatra a „Kézi kizárások” és a „Követelményhelyesbítés okai” oszlopok hozzáadása, amelyek egy adott alkalmazás kézi kizárásainak számát, valamint ezek okát jelenítik meg.

compliance__example__4__report_compliance_summary.png