Skip to main content

Dziennik zmian

9.31

Data wydania: 30.08.2023

Rozdział

Zmiana

Umowy/Szczegółowy widok umów

Zmiany edytorskie wyjaśniające, że pola interfejsu użytkownika i zakładki na tej stronie nie są dostępne dla wszystkich umów w interfejsie użytkownika.

Pola niestandardowe

Dodano uwagi dotyczące tego, że nie należy nadawać polom niestandardowym tej samej nazwy co standardowym polom w Snow License Manager.

Chmura|Microsoft 365

Dodano rozdział Definicje, w którym wyjaśniono warunki subskrypcji.

9.30

Data wydania: 07.06.2023

Rozdział

Zmiana

Koncepcje, terminologia i funkcje/Umowa

W tabeli Typ umowy dodano uwagę dotyczącą opisu typu umowy Oracle wyjaśniającą, że umowy Oracle można obsłużyć w części Przegląd Oracle w interfejsie użytkownika.

9.29

Data wydania: 17.05.2023

Sekcja

Zmiana

Przegląd Oracle

Z uwagi na to, że funkcja Zweryfikowane dane Oracle oprócz Oracle Fusion Middleware obsługuje teraz Java SE, widok Zweryfikowane dane Oracle oraz zakładki Zweryfikowane dane Oracle - Strony referencyjne została odpowiednio zaktualizowane.

Przegląd Oracle/Zarządzanie Zweryfikowanymi danymi Oracle

Nowa strona.

9.28.0

Data wydania: 03.05.2023 r.

Rozdział

Zmiana

Adobe Creative Cloud

Dodano opis nowej strony Zarządzaj portalami.

Adobe Creative Cloud/Zarządzaj portalami

Nowa strona.

Microsoft 365

Dodano opis nowej strony Zarządzaj portalami.

Microsoft 365/Zarządzaj portalami

Nowa strona.

Wiele wersji/edycji

Dodano uwagę dotyczącą wyjaśnienia użycia.

Edytuj aplikację

W Zakładce Informacje o licencji dodano uwagi dotyczące wyjaśnienia używania wielu wersji jednocześnie i wielu edycji.

9.27.1

Data wydania: 05.04.2023 r.

Rozdział

Zmiana

Moje powiadomienia

Dodano więcej informacji do wprowadzenia.

Dodatek A – Przykłady zgodności/Przykład zgodności 4

W rozdziale Wyłączenia zgodności w raportach dodano brakujący raport Windows Server Assessment – 2022 lub nowsza licencja.

Dodaj umowę

W Zakładce Ogólne, punkt 8: zaktualizowano tekst i nazwę pola wyboru Uwzględnij w wyszukiwaniach, kiedy data zakupu licencji znajduje się poza aktywnym okresem (Poprzednia nazwa Możliwe do wybrania po wygaśnięciu).

Dodaj zakup licencji

W Zakładce Zakup, punkt 6: zaktualizowano w nową funkcjonalność i zmieniono nazwę pola wyboru (umowa).

9.27

Data wydania: 15.03.2023

Sekcja

Zmiana

-

Brak zmian

9.26

Data wydania: 01.02.2023

Sekcja

Zmiana

Przegląd Oracle/Zweryfikowane dane Oracle

Z uwagi na fakt, że funkcja Zweryfikowane dane Oracle oprócz Oracle Database obsługuje teraz Oracle Fusion Middleware, stora ta została odpowiednio zaktualizowana.

Przegląd Oracle/zakładka Zweryfikowane dane Oracle - Informacje referencyjne

Nowa strona.

Przegląd Oracle/widok szczegółowy Oracle Fusion Middleware

Nowa strona.

Koncepcje, terminologia i funkcje/produkty bazy danych Oracle

Zmieniono nazwę strony Oracle Management Option oraz zaktualizowano treść.

Wsparcie i opinie

Zaktualizowano treść, aby odzwierciedlała sposoby uzyskania wsparcia i przesłania opinii.

Wprowadzenie

Przegląd wyświetla teraz przepływ danych na platformie Snow License Manager.

9.25

Data wydania: 30.11.2022

Sekcja

Zmień

Adobe Creative Cloud/Wymagania wstępne

Dodano rozdział.

Adobe Creative Cloud

Aktualizacje edytorskie. Przesunięto niektóre informacje do rozdziału Wymagania wstępne.

Microsoft 365/Wymagania wstępne

Dodano rozdział.

Microsoft Office 365

Dodano rozdział Aktywność użytkownika.

Aktualizacje edytorskie. Przesunięto niektóre informacje do rozdziału Wymagania wstępne.

Przegląd SaaS/Wymagania wstępne

Dodano rozdział.

Przegląd SaaS

Aktualizacje edytorskie. Przesunięto niektóre informacje do rozdziału Wymagania wstępne.

Uruchom import

W Ustawienia aktualizacji komputera zaktualizowano opis opcji Usuń.

Zarejestruj zakup Oracle

Usunięto rozdział Zarejestruj umowę pomocy technicznej i umowę na aktualizacje oprogramowania i zamieniono go na łącze do tematu Dodaj umowę.

Lista dopuszczeń aplikacji

Dodano informację, że ustawienie ACTIVATE_APPLICATION_WHITELISTING musi być włączone w SnowMACC.

9.24

Data wydania: 09.11.2022

Sekcja

Zmień

Adobe Creative Cloud/Zarządzaj łączeniem użytkowników w Adobe Creative Cloud

Dodano opis ręcznego łączenia użytkownika na stronie Powiąż użytkowników. Aktualizacje edytorskie.

Adobe Creative Cloud

Zaktualizowano opis wymagań wstępnych dotyczących łączenia użytkownika. Aktualizacje edytorskie.

9.23

Data wydania: 19.10.2022

Sekcja

Zmiana

Adobe Creative Cloud

Dodano opis nowej strony Użytkownika.

Przykład zgodności 2

W części Zdecyduj się na licencjonowanie, zmieniono dwa obrazy i poprawiono przykład.

Edytuj komputer

Zakładka Ogólne: Dodano informacje na temat opcji Wyłącz automatyczne zarządzanie kwarantanną dla członków automatycznie generowanych centrów danych.

Typy niestandardowego porównania wartości

Dodano informacje na temat niestandardowych pól oraz łącze do dodatkowych informacji.

Dodano informacje na stronie Typy niestandardowego porównania wartości.

Dodano informacje na temat pola wyboru Użyj wartości pola niestandardowego dla zgodności podczas dodawania lub edycji typów niestandardowych porównań wartości.

Eksportuj

Dodano uwagę opisującą sposób wymiany rodziny czcionki w pliku web.config, gdy wyeksportowany plik PDF zawiera losowe znaki bez znaczenia.

Szczegółowy widok komputerów

Dodano, że aplikacje z pomarańczowym tłem mogą być na przykład aplikacjami w chmurze.

9.22

Data wydania: 15.06.2022 roku

Sekcja

Zmień

Wprowadzenie

Zaktualizowano obraz oraz opisy składników w Przeglądzie platformy.

Dodaj zakup licencji/zakładka Zakup

Wyjaśniono, że przypisania są wymagane dla wskaźników wymagających przypisań.

Adobe Creative Cloud/Zarządzaj okresami kosztowymi w Adobe Creative Cloud

Dodano krok wyboru portalu Adobe podczas dodawania kosztu licencji.

9.21

Data wydania: 2022-04-12

Rozdział

Zmiana

Importuj lub aktualizuj licencje

Dodano łącze do opisu pola importu danych.

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud/Zarządzaj łączeniem użytkowników w Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud/Zarządzaj okresami kosztowymi w Adobe Creative Cloud

Przerobiono informacje i opisano nową funkcjonalność.

Microsoft 365

Opisano zaktualizowane wykresy i tabele związane z aktywnością.

9.20

Data wydania: 09.03.2022

Rozdział

Zmiana

Widok zweryfikowanych danych Oracle

Nowość

Pola niestandardowe

Dodano informacje o wymaganiach do obliczania zgodności aplikacji i uwzględniania w obliczeniach pól niestandardowych.

9.19

Data wydania: 09.02.2022

Rozdział

Zmiana

Adobe Creative Cloud

Dodano opis funkcjonalności filtra subskrypcji.

Widoczność Oracle Java

Doprecyzowano, że raport dotyczący wszystkich instalacji Java obejmuje zarówno instalacje Java firmy Oracle, jak i instalacje Java innych firm.

Przegląd SaaS

Przegląd SaaS/Zarządzanie okresami kosztowymi w obszarze przeglądu SaaS

Poprawki redakcyjne treści.

Microsoft 365

Microsoft 365/Zarządzanie powiązaniem użytkowników w produkcie Microsoft 365

Microsoft 365/ Zarządzanie okresami kosztowymi w Microsoft 365

Poprawki redakcyjne treści.

Interfejs użytkownika/Uwagi

Dodano uwagi AL, DL i UI

9.18

Data wydania: 08.12.2021

Rozdział

Zmiana

Adobe Creative Cloud

Dodano opis filtra multiportalowego oraz jego możliwości.

Szczegółowy widok komputerów

Doprecyzowano, jaki rodzaj informacji jest tutaj wyświetlany.

Dodano uwagę dotyczącą procesorów logicznych.

9.17

Data wydania: 17.11.2021

Rozdział

Zmiana

Log działań

Przeniesiono zawartość rozdziału Dodatek B - Log działań do rozdziału Log działań.

9.16

Data wydania: 16.09.2021

Nazwa

Zmiana

Wtórne prawa użytkowania

Dodano obsługę Desktop - Desktop.

Pokaż raport

Dodano informacje opisujące operatory dat.

9.15

Data wydania: 01.09.2021

Rozdział

Zmiana

Przegląd Oracle

Dodano informacje na temat Oracle Java do karty Produkty.

Widoczność Oracle Java

Dodano nowy rozdział.

Microsoft 365

Dodano informację na temat nowego filtrowania tabel w oparciu o subskrypcje oraz informację o tym, że wykorzystanie subskrypcji dotyczy subskrypcji, które zawierają dane metryczne oparte na danych użytkownika.

9.14

Data wydania: 22.06.2021

Rozdział

Zmiana

Typy przypisania

Dodano Użytkowników jako nowy dostępny typ przypisań wskaźnika Jednocześnie pracujący użytkownicy.

Zakładka Ustawienia użytkownika/Ustawienia

Dodano nowe ustawienie Automatyczna alokacja licencji

Zakładka Przypisanie

Doprecyzowano, że ustawienie włączające pole wyboru opcji automatycznej alokacji konfigurowane jest w ustawieniach użytkownika.

9.13

Data wydania: 05.05.2021

Rozdział

Zmiana

Microsoft 365/Powiązanie użytkowników

Dodano informacje na temat zakładki Niepowiązani użytkownicy.

Pamięć podręczna raportów

Dodano nowy rozdział.

Pokaż raport

Dodano informację o tym, w jaki sposób wyświetlić raporty zapisane w pamięci podręcznej.

Włącz lub wyłącz zapisywanie w pamięci podręcznej

Dodano nowy rozdział.

9.12

Data wydania: 17.03.2021

Rozdział

Zmiana

Microsoft 365

Zmieniono nazwę z Microsoft Office 365 na Microsoft 365.

Zaktualizowano nazwę łącznika Microsoft 365.

Microsoft 365/Zarządzanie okresami kosztowymi w Microsoft 365

Microsoft 365/Przegląd

Microsoft 365/Subskrypcje

Microsoft 365/Użytkownicy

Microsoft 365/Koszt

Dodano nowe rozdziały.

Raporty z chmury

Raport na temat umów

Raport na temat licencji

Raporty na temat użytkowników

Raporty dotyczące komputerów i urządzeń mobilnych

Raporty na temat aplikacji

Zarządzaj planami subskrypcji

Dodaj plan subskrypcyjny

Usuń plan subskrypcyjny

Zoptymalizuj plany subskrypcyjne Microsoft Office 365

Znajdź użytkowników, którzy mogą zmienić Plan MS Office E3 na E1

Znajdź użytkowników, którzy nie korzystają z planu subskrypcyjnego

Analizuj koszt pojedynczego planu subskrypcji

Analizuj dane Microsoft 365.

Usunięte rozdziały

9.10

Data wydania: 17.02.2021

Rozdział

Zmiana

Automatycznie przypisz licencje Oracle

Dodano informację o tym, że środowiska partycjonowane sprzętowo (IBM LPAR) są teraz uwzględnione w procesie automatycznego przypisywania, o ile do tego środowiska nie przypisano żadnych licencji ręcznie.

Zarchiwizuj komputery

Dodano informację o tym, że zapisane szczegóły zarchiwizowanych komputerów można znaleźć na stronie Szukaj komputerów.

Usunięto zdanie: „Nie można przywrócić zarchiwizowanych komputerów”.

Udostępnij Snowboard

Dodano nowy rozdział.

Nieprawidłowe przypisania licencji

Usunięto zduplikowane alerty Nie zainstalowano uprawnionej aplikacji, Zbyt wiele przypisań oraz Nieprawidłowa liczba procesorów.

9.9

Data wydania: 09.12.2020

Rozdział

Zmiana

Widok szczegółów bazy danych Oracle

Dodano tekst do opisu zakładki Użyte opcje w tabeli dotyczącej nowej funkcji pokazującej szczegółowe informacje o tym, dlaczego dana opcja jest oznaczona jako używana lub nie.

Ustawienia użytkownika

Zmieniono nazwę menu z Administracja na Aplikacja.

Pomoc i wsparcie

Zaktualizowano informacje tak, aby odzwierciedlały interfejs użytkownika.

Zadanie aktualizacji danych

Usunięto zdanie: „Snow License Manager 9.1 i jego późniejsze wersje pozwalają użytkownikom na logowanie się przez cały czas, niezależnie od tego, czy zadanie aktualizacji danych jest uruchomione, czy nie”.

Dodano informację na temat stanu zadania aktualizacji danych.

Typ przypisania: Organizacja

Zaktualizowano informację tak, aby odzwierciedlała to, że domyślnie wybierana jest teraz opcja automatycznej alokacji.

Nieprawidłowe przypisania licencji

Dodano wszystkie możliwe nieprawidłowe przypisania licencji, w tym opisy.

9.8

Data wydania: 21.10.2020

Rozdział

Zmiana

Zakładka Komputer/Aplikacje

Dodano uwagę na temat funkcjonalności listy dopuszczeń i listy odrzuceń.

Archiwizowanie i przywracanie licencji z archiwum

Dodano nowy rozdział.

Archiwizowanie i przywracanie umów z archiwum

Dodano nowy rozdział.

Raporty dotyczące licencji

Raport dotyczące umów

Dodano Zarchiwizowane licencje oraz Zarchiwizowane umowy jako przykładowe raporty.

Edytuj zamówienia Oracle

Dodano nowy rozdział.

Usuń zamówienia Oracle

Dodano nowy rozdział.

Usuń grupę przypisań licencji Oracle

Zmieniono tytuł rozdziału, poprzedni tytuł Usuń grupę przypisań licencji Oracle.

Usunięto słowo „grupa” z tego rozdziału.

Usunięto informację na temat tego, kiedy wprowadzono tę funkcjonalność.

Usuwanie przypisania licencji z co najmniej jednego zamówienia

Zmieniono procedurę z powodu zmienionej funkcjonalności.

Usuwanie przypisania licencji z jednego komputera/datacenters/klastra

Wyjaśniono jeden z kroków w tej procedurze.

Dodaj lub edytuj kryteria listy odrzuceń

Dodano kroki opisujące nową funkcjonalność narzędzi Komentarz oraz Organizacja.

Kilka rozdziałów

Zmieniono słowo „czarna lista” na „lista odrzuceń” i słowo „biała lista” na „lista dopuszczeń”.

9.7

Data wydania: 17.06.2020

Rozdział

Zmiana

Importuj dane

Dodano rozdział Importuj lub aktualizuj licencje.

Usunięto rozdział Ustawienia importowania licencji.

Usunięto informację dotyczącą importowania licencji w rozdziale Podgląd importowanych danych.

Przegląd Oracle

Zmieniono nazwę zakładki Zamówienia i licencje na Uprawnienia.

Dodano informację na temat Umów i Automatycznych przypisań w zakładce Uprawnienia.

Widok Podsumowanie zgodności

Dodano informację na temat nowej funkcji Trend zgodności.

Umowy

Dodano informację dotyczącą konkretnie umów Oracle.

Skorygowano nazwę pola wyboru opcji Z prawami aktualizacji (poprzednia nazwa: Automatyczne aktualizacje licencji).

9.6

Data wydania: 12.02.2020

Rozdział

Zmiana

Zakładka Ustawienia licencji/Wskaźnik

Zaktualizowano informacje tak, aby uwzględniała to, że można teraz zmienić wskaźnik domyślny.

Wiele wskaźników

Zaktualizowano informację.

Automatycznie przypisz licencje Oracle

Zaktualizowano informację tak, aby odzwierciedlała zmiany w interfejsie użytkownika związane z kreatorem automatycznego przypisywania.

9.5

Data wydania: 06.11.2019

Rozdział

Zmiana

Przegląd Oracle

Zaktualizowano tabelę, dodając opis nowej zakładki Omówienie produktów.

Widok Podsumowanie zamówienia

Dodano nową część w rozdziale Przegląd Oracle.

Widok Podsumowanie zgodności

Dodano nową część w rozdziale Przegląd Oracle.

Automatycznie przypisz licencje Oracle

Dodano nowy rozdział.

Zarządzaj listami

Zaktualizowano informacje uwzględniając to, że funkcje Pokaż listę wszystkich aplikacji oraz Pokaż listę wszystkich komputerów nie są już dużej dostępne.

9.4.1

Data wydania: 25.09.2019

Rozdział

Zmiana

-

Brak zmian

9.33

Data wydania: 03.09.2019

Rozdział

Zmiana

Zmień hasło

Usunięto znak "¤" z listy symboli.

Raporty

Zaktualizowano informacje tak, aby odzwierciedlały zmiany w interfejsie użytkownika.

Nieprawidłowe przypisania licencji

Zaktualizowano informacje tak, aby uwzględniały sposób, w jaki działa Snow License Manager i w jaki sposób alerty są pokazywane w interfejsie użytkownika.

Zakładka Porównaj wartości

Usuń licencję pakietową

Przywróć licencję pakietową

Wskaźnik domyślny — przykład zgodności 1

Wskaźnik inny — przykład zgodności 1

Zmieniono informacje na temat rekalkulacji zgodności tak, aby odzwierciedlić to, co dzieje się w interfejsie użytkownika.

Zgodność licencji Oracle

Zaktualizowano informacje na temat obsługiwanych zestawów reguł.

9.3

Data wydania: 27.06.2019

Rozdział

Zmiana

Uwagi

Dodano uwagę LH.

Ustawienia licencji

Zaktualizowano informację.

Widok szczegółowy aplikacji

Zakładka Licencje

Zakładka Zgodność

Zakładka Informacje o licencji

Zakładka Zakup

Dodano informację na temat wielu wskaźników.

Wiele wskaźników

Dodano nowy rozdział.

Wiele wskaźników

Dodano nowy rozdział.

Zakładka Bezpieczeństwo

Skorygowano tekst na temat węzła organizacji.

Adobe Creative Cloud

Dodano informację na temat ograniczeń.

9.2

Data wydania: 24.04.2019

Rozdział

Zmiana

Przegląd Oracle

Dodano nowe rozdziały: Wgląd: Produkty, Wgląd: Zamówienia, Lista zamówień Oracle, Wgląd: Przypisania licencji, Statusy licencji Oracle, Zgodność licencji Oracle: Obsługiwane zestawy reguł, Importuj zamówienia Oracle oraz Przypisz licencje Oracle.

Dodaj zamówienie Oracle ręcznie

Zmieniono tytuł rozdziału, poprzedni tytuł Dodaj zamówienie Oracle.

Skojarz serwery z zamówieniami Oracle

Zaktualizowano informację.

Dodaj datacenter i klaster/zakładka Ogólne

Dodano informację na temat nowej funkcjonalności, polegającej na automatycznym zapełnianiu technologii Hypervisor i wysokiej dostępności dla datacentrów/klastrów.

Adobe Creative Cloud

Dodano nowy rozdział.

Powiąż użytkowników usługi Snow License Manager z użytkownikami usługi Microsoft Office 365

Zastąpiono pozycję „Ewidencja Snow 5” pozycją „Wykrywanie użytkowników Active Directory”.

Edytuj informacje o kosztach

Dodano informację na temat Adobe Creative Cloud.

Dodawanie nowego okresu kosztowego dla Microsoft Office 365 i SaaS

Zmieniono tytuł rozdziału, poprzedni tytuł Dodaj nowy okres kosztowy.

Usuwanie okresu kosztowego dla Microsoft Office 365 i SaaS

Zmieniono tytuł rozdziału, poprzedni tytuł Usuń okres kosztowy.

Wyszukiwanie aplikacji i komputerów

Dodano nowy rozdział.

Zapisywanie wyszukiwań aplikacji i komputerów

Dodano nowy rozdział.

Wyszukiwanie urządzeń mobilnych, użytkowników, umów, licencji i obiektów

Zmieniono tytuł rozdziału, poprzedni tytuł Szukaj.

Dodano uwagę wyjaśniającą, że dostępne są dwie różne funkcje wyszukiwania.

Zapisywanie wyszukiwań urządzeń mobilnych, użytkowników, umów, licencji i obiektów

Zmieniono tytuł rozdziału, poprzedni tytuł Zapisz wyszukiwanie.

Dodano uwagę wyjaśniającą, że dostępne są dwie różne funkcje wyszukiwania.

Edytuj aplikację

Edytuj komputer

Zarchiwizuj komputer

Czarna lista aplikacji

Biała lista aplikacji

Wydawanie licencji IBM PVU

Zmieniono pozycję Pokaż listę wszystkich aplikacji/komputerów na pozycję Wyszukaj aplikacje/komputery

9.1

Data wydania: 28.03.2019

Rozdział

Zmiana

Zadanie aktualizacji danych

Dodano nowy rozdział

Umowa na oprogramowanie dla przedsiębiorstwa

Usunięto następujące rozdziały: Umowa na oprogramowanie dla przedsiębiorstwa, Dodaj umowę na oprogramowanie dla przedsiębiorstwa, Zakładka Informacje, Zakładka Zamówienia zakupu oraz zakładka Dystrybucje.

Umowa

Usunięto wiersz Umowa na oprogramowanie dla przedsiębiorstwa z tabeli.

9.0

Data wydania: 22.11.2018

Rozdział

Zmiana

Widok szczegółów bazy danych Oracle

W tabeli dla zakładek Użyte opcje oraz Uzgodnione paczki zarządzania dodano informację na temat nowej funkcji ręcznej zmiany wartości.

Przegląd Oracle

Zmieniono nazwę zakładki Wersje bazy danych na Produkty.

Przegląd Oracle

Dodano wiersz zakładki Zamówienia w tabeli.

Przegląd platformy

Zaktualizowano informacje dotyczące ewidencji Snow oraz zadania aktualizacji danych.