Skip to main content

Zarządzanie okresami kosztowymi

Dowiedz się, jak zarządzać okresami kosztowymi licencji Adobe Creative Cloud w Snow License Manager.

Wyświetl okresy kosztowe

 1. Wejdź na stronę Koszt.

 2. W karcie Dane wybierz licencję z listy.

Okres kosztowy jest ważny do momentu dodania nowego okresu.

Dodaj okresy kosztowe

Okres kosztowy jest ważny do momentu dodania nowego okresu. Możliwe jest dodawanie zarówno minionych, jak i przyszłych okresów kosztowych. Dodanie minionego okresu kosztowego jest jednak możliwe tylko w przypadku posiadania danych za ten okres zaimportowanych przez łącznik.

Można dodać koszty dla wszystkich portali Adobe.

 1. Wejdź na stronę Koszt.

 2. W karcie Dane wybierz licencję z listy.

 3. Wybierz Dodaj nowy okres kosztowy.

 4. Wybierz Portal.

 5. Wybierz Rok i Miesiąc rozpoczęcia okresu kosztowego.

 6. Wprowadź Koszt miesięczny i wybierz Waluta.

 7. Wybierz Dodaj koszt.

  Nowy okres kosztowy pojawi się na liście.

Edytuj okresy kosztowe

Jeżeli koszt licencji uległ zmianie, możesz edytować miesięczny koszt i walutę. Aby jednak zmienić datę rozpoczęcia okresu kosztowego, musisz najpierw dodać nowy okres kosztowy.

 1. Wejdź na stronę Koszt.

 2. W karcie Dane wybierz licencję z listy.

 3. Wybierz ikonę Edytuj dla okresu kosztowego, który chcesz edytować.

 4. W polu Koszt licencji edytuj Koszt miesięczny i Waluta.

 5. Wybierz Zapisz koszt.

  Zmiany pojawią się na liście.

Usuwanie okresów kosztowych

 1. Wejdź na stronę Koszt.

 2. W karcie Dane wybierz licencję z listy.

 3. Wybierz ikonę Usuń dla okresu kosztowego, który chcesz usunąć.

 4. Na ekranie, który się pojawi, wybierz Usuń.

  Jeśli okres kosztowy nie zostanie automatycznie usunięty z listy, odśwież stronę.