Skip to main content

Zarządzaj umowami dodatkowymi

Istnieją dwa sposoby wzajemnego łączenia umów. Umowa może zostać dołączona do innej umowy jako umowa dodatkowa lub może zostać wybrana jako umowa główna dla innej umowy, która następnie będzie obowiązywać jako umowa dodatkowa.

W widoku Pokaż listę wszystkich umów relacje między umowami głównymi a dodatkowymi są oznaczone strzałką ArrowTiltRight.

sub-agreements

Dodaj umowę dodatkową

 1. Przejdź do umowy, która będzie pełnić rolę umowy głównej.

 2. W menu kontekstowym kliknij Dodaj umowę dodatkową.

  Uwaga

  W przypadku umów Oracle, kliknij Dodaj umowę dodatkową w zakładce Umowy dodatkowe lub w menu kontekstowym.

 3. Dodaj nową umowę zgodnie z Dodaj umowę

Dołącz umowę do umowy głównej

 1. Przejdź do umowy, która będzie pełnić rolę umowy dodatkowej.

 2. W menu kontekstowym kliknij polecenie Dołącz do umowy głównej.

  Pojawi się okno dialogowe Dołącz do umowy głównej.

 3. Wybierz z listy Umowa umowę, która będzie pełnić rolę umowy głównej, po czym kliknij przycisk Zapisz.

  Umowa dodatkowa jest dodawana do zakładki Umowy dodatkowe wybranej umowy głównej.

Wyświetl umowę główną

 1. Przejdź do umowy dodatkowej.

 2. W menu kontekstowym kliknij Pokaż umowę główną.

  Wyświetlony zostanie widok szczegółów umowy głównej.

Odłącz umowę dodatkową

 1. Przejdź do umowy, aby ją odłączyć.

 2. W menu kontekstowym kliknij Odłącz od umowy głównej, a następnie potwierdź odłączenie.