Widok zweryfikowanych danych Oracle

Oprogramowanie Snow to zweryfikowany, zewnętrzny dostawca narzędzi do baz danych i opcji baz danych Oracle, co oznacza, że Oracle akceptuje dane bazy danych Oracle zebrane przez Menedżera licencji Snow jako zweryfikowane dane audytowe.

Aby zarządzać i pobierać Zweryfikowane dane Oracle z bazy danych, należy przejść do zakładek Przedsiębiorstwo > Podgląd Oracle i wybierz zakładkę Zweryfikowane dane Oracle.

Uwaga

Karta Zweryfikowane dane Oracle nie jest domyślnie dostępna dla wszystkich użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zweryfikowanych danych Oracle i sposobu jej włączania, patrz:  .

Zakładka Zweryfikowanych danych Oracle dzieli serwery na dwie tabele:

 • Serwery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi – Zweryfikowane dane Oracle można przygotować i pobrać dla serwerów wymienionych w tej tabeli.

  Serwery, na których brakuje informacji o licencji przypisanej bazy danych, metryce i/lub środowisku, znajdują się na liście, ale brakujące informacje należy dodać, zanim zweryfikowane dane dla tych serwerów będą mogły zostać uwzględnione w pobieraniu. Informacje można edytować bezpośrednio w interfejsie użytkownika.

 • Serwery z niekompletnymi ale zweryfikowanymi danymi – zweryfikowanych danych Oracle nie można przygotować i pobrać dla serwerów wymienionych w tej tabeli z powodu krytycznych brakujących danych lub błędów, na przykład brak danych Ewidencji Snow skanera Oracle, brak komputera w topologii, błędy walidacji lub parsowanie błędy.

  Dla każdego serwera w tabeli wymieniono powody, dla których dane zostały sklasyfikowane jako niekompletne, wraz z zalecanymi czynnościami w celu rozwiązania problemów. Jeśli problemy zostaną rozwiązane, serwer zostanie przeniesiony do tabeli Serwerów z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi i można będzie pobrać zweryfikowane dane dla serwera.

Przygotować i pobrać Zweryfikowane dane Oracle

Uwaga

Jeśli zachodzi potrzeba uwzględnienia w pobieranym pliku danych dowolnego serwera z tabeli Serwery z niekompletnymi ale zweryfikowanymi danymi, należy najpierw rozwiązać problemy wymienione w tabeli.

 1. Przejść do widoku Serwerów z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi.

  W tabeli wymieniono wszystkie serwery, dla których można pobrać Zweryfikowane dane Oracle. Jeśli na jakimkolwiek serwerze w tabeli brakuje informacji o Licencji na przypisaną bazę danych, metryce lub środowisku, nad tabelą zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Brakujące dane należy dodać przed pobraniem danych audytu dla tych serwerów, jak opisano poniżej:

  • Aby dodać brakujące dane, należy zaznaczyć pola wyboru dla co najmniej jednego serwera, w tym celu należy wybrać opcję Akcje > Edytuj dane, a następnie w oknie Edytowanie właściwości bazy danych zedytować dane dla opcji Metryka, Przypisana licencja bazy danych i/lub Środowisko.

   Uwaga

   Edytowana Licencja na przypisana bazę danych i wartości metryki mają wpływ tylko na dane w Widoku zweryfikowanych danych Oracle, nie zaś na dane przechowywane na stałe. Edytowane wartości można zresetować, wybierając opcję Resetuj dane. Wszystkie edytowane wartości dla wszystkich serwerów zostaną zresetowane, niezależnie od tego, czy są wybrane, czy nie.

   Edytowane wartości środowiska są przechowywane na stałe, co oznacza, żeinne widoki w Interfejsie użytkownika będą wyświetlać te same wartości. Edytowanych wartości nie można zresetować, wybierając opcję Resetuj dane. Aby zmienić edytowane wartości środowiska, należy użyć funkcji Edytuj.

 2. Zaznaczyć pola wyboru dla serwerów które będą wyodrębnione i pobrać Zweryfikowane dane Oracle, a następnie wybrać opcję Przygotuj plik.

  Dane dla wybranych serwerów zostaną wyodrębnione. W przypadku wybrania wielu serwerów proces może zająć trochę czasu. Po wyodrębnieniu wszystkich danych przycisk Pobierz plik będzie włączony.

 3. Wybrać opcję Pobierz plik.

  Zweryfikowane dane Oracle zostaną pobrane jako plik ZIP.