Skip to main content

Umieść aplikację na liście dopuszczeń

Aplikacja umieszczona na liście dopuszczeń została zatwierdzona do instalacji i użytkowania w środowisku informatycznym. Aby uzyskać więcej informacji na temat listy dopuszczeń aplikacji i sposobu określania kryteriów i reguł automatyzacji, które powodują ich umieszczenie na liście dopuszczeń zatwierdzonych aplikacji, patrz Lista dopuszczeń aplikacji.

Dodaj aplikację do listy dopuszczeń

Aby dodać aplikację do listy dopuszczeń systemu:

 1. Przejdź do aplikacji, która ma zostać dodana do listy dopuszczeń.

 2. W menu kontekstowym kliknij opcję Umieść aplikację na liście dopuszczeń, a następnie kliknij przycisk OK.

  Komunikat Umieszczono na liście dopuszczeń jest dodawany do widoku szczegółowego aplikacji.

Usuń aplikację z listy dopuszczeń

Aby usunąć aplikację z listy dopuszczeń systemu:

 1. W menu Strona główna kliknij Administracja.

  Pojawi się Przegląd administracyjny.

 2. Kliknij Lista dopuszczeń aplikacji.

  Pojawi się Lista dopuszczeń aplikacji.

 3. Znajdź aplikację, kliknij Usuń RemoveWhite, a następnie kliknij przycisk OK.