Skip to main content

Raporty na temat użytkowników

Istnieją raporty zapasów dla użytkowników, na przykład;

  • Wszyscy użytkownicy

  • Aplikacje według użytkownika

  • Aplikacje umieszczone na czarnej liście według użytkownika

Możliwe jest również modyfikowanie treści i filtrowanie istniejących raportów zapasów lub stworzenie własnych raportów.