Skip to main content

Przegląd Oracle

Enterprise > Przegląd Oracle przedstawia szczegółowe informacje na temat Twojego środowiska Oracle. Informacje te są wyświetlane tylko, jeśli zainstalowana jest funkcja Oracle Management Option. Informacje są przedstawione w sześciu zakładkach. Każda zakładka jest opisana w oddzielnym rozdziale: