Skip to main content

Zarządzanie portalami

Dowiedz się, jak wyświetlać i usuwać portale Microsoft 365 w Snow License Manager.

Wyświetlanie portali

  1. W menu Cloud wybierz Microsoft 365.

  2. Wybierz Portale.

    W tabeli pokazano Identyfikator i Nazwę skonfigurowanych portali oraz datę i godzinę Ostatniego importowania danych.

Usuwanie portali

W celu usunięciu portalu musi być przypisany do roli Administratora lub mieć przypisane uprawnienia OFFICE365_PORTAL_MANAGEMENT w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow.

Ostrzeżenie

Usuniętego portalu nie da się przywrócić. Podczas usuwania portalu usuwasz również wszystkie informacje na temat kosztów i powiązanych użytkowników.

  1. W menu Cloud wybierz Microsoft 365.

  2. Wybierz Portale.

  3. Wybierz ikonę usuwania w wierszu dla portalu, który chcesz usunąć.

  4. W Usuń portal wpisz nazwę portalu, aby potwierdzić usuwanie, a następnie wybierz Usuń.