Skip to main content

Rozszerzony zakres

Rozszerzony zakres oznacza, że pojedyncza licencja obejmuje dwie instalacje tej samej aplikacji na dwóch oddzielnych komputerach lub datacenter/klastrach. Rozszerzony zakres stosuje się w przypadku pasywnych węzłów klastra, testu po wystąpieniu krytycznego błędu/środowisk deweloperskich i/lub z konkretnych przyczyn związanych z klientem, np. konkretnej umowy z klientem obejmującej rozszerzone prawa użytkownika produktu.

Należy określić komputer lub datacenter/klaster, o który ma być rozszerzony zakres, dla jakiej aplikacji oraz z jakiej przyczyny, patrz Zakładka Rozszerzony zakres (Komputery) i Zakładka Rozszerzony zakres (Datacenters i klastry).