Skip to main content

Zakładka Uprawnienia

Zakładka Uprawnienia ma cztery różne widoki:

 • W widoku Umowy wyszczególniono wszystkie zarejestrowane umowy Oracle.

  Można dodać nowe umowy poprzez wybranie opcji Dodaj umowę, która znajduje się w prawym górnym rogu tego widoku.

  Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego serwera, należy wybrać wiersz serwera i przejść do Szczegółowy widok umów.

 • W widoku Zamówienia wyszczególniono wszystkie zarejestrowane zamówienia Oracle.

  Zamówienie Oracle obejmuje informacje dotyczące uprawnień klienta do zakupu określonego produktu Oracle: liczby licencji, stanu wsparcia, powiązanych umów konserwacji, praw użytkowania produktu itp.

  Aby uzyskać informacje na temat statusów w polu Kompletność listy zamówienia Oracle, patrz Statusy zamówienia Oracle.

  Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat konkretnego zamówienia, należy wybrać wiersz zamówienia i przejść do Widok szczegółowy zamówienia Oracle.

 • Widok Przypisania licencji wyszczególnia status zgodności licencji wszystkich maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych oraz datacenters/klastrów.

  Wyjaśnienie dotyczące statusów zgodności licencji, patrz Statusy Zgodności licencji Oracle.

 • Zakładka Automatyczne przypisywanie wyszczególnia wszystkie zasady automatycznego przypisywania, jeśli takie są.

  Aby dowiedzieć się więcej o automatycznym przypisywania i sposobów konfiguracji zasad automatycznego przypisywania, patrz Automatycznie przypisz licencje Oracle.