Skip to main content

Zmień wskaźnik domyślny

Wskaźnik domyślny opisuje ogólne warunki licencjonowania aplikacji. W programie Snow License Manager ustawiany jest wskaźnik domyślny dla każdej aplikacji, co oznacza, że dana aplikacja może mieć tylko jeden wskaźnik domyślny. Aby zmienić wskaźnik licencji, należy edytować aplikację, z którą powiązana jest ta licencja.

Uwaga

Domyślny wskaźnik można zmienić tylko wtedy, gdy wskaźnik wszystkich zarejestrowanych zakupów licencji jest zgodny z domyślnym. Na przykład wskaźnik domyślny aplikacji ze wskaźnikiem domyślnym Urządzenia można zmienić tylko wtedy, gdy wszystkie zarejestrowane zakupy licencji mają wskaźnik Urządzenia. Jeśli jednak licencje zostaną dodane do aplikacji z domyślnymi wskaźnikami Instalacje, Liczba procesorów i Liczba rdzeni procesora, domyślny wskaźnik można zmienić na dowolną opcję spośród: Instalacje, Liczba procesorów i Liczba rdzeni procesora.

  1. Przejdź do aplikacji, którą chcesz edytować.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj aplikację.

  3. W zakładce Ustawienia licencji wybierz nowy Wskaźnik z listy.

  4. Kliknij Zapisz.