Skip to main content

Nieprawidłowe przypisania licencji

Przypisanie licencji przestaje obowiązywać, jeśli wystąpi niezgodność między typem lub liczbą zakupionych licencji w porównaniu do urządzenia lub użytkownika, do którego przypisano licencję. Na przykład wcześniejsze, ważne przypisanie licencji może przestać obowiązywać, jeśli:

 • Liczba licencji przypisanych do komputera/centrum danych przekroczy liczbę wymaganą z punktu widzenia zgodności.

 • Aplikacja lub rodzina aplikacji objętych licencją zostały usunięte z komputera/datacenter, do których licencja była przypisana.

 • Użytkownik, do którego przypisano licencję, nie używał tej aplikacji ani żadnej innej aplikacji z danej rodziny w danym okresie monitorowania wskaźników.

 • Liczba procesorów komputera, do którego przypisano licencję, przekracza liczbę objętą licencją.

Aby zapobiec tworzeniu nieprawidłowych licencji w trakcie jej przypisywania, wystąpi błąd podczas próby przypisania większej liczby licencji do komputera, datacenter lub użytkownika, niż zakupiono. Taki środek zaradczy pozwoli zapobiec niektórym nieprawidłowym przypisaniom, które z czasem spowodowałyby niezgodność w środowisku informatycznym. Aby pomóc w wykryciu tych niezgodności, wyświetlane są komunikaty ostrzegawcze w widoku Szczegóły licencji, natomiast standardowe Raporty zapewniają kompleksowy wgląd w nieprawidłowe przypisania licencji.

Komunikaty ostrzegawcze wskazujące potencjalne niezgodności to m.in.:

 • Brak zainstalowanych instalacji z uprawnieniami – wskazuje, że aplikacja objęta zakupem licencji nie została zainstalowana na urządzeniu, do którego przypisano licencję.

 • Zbyt wiele przypisań – wskazuje, że przypisano więcej licencji do użytkownika lub urządzenia, niż jest to wymagane z uwagi na zgodność.

 • Brak użytkownika głównego – wskazuje, że licencja została przypisana do użytkownika dla aplikacji, która nie jest zainstalowana na żadnym z komputerów, na których użytkownik jest użytkownikiem głównym.

 • Brak instalacji dla użytkownika – wskazuje, że licencja jest przypisana do użytkownika, ale użytkownik nigdy jej nie używał.

 • Brak wykorzystania w okresie monitorowania wskaźników – wskazuje, że wskaźnik aplikacji ma okres monitorowania, ale aplikacja nie była używana przez użytkownika w tym okresie.

 • Nieprawidłowa liczba procesorów – wskazuje, że urządzenie, do którego przypisano licencję, ma więcej procesorów niż liczba objęta licencją. Ten alert odnosi się tylko do aplikacji WindowsServer.

 • Brak komputera, Nieaktywny komputer, Brak użytkowników, Brak datacenter, Nieprawidłowy wskaźnik (wskaźnik równy 0), Nieprawidłowa ilość (ilość równa lub mniejsza od 0), Nieprawidłowa grupa wskaźników (przypisany wskaźnik nie jest obsługiwany przez aplikację) - wskazuje na nieprawidłowe lub brakujące dane.

Aby uzyskać podgląd nieprawidłowych przypisań licencji w systemie, skorzystaj z raportu Nieprawidłowe przypisania licencji lub dodaj kolumnę Nieprawidłowe przypisania do raportu Wszystkie licencje.

Uwaga

Nieprawidłowe przypisanie licencji może wystąpić tylko w przypadku licencji, które da się przypisać do Komputer/datacenter lub Użytkownika. Licencje przypisywane automatycznie do Organizacji lub Grupy nie stają się nieprawidłowe.

W przypadku usunięcia komputerów lub użytkowników, przypisane do nich licencje są automatycznie uznawane za nieprzypisane, co usuwa wszelkie nieprawidłowe przypisania licencji.