Skip to main content

Chmura

Kategoria Chmura zawiera szczegółowe informacje na temat usług w chmurze obliczeniowej. Obecnie funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla Microsoft Office 365 i innych dostawców usług SaaS (ang. Software-as-a-Service, oprogramowanie oferowane jako usługa). W przyszłości funkcja ta zostanie dodana dla innych usług w chmurze.