Skip to main content

Producenci aplikacji

Widok Producenci aplikacji pokazuje listę wszystkich zidentyfikowanych producentów aplikacji w systemie. Skrótowy przegląd przedstawiony jest w diagramach kołowych.

Widok szczegółowy producentów aplikacji

Górna część widoku szczegółowego Producenci aplikacji przedstawia diagramy kołowe z informacjami o Liczbie instalacji najpopularniejszych aplikacji oraz Koszcie licencji na najpopularniejsze aplikacje dla wybranego producenta.

Dolna część widoku szczegółowego pokazuje informacje dotyczące aplikacji (zarówno wymagających licencji, jak i nie), umów o oprogramowanie oraz zakupów licencji.