Skip to main content

Współczynniki rdzenia procesora

W przypadku niektórych rodzajów oprogramowania producenci tacy jak Microsoft lub Oracle korzystają ze współczynników rdzenia procesora w celu wydania licencji na konkretną konfigurację sprzętową. Współczynnik rdzenia procesora to wartość numeryczna powiązana z konkretnym typem fizycznego procesora i pomnożona przez faktyczną liczbę rdzeni procesora, w celu kalkulacji wymagań licencji.

Oprogramowanie, które może uzyskać licencję w oparciu współczynnik rdzenia procesora, jest automatycznie definiowane w Snow License Manager, a informacje o tym procesie można znaleźć tutaj:

 • W Szczegółach aplikacji:

  • W zakładce Informacje zobacz, czy aplikacji Udzielono licencji na podstawie współczynników rdzeni procesora (Tak/Nie).

  • W zakładce Licencje kliknij na Monitorowanie, aby zobaczyć listę wszystkich konsumentów licencyjnych. Kliknij na strzałkę w kolumnie Wymagane, aby zobaczyć, czy współczynnik rdzenia procesora został użyty do kalkulacji wymagań licencji.

  • W zakładce Zgodność zobacz informacje o wszelkich Zaokrągleniach współczynnika rdzenia procesora w sekcji Wymagane licencje.

 • W raporcie Wszystkie aplikacje dodaj kolumnę Udzielono licencji na podstawie współczynników rdzeni procesora.

Microsoft

Wraz z wydaniem SQL Server 2012 Microsoft wprowadził nowy model licencjonowania oprogramowania serwera na podstawie mocy obliczeniowej. W tym modelu licencyjnym fizyczne rdzenie procesora stosowane są jako wskaźnik zamiast procesorów fizycznych, tak jak to było wcześniej. Ten model Na rdzeń może być stosowany dla instalacji SQL Server oraz BizTalk Server.

Aby uzyskać więcej informacji o modelu Na rdzeń (Per Core) oraz zobaczyć aktualną tabelę współczynnika rdzenia Microsoft Core Factor Table, należy zapoznać się z dokumentacją od firmy Microsoft.

Rdzenie podlegające licencji

Snow License Manager używa tabeli współczynnika rdzenia Microsoft Core Factor Table do obliczenia liczby Licencjonowanych rdzeni dla określonej konfiguracji sprzętowej (oraz fizycznego typu procesora), gdzie:

Rdzenie podlegające licencji = liczba rdzeni procesora x współczynnik rdzenia procesora

W Snow License Manager liczba rdzeni podlegających licencji jest automatycznie kalkulowana dla wszystkich komputerów fizycznych korzystających z systemów operacyjnych serwera. W ten sposób mogą uzyskać informację o tym, czy licencja jest wymagana dla aplikacji opartej na rdzeniu przed jej wdrożeniem. Liczba rdzeni podlegających licencji ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy istnieje produkt, który powinien zostać objęty licencją.

Informacje o komputerze można znaleźć w Snow License Manager tutaj:

 • W Szczegółach komputera oraz w zakładce Informacje patrz informacje na temat Współczynnika rdzenia Microsoft Core Factor oraz o liczbie Rdzeni podlegających licencji

 • W raporcie Aplikacje na komputer dodaj kolumny Współczynnik rdzenia procesora, Tabela współczynnika rdzenia procesora oraz Rdzenie podlegające licencji z menu wyboru kolumny. Dla porównania dodaj również kolumny Procesory oraz Rdzenie procesora.

Oracle

Snow License Manager wykorzystuje tabelę współczynnika rdzenia procesora do licencjonowania (Core Processor Licensing Factor Table), aby pokazać aktualny współczynnik licencji dla rdzenia procesora Core Processor Licensing Factor dla konkretnej konfiguracji fizycznego sprzętu, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Oracle. Informacje o tym czynniku licencjonowania można znaleźć w Snow License Manager tutaj:

 • W Szczegółach komputera oraz w zakładce Informacje patrz informacje o aktualnym Współczynniku rdzenia procesora Oracle.

 • W kolumnie Współczynniku rdzenia procesora z raportów Wszystkie serwery baz danych Oracle, Wszystkie bazy danych Oracle według serwera oraz Nieużywane opcje Oracle według serwera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat współczynnika rdzenia procesora do licencjonowania (Core Processor Licensing Factor), należy zapoznać się z dokumentacją Oracle.