Skip to main content

Zakładka Omówienie produktów

Zakładka Przegląd Oracle > Omówienie produktów daje możliwość sprawdzenia status zgodności produktów Oracle oraz uzyskania wglądu w licencje Oracle i związane z nimi koszty. Można wybrać pomiędzy dwoma różnymi widokami:

  • Widok Podsumowanie zgodności pokazuje zgodność całego obiektu Oracle, jak również wyszczególnienie typów produktu lub samych produktów.

  • Widok Podsumowanie zamówień pokazuje liczbę licencje Oracle na produkt oraz koszty dotyczące licencji Oracle dla organizacji.