Skip to main content

Udostępnij raport

Skorzystaj z funkcji Udostępnij raport, aby udostępnić zmodyfikowane przez użytkownika raporty innym użytkownikom.

  1. W widoku Wszystkie raporty kliknij nazwę zmodyfikowanego przez użytkownika raportu, który chcesz udostępnić.

  2. W menu kontekstowym kliknij Udostępnij raport.

    Pojawi się okno dialogowe Udostępnij raport.

  3. Sprawdź nazwy użytkowników, którym chcesz udostępnić raport, a następnie kliknij Zapisz. Raport pojawi się w górnej sekcji widoku Wszystkie raporty dla wybranych użytkowników, o ile mają odpowiednie uprawnienia dostępu.

Uwaga

Aby wyświetlić udostępniony raport, zalogowany użytkownik musi mieć uprawnienia dostępu do raportu standardowego, na którym opiera się raport zmodyfikowany przez użytkownika.