Skip to main content

Znajdź raport

Aby znaleźć raport, użyj pola wyszukiwania w widoku Wszystkie raporty. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania wyświetlone zostaną pasujące raporty. Aby filtrować wyniki, użyj menu rozwijanego Kategorie. Domyślnie system przeszukuje wszystkie kategorie, ale można zawęzić wyszukiwanie, na przykład do Raportów aplikacji, klikając odpowiednie pole wyboru.