Skip to main content

Wtórne prawa użytkowania

Niektórzy dostawcy oprogramowania oferują opcję „Komputer domowy – Komputer służbowy”, co jest również nazywane „wtórnymi prawami użytkowania”. Dzięki tej funkcji, jedna licencja obejmuje dwie instalacje tej samej aplikacji na dwóch oddzielnych komputerach, na przykład na jednym komputerze stacjonarnym i jednym laptopie.

Aby zarządzać tą funkcją pod kątem zgodności, wtórne prawa użytkowania należy aktywować dla aplikacji i ustanowić połączenie między dwoma sparowanymi komputerami w Snow License Manager. Sparowane komputery można określić albo ręcznie, albo stosując funkcję automatyzacji, która ustanawia połączenia w oparciu o zidentyfikowanych głównych użytkowników komputerów w tej samej organizacji. Aby skorzystać z automatycznej obsługi sparowanych komputerów, należy skontaktować się ze Snow Software, aby przeprowadzić wdrożenie w danym środowisku.

Snow License Manager obsługuje również wtórne prawa użytkownika dla środowisk TS z lokalnie zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku bogatych klientów.