Skip to main content

Raport Microsoft CIDC

Microsoft WorkSpace to sieciowy program analityczny zaprojektowany dla Partnerów Microsoft w celu zarządzania ich zobowiązaniami w SAM. Partnerzy Microsoft przesyłają dane ewidencyjne do WorkSpace za pośrednictwem szablonu dla Clean Inventory Data Contract (CIDC), który jest arkuszem programu Excel zawierający szczegółowe informacje ewidencyjne.

Snow License Manager może dokonać eksportu danych ewidencyjnych do bezpośrednio do formatu CIDC. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje o tym, jak wygenerować raport CIDC, patrz Wygeneruj Microsoft CIDC.