Skip to main content

Pokaż, edytuj lub usuń zaplanowany raport

 1. W kategorii Raporty kliknij pozycję Zaplanowane raporty.

 2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich zaplanowanych raportów, z uwzględnieniem nazwy, typu eksportu (poczta e-mail lub dysk), terminu następnego raportu oraz czasu utworzenia najnowszego raportu.

  Uwaga

  Pole Następny eksport będzie puste, jeśli raport nie jest Aktywny. Pole Najnowszy raport będzie puste, jeśli zaplanowanego raportu nigdy nie uruchomiono.

 3. Aby edytować ustawienia zaplanowanego raportu, kliknij ikonę Planuj ReportSchedule obok raportu, a następnie wprowadź zmiany i wybierz Zapisz.

 4. Aby usunąć zaplanowany raport, kliknij ikonę Usuń RemoveWhite obok raportu. Potwierdź usunięcie, klikając OK w oknie dialogowym, lub Anuluj, jeśli chcesz zachować ustawienia.

  Uwaga

  Usunięcie zaplanowanego raportu spowoduje skasowanie konfiguracji z systemu i dezaktywację planowania.