Skip to main content

Edytuj urządzenie

 1. W menu Komputery kliknij polecenie Pokaż listę wszystkich urządzeń i znajdź jeden lub więcej komputerów, które mają zostać poddane edycji.

 2. Żeby edytować jedno urządzenie:

  1. Kliknij wiersz urządzenia.

   Pojawi się Szczegółowy widok urządzenia.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj urządzenie.

 3. Aby edytować kilka urządzeń jednocześnie:

  1. Wybierz urządzenia.

  2. W menu kontekstowym kliknij Edytuj urządzenia.

   Pojawi się widok Edytowanie wielu urządzeń.

 4. Dokonaj edycji informacji w polach zakładki Ogólne zgodnie z poniższą sekcją.

 5. Kliknij Zapisz.

Zakładka Ogólne

Użyj pól w zakładce Ogólne, aby edytować informacje na urządzeniu:

 1. Wybierz z listy węzeł Organizacja, do którego należy to urządzenie.

 2. Wybierz Status urządzenia z listy:

  • Aktywne – urządzenie jest aktywne w systemie i będzie wymagało licencji na zainstalowane aplikacje.

  • Kwarantanna – urządzenie jest poddawane kwarantannie, ale nadal będzie wymagało licencji na zainstalowane aplikacje. Jeśli aktywowane jest automatyczne zarządzanie kwarantanną (w Snow MACC), urządzenie automatycznie zostanie poddane kwarantannie i usunięte z systemu, gdy przestanie zgłaszać dane ewidencyjne.

 3. Aby uniemożliwić umieszczenie urządzenia w kwarantannie lub usunięcie go z systemu, jeśli przestanie zgłaszać dane ewidencyjne, zaznacz opcję Wyłącz automatyczne zarządzanie kwarantanną.

 4. Aby wyłączyć reguły automatycznego łączenia, zaznacz pole wyboru Wyłącz automatyczną edycję.

 5. Kliknij Zapisz.