Skip to main content

Zakładka Zweryfikowane dane Oracle - Informacje referencyjne

Należy zapoznać się z poniższymi tabelami, aby uzyskać opisy tabel w zakładce Zweryfikowane dane Oracle.

Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi

Tabela na stronie Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi pokazuje następujące informacje:

Nazwa kolumny

Uwagi

Nazwa komputera

Nazwa komputera ze zewidencjonowanymi danymi.

Wybierz strzałkę po lewej stronie nazwy komputera, aby rozwinąć dany wiersz tabeli. Informacje dotyczące zewidencjonowanych produktów pokazywane są odpowiednio w oddzielnych tabelach dla Baz danych, Middleware i Java, w widoku rozwiniętego wiersza. Patrz następujące sekcje, aby uzyskać opisy informacji pokazywanych w każdej tabeli.

Ostatnie skanowanie

Data kiedy komputer został ostatnio pomyślnie przeskanowany przez Snow Inventory Oracle Hardware Scanner (SIOHS).

Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi/Bazy danych

Tabela Bazy danych dla zewidencjonowanych komputerów pokazuje następujące informacje:

Nazwa kolumny

Opis

Nazwa bazy danych

Nazwa bazy danych dla zewidencjonowanego produktu Bazy danych Oracle.

Nazwa instancji

Nazwa instancji dla zewidencjonowanego produktu Bazy danych Oracle.

Wersja bazy danych

Wersja bazy danych Oracle.

Przypisana licencja bazy danych

Licencja, która zostanie przypisana dla odpowiedniego wymogu licencji bazy danych.

Ta wartość jest obowiązkowa do wygenerowania pliku wyjściowego dla produktów Bazy danych Oracle.

Możesz edytować tą wartość, wybierając opcję Edytuj.

Wskaźnik

Typ wskaźnika: Procesor lub Dla użytkowników imiennych Plus.

Ta wartość jest obowiązkowa do wygenerowania pliku wyjściowego dla produktów Bazy danych Oracle.

Możesz edytować tą wartość, wybierając opcję Edytuj.

Środowisko

Typ użytkowania dla danego środowiska, np. Prod, Dev lub QA.

Ta wartość jest obowiązkowa do wygenerowania pliku wyjściowego dla produktów Bazy danych Oracle.

Możesz edytować tą wartość, wybierając opcję Edytuj.

Ostatnie skanowanie

Data, kiedy komputer został ostatnio pomyślnie przeskanowany przez Snow Inventory Oracle Scanner (SIOS).

Edytuj

Wybierz ikonę Edytuj, aby edytować właściwości instancji bazy danych.

Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi/Middleware

Tabela Middleware dla zewidencjonowanych komputerów pokazuje następujące informacje:

Nazwa kolumny

Opis

Rozpoznane produkty

Wszystkie rozpoznane produkty Oracle Fusion Middleware w danym środowisku.

Jeśli nie rozpoznano żadnych produktów Oracle Fusion Middleware, ta kolumna będzie pusta.

Środowisko

Typ użytkowania dla danego środowiska, np. Prod, Dev lub QA.

Ta wartość jest obowiązkowa do wygenerowania pliku wyjściowego dla produktów Oracle Middleware.

Możesz edytować tą wartość, wybierając opcję Edytuj.

Ostatnie skanowanie

Data, kiedy komputer został ostatnio pomyślnie przeskanowany przez Snow Inventory Oracle Middleware Scanner (SIOMS).

Anonimizacja

Wybierz ikonę Pokaż szczegóły, aby zobaczyć szczegółowe informacje wszystkich plików i wartości, które zostaną zanonimizowane przez plik konfiguracyjny SIOMS. Plik konfiguracyjny SIOMS jest dołączony do pakietu instalacyjnego.

Edytuj

Wybierz ikonę Edytuj, aby edytować właściwości Środowiska.

Komputery z kompletnymi i zweryfikowanymi danymi/Java

Tabela Java dla zewidencjonowanych komputerów pokazuje następujące informacje:

Nazwa kolumny

Opis

Wersja

Wydanie/Wersja/Kompilacja dla instalacji Java.

Typ maszyny

Ty zewidencjonowanego środowiska: serwer lub komputer stacjonarny.

Środowisko

Typ użytkowania dla danego środowiska, np. Prod, Dev lub QA.

Ta wartość jest obowiązkowa do wygenerowania pliku wyjściowego dla produktów Oracle Java.

Możesz edytować tą wartość, wybierając opcję Edytuj.

Typ Open source

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy dana instalacja Java jest dystrybucją typu open source.

Część innego produktu

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy dana instalacja Java jest dołączona do innej licencji produktu Oracle.

To pole wyboru jest domyślnie puste, ponieważ te informacje nie są dostarczane przez Snow License Manager. Możesz edytować te informacje, wybierając opcję Edytuj.

Używane z OCI

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy dana instalacja Java jest dołączona do innej subskrypcji Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

To pole wyboru jest domyślnie puste, ponieważ te informacje nie są dostarczane przez Snow License Manager. Możesz edytować te informacje, wybierając opcję Edytuj.

Wymagane wsparcie

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy zażądano wsparcia Oracle dla tej instalacji Java.

To pole wyboru jest domyślnie puste, ponieważ te informacje nie są dostarczane przez Snow License Manager. Możesz edytować te informacje, wybierając opcję Edytuj.

OTN

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy dana instalacja Java jest połączona z umową licencyjną Oracle Technology Network (OTN).

To pole wyboru jest domyślnie puste, ponieważ te informacje nie są dostarczane przez Snow License Manager. Możesz edytować te informacje, wybierając opcję Edytuj.

BCL

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy dana instalacja Java jest połączona z przyznaniem licencji programistycznej Oracle Binary Code License (BCL).

To pole wyboru jest domyślnie puste, ponieważ te informacje nie są dostarczane przez Snow License Manager. Możesz edytować te informacje, wybierając opcję Edytuj.

NFTC

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy dana instalacja Java jest połączona z umową Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).

To pole wyboru jest domyślnie puste, ponieważ te informacje nie są dostarczane przez Snow License Manager. Możesz edytować te informacje, wybierając opcję Edytuj.

BLRA

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, czy dana instalacja Java jest połączona z umową Binary License and Redistribution Agreement (BLRA).

To pole wyboru jest domyślnie puste, ponieważ te informacje nie są dostarczane przez Snow License Manager. Możesz edytować te informacje, wybierając opcję Edytuj.

Ostatnie skanowanie

Data, kiedy komputer został ostatnio pomyślnie przeskanowany przez Snow Inventory Oracle Java Scanner (SIJS).

Edytuj

Wybierz ikonę Edytuj, aby edytować właściwości Java.

Komputer z niekompletnymi i zweryfikowanymi danymi

Tabela na stronie Komputery z niekompletnymi i zweryfikowanymi danymi pokazuje następujące informacje:

Nazwa kolumny

Uwagi

Nazwa komputera

Nazwa komputera z produktami Oracle (Bazy danych Oracle, Oracle Fusion Middleware i Java SE), który został zewidencjonowany z problemami.

Ostatnie skanowanie

Data, kiedy komputer został ostatnio pomyślnie przeskanowany.

Przyczyny

Opis przyczyny skategoryzowania danych jako niekompletne.

Rekomendacje

Opis rekomendowanych akcji, które posłużą rozwiązaniu tego problemu.

Szczegóły

Wybierz ikonę Pokaż szczegóły, aby wyświetlić szczegóły przyczyn i rekomendacji, w tym dane dziennika.