Skip to main content

Kopiuj zakup licencji

W przypadku dodawania wielu licencji o podobnych ustawieniach i informacjach lub jeśli podobna licencja już istnieje, można użyć opcji Kopiuj licencję.

Aby utworzyć nową licencję na podstawie innej licencji:

  1. Dodaj pierwszy zakup licencji i zapisz go lub przejdź do istniejącego zakupu licencji, który ma zostać skopiowany.

  2. W menu kontekstowym kliknij Kopiuj licencję.

    Pojawi się widok Kopiuj licencję.

  3. W razie potrzeby edytuj informacje w zakładkach.

  4. Kliknij Zapisz.