Skip to main content

Umowa

Snow License Manager obsługuje sześć typów umów, które są opisane w poniższej tabeli. Możliwe jest również utworzenie typów umowy niestandardowej, przeznaczonych dla umów, które nie pasują do wstępnie zdefiniowanych typów umów.

Typ umowy

Opis

Jedyny typ umowy umożliwiający załączenie licencji.

Wyłącznie w odniesieniu do konserwacji sprzętu.

Wyłącznie umowy dotyczące wsparcia w zakresie sprzętu.

Wyłącznie umowy dotyczące zakupu sprzętu.

Typ umowy ogólnej, który może zostać wykorzystany do dowolnej umowy.

Wyłącznie umowy Oracle, takie jak Oracle Support and Software Updates Agreement lub Oracle ULA (Unlimited License Agreement).

Uwaga

Umowy Oracle są rejestrowane, zarządzane i wyświetlane w części Enterprise > Przegląd Oracle w interfejsie użytkownika, patrz Przegląd Oracle.

Umowa główna

Umowa główna to umowa, która ustala zasady, warunki i terminy umów lub zadań jej podlegających. Umowy główne mogą obejmować również licencje lub inne obiekty w systemie.

Umowa dodatkowa

Umowa dodatkowa to umowa podpisywana w ramach innej umowy nazywanej umową główną.

Umowa subskrypcyjna

Umowa subskrypcyjna jest ważna tylko przez określony czas. Licencje stanowiące część umowy subskrypcyjnej są ważnie tylko w okresie obowiązywania umowy. W przypadku licencji subskrypcyjnych powiązanych z umowami subskrypcyjnymi za okres ważności subskrypcji uznaje się okres obowiązywania umowy. Przykładowo jeśli okres ważności licencji subskrypcyjnej upływa później niż okres umowy subskrypcyjnej, po upływie okresu umowy subskrypcyjnej licencja subskrypcyjna nie będzie uznawana za ważną.

W praktyce, w zależności od sposobu postępowania w razie wygaśnięcia produktu określonego przez prawa do użytkowania, dostępne są dwie metody zarządzania subskrypcjami:

  • Jeśli wszystkie licencje objęte umową tracą ważność w tym samym terminie co umowa, zalecane jest zawarcie umowy subskrypcyjnej, ponieważ w takim przypadku nie będzie konieczne przedłużanie okresu ważności każdej powiązanej z umową licencji.

  • Jeśli licencje objęte umową tracą ważność w różnych terminach lub po terminie odnowienia umowy, nie jest wskazane traktowanie tej umowy jako umowy subskrypcyjnej, a zamiast tego należy przedłużyć okresy ważności subskrypcji dla poszczególnych zakupionych licencji.