Skip to main content

Chmura

Technologie chmury obliczeniowej obejmują zarówno oprogramowanie jak i infrastrukturę, którą wykupuje się jako usługę na bieżąco, w przeciwieństwie do infrastruktury i oprogramowania znajdujących się na miejscu, które kupowane są modelu wieczystym. Poniższe definicje stanowią kluczowe koncepcje technologii chmury obliczeniowej:

  • Plan subskrypcyjny – konkretny typ subskrypcji, który zawiera grupę uprawnień, przypisanych zwykle do użytkownika. Oprogramowanie oferowane jako usługa (Software-as-a-Service, SaaS) jest często licencjonowane według planu subskrypcyjnego.

  • Aplikacja sieciowa – aplikacja, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, hostowanej zwykle przez producenta oprogramowania.

  • Microsoft Office 365 Estate – wszystkie konta, subskrypcje i użytkownicy Microsoft Office 365 w danej organizacji.