Pomoc i wsparcie

Można wyszukać podręczniki i inną dostępną dokumentację dot. systemu, a także przekazać prośby o wsparcie w społeczności Snow Globe.

Znajdź podręczniki

Aby znaleźć podręczniki i inną dostępną dokumentację dot. systemu, należy się zalogować do Snow Globe http://community.snowsoftware.com/.

 1. W menu Aplikacja wybierz pozycję Pomoc.

 2. Wybierz dokument, który chcesz pobrać.

  Artykuł bazy wiedzy otworzy się w Snow Globe.

 3. Pobierz dokument.

Przekaż prośbę o wsparcie

Aby przekazać prośbę o wsparcie, należy się zalogować do Snow Globe http://community.snowsoftware.com/.

 1. W menu Aplikacja wybierz pozycję Pomoc.

 2. Wybierz pozycję Wsparcie.

  Snow Support Portal otworzy się w Snow Globe.

 3. Utwórz nowe zgłoszenie.

Przekaż swoją opinie

Aby przesłać nam swoją opinię o naszym systemie lub podzielić się ze Snow pomysłami na usprawnienie przyszłych funkcjonalności.

 1. W menu Aplikacja wybierz pozycję Pomoc.

 2. Wybierz pozycję Opinie.

  Pojawi się okno dialogowe Opinie. Okno zostanie automatycznie wypełnione dostępnymi danymi użytkownika.

 3. Wpisz swoją opinię, a następnie wybierz Wyślij.