Skip to main content

Wstęp

Opisuje to interfejs użytkownika Snow License Manager, narzędzia do zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management).

Zarządzanie oprogramowaniem (Software Asset Management, SAM) to proces zarządzania, kontroli i ochrony zasobów w postaci oprogramowania w danej organizacji. SAM obejmuje zarządzanie całym cyklem życia oprogramowania, począwszy od oceny potrzeb poprzez zakup, instalację oraz utrzymanie aż po jego usunięcie.

Przegląd platformy

Platforma Snow License Manager zawiera kilka komponentów systemowych z dedykowanymi funkcjami. Przegląd wyświetla teraz przepływ danych na platformie Snow License Manager.

Platform_overview_9_0.png

Składnik

Opis

Agenty Inventory Snow oraz skanery Oracle

Komputery oraz serwery w środowisku informatycznym są ewidencjonowane przez agentów Snow Inventory oraz skanery Oracle programu Snow Inventory, dane są następnie wysyłane na serwer Snow Inventory w celu przetworzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Snow Inventory.

Snow Integration Manager

Łączniki Snow Integration integrują się z zewnętrznymi rozwiązaniami ewidencjonowania i technologiami wirtualizacji, aby gromadzić dane ewidencji. Dane są następnie gromadzone w Snow Integration Manager oraz wysyłane do serwera Snow Inventory w celu przetworzenia. Dane z łączników SaaS są wysyłane bezpośrednio z Snow Integration Manager do bazy danych Snow License Manager. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Snow Integration Manager.

Serwer Inventory Snow

Serwer Inventory Snow odbiera dane ze źródeł ewidencji. Po przetworzeniu dane ewidencyjne są przechowywane w bazie danych Snow Inventory. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Serwer Snow Inventory.

Zadanie aktualizacji danych

Zadanie aktualizacji danych to powtarzające się codziennie zadanie w SQL, które przetwarza informacje z bazy danych Snow Inventory na format przyjaźniejszy w użytkowaniu dla narzędzi zarządzania oprogramowaniem. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zadanie aktualizacji danych.

Baza danych Snow License Manager

Zadanie aktualizacji danych ponownie zapełnia bazę danych Snow License Manager nowymi i zaktualizowanymi danymi ewidencyjnymi, stosuje zasady rozpoznawania oprogramowania oraz kalkuluje użycie i alerty.

Data Intelligence Service

Wszelkie nierozpoznane oprogramowanie jest automatycznie przesyłane zespołu Data Intelligence Service do analizy. Po rozpoznaniu aplikacji, zespół tworzy nowe reguły filtrowania oprogramowania i aktualizuje centralną bazę danych Usługi rozpoznawania oprogramowania. Snow License Manager uzyskuje aktualizacje z bazy danych Usługi rozpoznawania oprogramowania codziennie za pośrednictwem usługi aktualizacji Snow. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Data Intelligence Service.

Centrum zarządzania i konfiguracji Snow

Centrum zarządzania i konfiguracji Snow służy do zarządzania technicznymi i administracyjnymi częściami Snow License Manager. Aby uzyskać więcej informacji, patrz  .

Interfejs użytkownika Snow Licence Manager

Za pomocą głównego interfejsu użytkownika Snow License Manager zarządza się wszelkimi informacjami o instalacji oprogramowania, jego użyciu, użytkownikach, komputerach, urządzeniach mobilnych, licencjach oraz umowach.

Interfejs API Snow License Manager

Interfejs API Snow License Manager umożliwia pobieranie informacji z systemu Snow License Manager.

Platforma automatyzacji

Platforma automatyzacji jest stosowana do automatyzacji procesów takich jak prośby dotyczące oprogramowania oraz ponowne jego wykorzystanie w oparciu o użytkowanie lub subskrypcje. Informacje o dostępności oprogramowania, powiązanych ustawień i dostępności licencji są synchronizowane za pomocą interfejsu API Snow License Manager. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Platforma automatyzacji.

Łączniki ITSM

Łączniki ITSM aktualizują zewnętrzne bazy danych zarządzania konfiguracjami (CMDB) z wykorzystaniem znormalizowanych danych, aby poprawić jakość danych, pobierając dane z interfejsu API Snow License Manager oraz wysyłając je do bazy CMDB. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Łączniki ITSM.

Usługa aktualizacji Snow

Usługa aktualizacji Snow aktualizuje zainstalowane oprogramowanie Snow poprzez pobieranie plików aktualizacyjnych z centralnego serwera aktualizacji Snow. Usługi aktualizacji Snow nie zilustrowano w Przeglądzie platformy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Usługa aktualizacji Snow.

Odpowiedzialność użytkownika

Snow License Manager jest zaprojektowany, aby efektywnie zarządzać dużymi wolumenami danych i zapewniać odpowiednie narzędzia do analizy zgodności aplikacji, planowania zasobów, zarządzania kosztami i wielu innych. Wiele informacji, takich jak dane ewidencyjne oraz reguły rozpoznawania oprogramowania są automatycznie wprowadzane do systemu.

Jednakże Snow License Manager opiera się również w dużej mierze na informacjach, które nie są dostępne w ewidencji, w szczególności informacjach o licencjach. Jeśli informacje wprowadzone przez użytkownika są nieprawidłowe lub niepełne, wyniki nie będą precyzyjne.

Zrozumienie najważniejszych koncepcji opisanych w Koncepcje, terminologia i funkcje jest niezbędne do osiągnięcia wiarygodnych wyników podczas pracy z narzędziem.