Skip to main content

Usługa rozpoznawania oprogramowania (Software Recognition Service, SRS)

Usługa rozpoznawania oprogramowania (SRS) to usługa opracowana przez Snow Software, która automatycznie identyfikuje oprogramowanie w środowisku informatycznym. SRS zasadniczo składa się z centralnej bazy danych oraz zautomatyzowanego procesu identyfikacji nierozpoznanego oprogramowania.

Wszyscy subskrybenci usługi SRS mają dostęp do centralnej bazy danych, która zawiera reguły rozpoznawanie setek tysięcy aplikacji oprogramowania, począwszy od powszechnie używanych aplikacji komercyjnych po oprogramowanie typu freeware, gry, klientów wymiany plików oraz klientów pokera. Liczba ta stale rośnie, ponieważ na rynku globalnych cały czas pojawiają się nowe aplikacje.

W oparciu o informacje z bazy danych SRS, lokalny Snow License Manager jest w stanie zidentyfikować zewidencjonowane aplikacje według nazwy, producenta, wersji i edycji. Baza danych umożliwia także Snow License Manager wykrycie tego, czy aplikacja została zainstalowana jako część pakietu produktów oraz zidentyfikować wszelkie możliwości aktualizacji lub powrotu do poprzedniej wersji.

Wszelkie nierozpoznane oprogramowanie jest automatycznie przesyłane do biura usługi rozpoznawania oprogramowania. Doświadczeni członkowie zespołu SRS analizują i identyfikują aplikację i aktualizują bazę danych SRS o nowe informacje. Zaktualizowane reguły filtrowania dla identyfikacji oprogramowania są przesyłane subskrybentom usługi rozpoznawania oprogramowania, a informacje są automatycznie przechowywane w lokalnym Snow License Manager.