Skip to main content

Interfejs użytkownika

W SLM Web UI istnieją cztery główne typy nawigacji (oznaczone kolorowymi liniami na poniższym zrzucie ekranu):

 • Nawigacja kategorii (na czerwono)

  Jest stosowana do wyboru kategorii i dostępnych elementów menu z wybranej kategorii.

 • Menu w prawym górnym rogu (na żółto)

  Jest stosowane na przykład do wyboru elementów z menu Pomoc i ustawienia.

 • Pasek narzędzi (na zielono)

  Jest określone dla aktualnej strony i stosowane do wyboru poleceń dla konkretnej strony.

 • Menu kontekstowe (na niebiesko)

  Jest określone dla aktualnej strony i stosowane do wyboru poleceń dla konkretnej strony. Kliknij ikonę Menu ContextMenuIcon, aby pokazać więcej opcji.

SLMUI9.png

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi jest konkretnie zdefiniowany dla obecnej strony.

Kliknij przyciski nawigacji na pasku zadań, aby poruszać się między różnymi widokami szczegółowymi.

Przycisk nawigacji

Opis

NavButtonBack

Wróć do poprzedniego widoku listy

NavButtonPrevious

Idź do poprzedniego widoku szczegółowego

NavButtonNext

Idź do następnego widoku szczegółowego

Ulubione

Zapisz najczęściej używane widoki jako ulubione, np. listy, widoki szczegółowe lub raporty, i uzyskaj do nich dostęp jednym kliknięciem.

W pasku narzędzi kliknij przycisk FavoritesList, aby zobaczyć Listę ulubionych.

Aby dodać stronę do ulubionych w nawigacji:

 1. Przejdź do widoku.

 2. W pasku narzędzi kliknij przycisk Favorite.

 3. Użyj sugerowanej nazwy lub wpisz nową nazwę.

 4. Kliknij Zapisz.

Aby usunąć z ulubionych:

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk FavoritesList, a następnie kliknij na ulubione, aby usunąć.

 2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Favorite, a następnie kliknij opcję Usuń ulubione.

Drukuj

Kliknij przycisk Drukuj tę stronę, aby wydrukować informacje z obecnego widoku za pomocą standardowego okna dialogowego drukowania. Jeśli widok szczegółowy zawiera więcej niż jedna zakładkę to wydrukowane zostaną tylko informacje z wybranej zakładki. Aby wydrukować treść z więcej niż jednej zakładki, kliknij przycisk Drukuj zaznaczone i wybierz interesujące Cię sekcje.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowej jest konkretnie zdefiniowane dla obecnej strony. Jednakże niektóre polecenia są takie same. Polecenia te wymieniono w poniższej tabeli. W przypadku poleceń zależnych od kategorii należy odnieść się do odpowiedniej sekcji kategorii.

contextmenu
Tabela 1. Polecenia identyczne dla kilku menu kontekstowych.

Opcja

Opis

Wybór kolumny

Dodaj/usuń kolumny z listy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wybór kolumny.

Eksportuj

Eksportuj obecną listę lub wyniki wyszukiwania do pliku w jednym z następujących formatów:

 • CSV (wartości rozdzielone przecinkiem)

 • PDF (przenośny format dokumentu)

 • XLS/XLSX (Microsoft Excel)

 • XML (rozszerzalny język znaczników)

Wyeksportowany plik będzie dostępny jako plik gotowy do pobrania w przeglądarce internetowej.

Odśwież

Przeładuj/odnów treść strony.Nawigacja

Użyj przycisków nawigacji u dołu strony, aby poruszać się między stroną z listą a stroną z wynikami wyszukiwania:

navigation

Przycisk nawigacji

Opis

PagePrevious

Idź do poprzedniej strony

PageNext

Idź do następnej strony

PageNumberCurrent

Wskazuje numer obecne strony

NoPaging

Kliknij, aby pokazać wszystkie elementy (bez podziału na strony)

PageNumber

Idź do konkretnej strony

Ikony

Poniższe ikony generyczne w widokach kategorii. W przypadku poleceń związanych z konkretnymi ikonami należy odnieść się do odpowiedniej sekcji kategorii.

Ikona generyczna

Opis

Download.png

Pobierz raport

EditBlue

Edytuj element

ShowMore

Rozwiń/pokaż więcej informacji

ShowLess

Zwiń/pokaż mniej informacji

SearchIcon

Szukaj elementu

RemoveBlue

Usuń element

RemoveWhite

Usuń element

Uwagi

W zakładkach kategorii z kolumną Uwaga mogą pojawić się następujące uwagi:

Uwaga

Tytuł

Opis

A

Aplikacja wirtualna

Jest to aplikacja wirtualna.

AL

Na liście dopuszczeń

Ta aplikacja znajduje się na liście dopuszczeń

B

Instalacja zawarta w pakiecie oprogramowania

Aplikacja ta została zainstalowana za pośrednictwem pakietu oprogramowania.

C

Licencja przypisana do tego komputera

Ta instalacja jest objęta licencją przypisaną do tego komputera.

D

Objęte licencją dla datacenter/klastra

Ta instalacja jest objęta licencją dla nazwanego datacenter oraz licencją dla klastra.

DL

Na liście odrzuceń

Ta aplikacja znajduje się na liście odrzuceń

E

Objęte rozszerzonym zakresem

Ta instalacja jest objęta licencją z rozszerzonym zakresem.

EXC

Wyłączone z kalkulacji zgodności

Ta instalacja została ręcznie wyłączona z kalkulacji zgodności.

G

Przydzielony użytkownik

Ta instalacja jest objęta licencją przypisaną do konkretnego użytkownika.

Uwagę stosuje się, gdy aplikacja posiada licencję ze wskaźnikiem Instalacja oraz typ przypisania Użytkownik i licencja jest przypisana do użytkownika.

LH

Maszyna wirtualna jest licencjonowana przez jej hosta

Maszyna nie jest objęta licencją jej hosta. Uwaga ta jest stosowana w przypadku hostów z oprogramowaniem Windows Server.

M

Odjęte wersje jednoczesne

Ta instalacja jest objęta licencją z prawami użytkowania na wielu wersjach/edycjach.

N

Objęte licencją na użytkownika imiennego

Ta instalacja jest objęta imienną licencją użytkownika.

Uwagę stosuje się, gdy aplikacja posiada licencję ze wskaźnikiem Użytkownik oraz typ przypisania Użytkownik i licencja jest przypisana do imiennego użytkownika.

O

Poza kryteriami wskaźnika

Użytkowanie tej aplikacji wykracza poza okres monitorowania wskaźników.

S

Objęte licencją grupową

Ta instalacja jest objęta licencją grupową.

U

Objęte wtórnymi prawami użytkowania

Ta instalacja jest objęta licencją z wtórnymi prawami użytkowania.

UB

Indywidualne licencjonowanie zawartych programów

Aplikacje, które zostały wcześniej zainstalowane za pośrednictwem pakietu oprogramowania, ale mogą teraz uzyskać indywidualne licencje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje pakietowe.

UI

Odinstalowano

Ta aplikacja jest odinstalowana.

V

Wirtualna maszyna na licencjonowanym serwerze fizycznym

Ta instalacja jest objęta licencją z prawami użytkowania VM. Nie dotyczy to maszyn z oprogramowaniem Windows Server.

VDI

Część Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Ta instalacja jest objęta infrastrukturą VDI.

W

Aplikacja sieciowa

Ta aplikacja to aplikacja sieciowa.

Typy informacji

Poniższe typy informacji są stosowane w zakładkach Informacje:

Ikona informacji

Tytuł

Opis

Info

Informacje

Używana do informacji ogólnych.

InfoCustomField

Pola niestandardowe

Stosowane dla danych z pola niestandardowego

InfoSnowInventory

Ewidencja

Stosowane dla danych dostarczonych przez ewidencję Snow

Agreement

Umowa

Stosowane przy umowach.

Alerty

Lista alertów pokazuje wszystkie alerty dla wszystkich kategorii, podczas gdy przeglądy Kategorii pokazują wszystkie alerty powiązane z wybraną kategorią. Kliknij na alert, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Niektóre alerty wymagają uwagi ze strony użytkownika.

Ikona alertu

Nazwa

Opis

AlertCritical

Poziom krytyczny

Wymaga natychmiastowej uwagi.

AlertWarning

Ostrzeżenie

Można pozostawić bez podjęcia dalszych działań, ale w pewnym momencie konieczne będzie zwrócenie uwagi na tę kwestię.

AlertOK

OK

Można pominąć (jest to tylko informacja).

AlertInfo

Informacje

Pokazuje informacje niezwiązane z alertem, takie jak informacje systemowe.

Alerty tego samego typu są zgrupowane. Kliknij strzałkę po lewej, aby zwinąć lub rozwinąć grupę.

alert

Diagramy kołowe

Przegląd Start oraz Kategoria pokazują diagramy kołowe, które dostarczają szybkiego przeglądu danych.

PieCharts

Kliknij Zobacz raport, aby zobaczyć raport, na podstawie którego przygotowano diagram kołowy.

Aby zmodyfikować raport, na podstawie którego przygotowano diagram kołowy:

 1. Kliknij Zobacz raport.

 2. W widoku raportu zmodyfikuj kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij opcję Ustaw jako domyślne.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmień kryteria raportu. Aby wskazać, że diagram kołowy został zmodyfikowany, po nazwie diagramu wyświetla się informacja [Przefiltrowano].