Skip to main content

Przegląd SAP

Przegląd SAP przedstawia informacje dostarczone przez Snow Optimizer dla SAP Software. Informacje te mogą być albo automatycznie importowane z pliku za pośrednictwem Konfiguratora sieciowego bądź też importowane ręcznie za pośrednictwem kreatora importu SAP w widoku Importuj dane.

Uwaga

Przegląd SAP dostępny jest wyłącznie jeśli ustawiono opcję SAP_ENABLED i jeśli zalogowany użytkownik ma wymaganą zgodę na zobaczenie tych informacji. Ustawienia systemu i uprawnienia można ustawić w Snow MACC.

Uwaga

Wszystkie informacje na stronie Przegląd SAP dostępne są wyłącznie w trybie do odczytu.

Użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy zaimportowane dane SAP będą starsze niż 90 dni.

Rekomendacja 5 najlepszych typów licencji

Górna część Przeglądu SAP przedstawia wykres z Rekomendacją 5 najlepszych wskaźników. Informacje o aktualnej licznie używanych wskaźników wyświetlane są wraz z liczbą rekomendowaną przez Snow Optimizer dla SAP Software. Wykres przedstawia wskaźniki dla największej absolutnej różnicy między aktualną a rekomendowaną liczbą.

Aby zobaczyć więcej szczegółowych informacji w raporcie Wszystkie konta użytkowników SAP :

  • Kliknij Zobacz raport w prawym górnym rogu.

Podsumowanie użytkownika

Podsumowanie użytkownika przedstawia informacje w oparciu o zaimportowany plik.

usersummary

Konta

Liczba zidentyfikowanych kont użytkowników

Użytkownicy wymagający licencji

Liczba użytkowników wymagających licencji po konsolidacji kont użytkowników przez Snow Optimizer dla SAP Software

Średnia liczba kont na użytkownika wymagającego licencji

Średnia liczba kont użytkownika na użytkownika wymagającego licencji

Szczegółowe informacje

Dolna część Przeglądu SAP zawiera szczegółowe informacje o oprogramowaniu SAP. Informacje są przedstawione w zakładkach zgodnie z poniższą tabelą.

Zakładka

Opis

Systemy

Liczba użytkowników dla każdego zidentyfikowanego oprogramowania SAP w systemie. Informacje są oparte na zaimportowanym pliki i dostępne w trybie wyłącznie do odczytu.

Aplikacje

Liczba instalacji i użytkowników dla każdego zidentyfikowanego oprogramowania SAP w systemie na podstawie informacji w Snow License Manager. Zostaną wyświetlone wyłącznie aplikacje posiadające instalacje lub użytkowników. Kliknij aplikację, aby otworzyć szczegóły aplikacji.

Licencje

Informacje na temat każdego zarejestrowanego zakupu licencji na oprogramowanie SAP w Snow License Manager. Zostaną wyświetlone wyłącznie licencje przypisane do aplikacji. Kliknij licencję, aby otworzyć szczegóły licencji.

Umowy

Informacje na temat każdej zarejestrowanej umowy SAP w Snow License Manager. Umowa zostanie wyświetlona na liście, jeśli jedna lub więcej licencji SAP jest przypisanych do tej umowy, bądź informacje w polu Wykonawca zawierają „SAP”. Kliknij umowę, aby otworzyć szczegóły umowy.