Skip to main content

Wymagania wstępne

W celu zapełnienia stron Adobe Creative Cloud w Snow License Manager danymi, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji. W celu uzyskania dokładnych danych i spostrzeżeń należy dodać okresy kosztowe i połączyć użytkowników.

Uwagi

W celu zapełnienia stron Adobe Creative Cloud danymi, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji. W celu uzyskania dokładnych danych i spostrzeżeń należy dodać okresy kosztowe i połączyć użytkowników.

Dodaj źródła ewidencji

W celu przesłania informacji na temat licencji, użytkowników, aplikacji i aktywności do stron Adobe Creative Cloud, użytkownik potrzebuje źródeł ewidencji.

 • Snow Integration Connector dla Adobe Creative Cloud

  Connector importuje informacje dotyczące planów licencji i użytkowników z jednego lub kilku portali Adobe Creative Cloud. Patrz Snow Integration Connector dla Adobe Creative Cloud, aby uzyskać więcej informacji.

 • Agenty Inventory Snow

  Agenty zapewniają ewidencję urządzeń oraz aplikacje na miejscu Adobe Creative Cloud, jak również aktywność użytkowników w tych aplikacjach. Aby uzyskać więcej informacji, patrz poniższe linki:

  Uwaga

  W celu prawidłowego rozpoznawania edycji Adobe Acrobat przez agenta, może być wymagany skrypt Adobe Acrobat Registry Skan z Data Intelligence Service firmy Snow. Skontaktuj się ze wsparciem Snow Support, aby uzyskać dostęp do pomocy w kwestii tego skryptu.

Dodaj okresy kosztowe i powiąż użytkowników

W celu uzyskania dokładnych statystyk i spostrzeżeń na stronach Adobe Creative Cloud, należy dodać okresy kosztowe oraz powiązać użytkowników Adobe Creative Cloud z zewidencjonowanymi użytkownikami Snow.

 • Dodaj okresy kosztowe

  Informacje zaimportowane z portalu Adobe Creative Cloud zawierają jedynie łączną liczbę licencji oraz liczbę licencji przypisanych do użytkowników. W portalu brak informacji na temat kosztów licencji Adobe Creative Cloud, dlatego też należy ręcznie dodać okresy kosztowe.

  Patrz Zarządzanie okresami kosztowymi, aby uzyskać informacje na temat dodawania, edycji i usuwania okresów kosztowych na stronie Koszt.

 • Powiąż użytkowników

  Aby możliwe było automatyczne wykrywanie zakresu licencji na aplikacje, użytkownicy zebrani ze źródeł ewidencji muszą być powiązani z użytkownikami portalu Adobe Creative Cloud. Użycie aplikacji na serwerach przedsiębiorstwa można wtedy połączyć z odpowiednim użytkownikiem i licencją.

  Powiązanie użytkowników ma miejsce podczas importowania łącznika Adobe Creative Cloud, poprzez dopasowywanie adresów e-mail użytkowników Snow License Manager z nazwami użytkowników Adobe z portalu Adobe Creative Cloud. Po znalezieniu dopasowania następuje powiązanie użytkownika. W przypadku braku dopasowania użytkownik pozostaje niepowiązany. Aby wyświetlić listę niepowiązanych użytkowników przejdź do strony Powiąż użytkowników.

  Patrz Zarządzaj powiązaniami użytkowników, aby uzyskać informacje na temat usprawnienia automatycznego powiązywania i ręcznego powiązania użytkowników.