Skip to main content

Archiwizowanie i przywracanie licencji z archiwum

Można zarchiwizować licencję na przykład, jeśli nie jest używana lub jest na etapie wersji roboczej. Jest zachowywana w bazie danych dla odniesienia w przyszłości, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy licencja jest usuwana i całkowicie znika z systemu. Zarchiwizowaną licencję można wyświetlić, ale nie będzie uwzględniona w obliczeniach zgodności. Podczas procedury archiwizacji, będziesz mieć opcję archiwizacji połączonych licencji i umów.

Jeśli zarchiwizujesz podstawową licencję bez jej zaktualizowanych licencji, te zaktualizowane licencje staną się niepełne, ponieważ będzie brakować podstawowej licencji.

Licencję można przywrócić z archiwum i wtedy będzie uwzględniona w obliczeniach zgodności. Podczas procedury przywracania z archiwum, będziesz mieć opcję przywrócenia z archiwum licencji, które zostały zarchiwizowane wspólnie z wybraną licencją.

Licencję można przywrócić z archiwum tylko wraz z jej podstawowa licencją i zaktualizowanymi licencjami. Po przywróceniu licencji z archiwum, zostanie ona ponownie połączona z poprzednimi umowami.

Zarchiwizowane licencje można wyświetlić w raporcie Zarchiwizowane licencje. Instrukcje jak znaleźć tę funkcję znajdują się w Znajdź raport.

Archiwizuj licencje

 1. W menu Licencje wybierz Pokaż listę wszystkich licencji lub Szukaj licencji i znajdź licencję, którą chcesz zarchiwizować.

 2. Wybierz wiersz licencji.

  Pojawi się Szczegółowy widok licencji.

 3. W menu kontekstowym wybierz Archiwizuj licencje.

  Pojawi się widok Wybierz licencje, który pokazuje wszystkie podstawowe licencje i zaktualizowane licencje połączone z wybraną licencją.

 4. Wybierz pola wyboru dla licencji do zarchiwizowania.

 5. Wybierz przycisk Dalej, jeśli jest dostępny, co wskazuje, że istnieją umowy połączone z wybranymi licencjami. W innym wypadku przejdź do Krok 7.

  Pojawi się widok Wybierz umowy. Ta lista pokazuje wszystkie umowy połączone z wybranymi licencjami.

 6. Wybierz pola wyboru dla umów do zarchiwizowania.

 7. Wybierz Zarchiwizuj.

Wybrane licencje i umowy zostaną przywrócone zarchiwizowane, a Ty powrócisz do widoku Lista licencji. Użyj kolumny Zarchiwizowane, aby wyświetlić lub ukryć zarchiwizowane licencje na liście.

Przywróć licencję z archiwum

 1. W menu Licencje wybierz opcję Pokaż listę wszystkich licencji.

 2. Na liście Lista licencji wybierz Tak w menu kolumnie Zarchiwizowane.

 3. Wybierz wiersz licencji.

  Pojawi się Szczegółowy widok licencji.

 4. W menu kontekstowym wybierz Przywróć z archiwum.

  Pojawi się widok Wybierz licencje, który pokazuje wszystkie podstawowe licencje i zaktualizowane licencje połączone z wybraną licencją.

 5. Wybierz pola wyboru dla licencji do przywrócenia z archiwum.

 6. Wybierz przycisk Dalej, jeśli jest dostępny, co wskazuje, że istnieją umowy połączone z wybranymi licencjami. W innym wypadku przejdź do Krok 8.

  Pojawi się widok Wybierz umowy. Ta lista pokazuje poprzednie umowy połączone z wybranymi licencjami.

 7. Wybierz pola wyboru dla umów, które chcesz przywrócić z archiwum.

 8. Wybierz Przywróć z archiwum.

Wybrane licencje i umowy zostaną przywrócone z archiwum, a Ty powrócisz do widoku Lista licencji.