Skip to main content

Organizacja

Struktura organizacji umożliwia analizę zasobów w postaci oprogramowania oraz sprzętu w oparciu o centrum kosztowe lub dział. Strukturę organizacji tworzy się w Centrum zarządzania i konfiguracji Snow (Snow MACC).

Najwyższy poziom firmy rejestruje się zwykle jako organizację prawną; oznacza to podmiot prawny, który jest właścicielem zasobów w postaci oprogramowania i sprzętu. Jeśli organizacja ma kilka podmiotów prawnych, można utworzyć kilka węzłów organizacji prawnej. Węzły, które nie są podmiotami prawnymi i zwykle pochodzą z niższych poziomów w hierarchii organizacji, są określane jako węzły organizacji nieposiadające osobowości prawnej.

Wszystkie komputery, urządzenia i użytkownicy w Snow License Manager są przypisani do węzła w hierarchii organizacji. Licencje zawsze rejestruje się węzeł organizacji stanowiący podmiot prawny, ale można dokonać ich alokacji do węzłów nieposiadających osobowości prawnej.

Reguły automatycznego łączenia

Reguły automatycznego łączenia ułatwiają zarządzanie organizacją poprzez automatyczne przypisywanie komputerów, urządzeń i użytkowników do właściwego miejsca i strukturze organizacji. Uzyskuje się to poprzez zdefiniowanie jednego lub kilku filtrów (reguł), w oparciu – na przykład – o nazwę hosta, adres IP lub nazwę użytkownika. Reguły automatycznego łączenia umożliwiają jednorazowe ustawienie struktury organizacji bez potrzeby późniejszego nią zarządzania. Reguły automatycznego łączenia tworzy się w Snow MACC.

Reguły automatycznego łączenia są przetwarzane malejąco na poszczególnych poziomach węzłów. Najpierw przetworzone zostaną wszystkie węzły na jednym poziomie, po czym przetwarzanie będzie kontynuowane na poziomie podwęzłów znajdujących się w hierarchii bezpośrednio pod nimi.

Kolejność stosowania reguł automatycznego łączenia jest wskazana za pomocą liczb.

AutoConnectRulesOrder.png